Omezení na D10 u Staré Boleslavi

26.05.2020,  ŘSD  

Ředitelství silnic a dálnic provede úpravu přejezdů středního dělícího pásu (SDP) na dálnici D10 Stará Boleslav, km 12,610- 13,218, v úrovni mostu ev. č. 10-016, který přemosťuje silnici II/610 přes dálniční těleso na severovýchodním okraji Staré Boleslavi. Vlastní realizace je plánována od pondělí 1.6.2020 do 20.6.2020, přičemž provoz v daném místě bude omezen od 31.5. 18:00 hodin do 20.6.2020 06:00 hodin. Provoz bude veden ve dvou provizorních jízdních pruzích, režim provozu 2/2, tedy v každém směru jízdy budou řidičům k dispozici 2 provizorní jízdní pruhy.

Úprava SDP je další součástí celkové rekonstrukce dálnice D10, přičemž tato část prací předchází samotné rekonstrukci již zmíněného mostu ev. č. 10-016 u Staré Boleslav, která bude zahájena na jaře 2021.

Samotná úprava SDP bude spočívat v demontáži a montáži svodidel, frézování, provedení zemních prací a úpravě pláně, ochraně vedení CETIN, osazení štěrbinových žlabů, zásypu a pokládce asfaltových vrstev.

Vlastním stavebním činnostem bude předcházet výstavba DIO (dopravně inženýrské opatření), v jehož průběhu dojde k instalaci svislého a přechodného VDZ. Na levé straně směrem na Prahu bude probíhat v neděli dne 31.5.2020 od 06:00 - 14:00 hodin, kde v 14:00 již musí být provoz směr Praha veden 2 provizorními pruhy. Na pravé straně směr Mladá Boleslav bude výstavba DIO probíhat rovněž 31.5.2020 v čase mezi 07:00 - 18:00.

V průběhu výstavby DIO bude provoz veden vždy jedním jízdním pruhem v každém směru.

Žádáme řidiče, aby při průjezdu tímto místem dbali dopravního značení a zvýšené opatrnosti

Mgr. Martin Buček
tým komunikace ŘSD