Multifunkční centrum, nebo ubytovna?

25.02.2020,  OÚ Luštěnice  

V pondělí 20. února 2020 se veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice zúčastnilo po velmi dlouhé době více občanů, než členů zastupitelstva. Kapacita zasedací místnosti obecního úřadu nestačila a pár občanů postávalo mezi dveřmi. Občany přitáhl nejen bod týkající se rekonstrukce ulice Školní, ale hlavně bod č. 3 - projekt bývalé Nirvány, který aktuálně rekonstruuje firma SmartQuality. Zde by na konci roku měl vyrůst multifunkční areál, který ponese název Statek Luštěnice. K diskusi byl pozván i ředitel firmy Stanislav Zikmund, který měl projekt detailněji představit a záměr uvést na pravou míru.

Původní plán investora postavit zde školící středisko s ubytováním zhruba padesátky osob se zřejmě z finančních důvodů neuskutečnil, a tak když původní vize zkrachovala, přispěchal vlastník již za plné rekonstrukce s alternativním plánem výstavby multifunkčního centra. Díky propojení investora na firmu OSPRO SMART spol. s r. o. vyvstaly obavy, že za tímto na první pohled líbivým projektem zdánlivě překypující občanskou vybaveností se skrývá záměr postavit zde ubytovnu až pro 300 nájemníků, z velké části pravděpodobně zaměstnanců externích firem. Zatímco s původním zaměřením stavby vyslovila obec souhlas, v případě nové aktivity nebyla doposud oficiálně vyrozuměna. O to silnější je proto podezření, že investorem představené aktivity nejsou odrazem plné skutečnosti. Za masivní podpory občanů vyjádřilo proto zastupitelstvo ostrý nesouhlas a bude se proti dokončení resp. užívání objektu v novém pojetí bránit všemi dostupnými legálními prostředky.

Díky aktivním občanům byla za tímto účelem na jednání zastupitelstva zřízena pracovní skupina, která bude v úzké součinnosti s vedením obce koordinovat všechny činnosti ve snaze zamezit realizování projektu v připravovaném konceptu.

O záměrech vlastníka s využitím objektu a nově vznikajících prostor přišel členy zastupitelstva obce a početné skupiny z řad občanů seznámit ředitel společnosti SmartQuality Stanislav Zikmund. Ten však přišel zcela nepřipraven a stále dokola omílal naučené fráze. Na dotazy občanů a členů zastupitelstva odpovídal nejasně a vyhýbavě. Přítomní se tak nedozvěděli odpovědi na tak zásadní otázky jako jsou například kolik bytů se v objektu bude nacházet či kolik přesně osob by zde mělo bydlet. Již tak značnou nedůvěru občanů vůči tomuto projektu svým zmatečným a značně nedůvěryhodným vystoupením jen podtrhl.

Práce na areálu Statek Luštěnice pokračují, termín dokončení je prosinec 2020. Obec ve spolupráci s občany vyvine v této době maximální úsilí, aby dokončení areálu v zamýšleném režimu zamezila. Sledujte proto nejenom webové stránky obce, kde budou zveřejňovány všechny dostupné informace, ale zúčastňujte se i veřejných zasedání, kde bude toto téma i nadále řešeno. Některé informace budou zejména ze strany nově zřízené komise zveřejňovány i na Facebooku.

Informace vlastníka o projektu naleznete na webu statek-lustenice.smartquality.cz. Zde najdete i kontakt na který se můžete obracet s případnými dotazy.