Ohlédnutí za výročním 750 let obce Luštěnice

28.11.2018,  OÚ Luštěnice  

Každá obec má významné mezníky, památné dny, pamětní místa, u kterých se zastavujeme a vzpomínáme. Toto vše je ještě umocněno, jde-li o místo, kde jsme se narodili, nebo kde jsme prožili významnou část svého života. Naše obec si v letošním roce připomněla 750. výročí první písemné zmínky v listinných zápisech. Je to výročí významné nejen pro nás, občany, ale i pro všechny rodáky a návštěvníky obce, kteří se sem rádi vracejí. Oslavy výročí 750 let obce Luštěnice proběhly 8. 9. 2018 v areálu ZŠ Luštěnice.

Ve 13 hodin byl celý program zahájen proslovem starostky obce a následovalo vystoupení dětí z MŠ a žáků ZŠ. Po celý den probíhala v prostorách 1. stupně ZŠ expozice místních spolků a výstava k historii obce. Ve školní jídelně bylo připraveno příjemné posezení s malým občerstvením.
Doprovodný program byl připraven ve spolupráci s uměleckou agenturou Rekruti. K vidění bylo např.: dělostřelectvo, středověká kapela, tanečnice, šermířské vystoupení, bubeníci a jako doplňkový program jste si mohli zkusit ražbu středověkých mincí, střílení z kuše, souboj na kládě… V podvečerních hodinách celý vyvedený program zakončila ohňová show.

Ve vojenské kuchyni pro Vás naši hasiči uvařili buřtguláš. Velká část prostoru zahrady školy patřila jen dětem, pro které zde byla zdarma lezecká stěna, trampolíny a obří skluzavka.

K dostání byly upomínkové předměty k výročí obce vč. brožury, která byla k tomuto významnému výročí vydána (některé z nich jsou stále k zakoupení na podatelně OÚ, brožuru obdržíte zdarma).

Od 20.00 hodin nás na koupališti bavil svými disco hity DJ Papaya. Po setmění byl za velkého nadšení přítomných dětí odpálen slavnostní ohňostroj.

Tímto bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří na tuto slavnostní akci přispěli: Pekařství Bešík, VaK Mladá Boleslav, pan Jiří Toman,… Taktéž všem dobrovolníkům za jejich pomoc.