Rekonstrukce ulice Pod Humny a další novinky z obce

28.11.2018,  OÚ Luštěnice  

V této chvíli finišují práce na 1. etapě rekonstrukce ulice Pod Humny. Byl položen finální povrch, dokončují se chodníky a parkovací stání. Plynule na to naváže etapa druhá – před poštou, kde se buduje parkoviště. Tímto bychom všem rádi poděkovala za trpělivost a omluvili se za případné komplikace. Chápeme, že přístup na poštu je ztížený, ale jinak se komunikace opravit nedá. Termín dokončení prací je konec prosince, ale pevně věříme, že se druhá etapa dokončí dříve.

OPRAVA PARKOVACÍCH STÁNÍ
Na jaře 2019 se bude realizovat akce „Oprava parkovacích stání obce Luštěnice“. V rozpočtu obce byly vyčleněny potřebné finanční prostředky. Na opravených plochách vznikne 125 parkovacích míst. Jedná se o lokality v sídlišti Nová, v ulici Družstevní, před obecním úřadem.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VE VODĚRADECH
V současné době probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení ve Voděradech. Obec musela financovat obnovu kabelového vedení veřejného osvětlení. Jistou finanční úlevou je, že jsme se připojili k akci firmy ČEZ, která provádí výkopové práce a realizuje akci „Obnova kabelového vedení NN v obci Voděrady“. Po dokončení budou vyměněny sloupy VO a svítidla.

HŘIŠTĚ U MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mrzí nás, že jsme museli přistoupit k tak radikálnímu kroku, jakým je uzamčení areálu MŠ pro veřejnost. I přes několikeré upozornění od samotných učitelek MŠ byl areál vč. dětských prvků neustále ničen a prolézačky byly užívány ne-vhodným, až nebezpečným způsobem. Je nám líto, že děti o pár let starší, než jsou děti „školkové“, ničí těmto malým dětem jejich místa ke hraní.
V této souvislosti bychom chtěli opět apelovat na rodiče – domluvte svým dětem, poučte je o tom, že cizí věci se neničí!!! V naší obci, a bohužel i v samotných prostorách ZŠ, se čím dál častěji setkáváme s vandalismem, za kterým stojí právě děti. Došlo např. k rozbití velkého počtu oken u garáží u fotbalového hřiště, nebo k úmyslnému ucpávání toalet v ZŠ toaletním papírem…

HŘIŠTĚ U KOUPALIŠTĚ
Abychom umožnili využití dětského hřiště, které bylo vybudováno v prostorách koupaliště, i mimo letní sezonu, rozhodli jsme se toto hřiště od jara příštího roku zpřístupnit a to způsobem takovým, že ráno bude odemčeno od cca 9hodin a zamykat se bude v 17 hodin, resp. po setmění. Pokud se i zde vyskytnou problémy s chováním starších dětí, kterým toto hřiště již určeno není, bude zpřístupněno opět až v době, kdy bude v provozu Hospůdka na koupališti.

SBĚRNÉ MÍSTO
Od 1. 12. 2018 bude sběrné místo v Luštěnicích otevřeno pouze v sobotu, a to od 9.00 – 12.00 hodin. Ve Voděradech bude sběrné místo uzavřeno.

OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Tímto bychom Vás rádi požádali o spolupráci v případě, že někde nesvítí či problikává lampa VO – volejte nebo pište na obecní úřad (obec@lustenice.cz) číslo lampy a název ulice. Urychlíme tím následně prováděné opravy. Děkujeme.