Další osud pobočky České pošty zatím nejistý

19.12.2016,  OÚ Luštěnice  

Fungování pošty u nás v obci řešíme se zástupci České pošty již několik let a i přes veškerou snahu jsme nedokázali uzavření pošty v Luštěnicích zabránit. Tato pobočka patří mezi ty, které Česká pošta musí ze zákona zajistit. Pokusíme se tedy stručně shrnout vývoj událostí. Pobočka České pošty sídlí v pronajatém prostoru luštěnického zámku, který vlastní soukromý subjekt.

Zhruba před čtyřmi lety zástupci pošty oslovili obec se zajištěním prostoru pro jejich pobočku s odůvodněním, že jim v zámku hrozí výpověď. Obec po vzájemné dohodě nechala zpracovat a zaplatila projekt nové pobočky, který chtěla ve spolupráci s poštou realizovat. Architekt vyšel všem požadavkům ČP vstříc a jejich nemalé nároky do projektu zapracoval. Ze strany obce bylo dodrženo vše, ale pošta nakonec společný projekt odmítla s tím, že nadále zůstává v pronájmu v budově zámku.

Letos v létě nám ČP oznámila, že jim majitel zámku dal výpověď z nájmu a že ke konci roku končí.
Snažili jsme se pomoci zajistit jiné prostory. Jak se však ukázalo, ČP nemá snahu provozovat nadále pobočku v Luštěnicích, tak, jak ji známe, ale v rámci projektu „Partner“ přenést jejich povinnost na jiný subjekt. V principu se jedná o model, kdy někdo na základě smlouvy provozuje pobočku pošty a ČP mu vyplácí smluvní odměnu cca 18 000 Kč měsíčně, která již zahrnuje veškeré náklady. Problém je mimo jiné v tom, že dosud pracovaly na poště dvě pracovnice a prováděly 400 až 700 operací denně, což je obrovský objem práce. Je absolutní nesmysl, že na tento výkon stačí jedna pracovnice na poloviční úvazek. Jsme spádová obec a jenom v Luštěnicích žije 2500 obyvatel. Uzavření se tedy netýká pouze Luštěnic, ale i dalších obcí a jejich samosprávy taktéž jednají ve prospěch zachování pobočky. Pro nás je nereálné takto velkou pobočku v rámci projektu Partner provozovat, na což byli zástupci pošty opakovaně upozorněni.

Pošta následně odmítla vhodné prostory nabízené soukromým subjektem a vystavila zastupitele obce situaci, kdy jsme v podstatě viníky toho, že v obci pobočka ke konci roku ukončí činnost, neboť jsme nepřijali projekt „Partner“. Ten je však pro obec silně nevýhodný a provoz by musela obec dotovat statisícovými částkami ročně. Rada obce navrhla pronájem vhodných prostor ČP za 1,- Kč ročně a jsme připraveni ho poště okamžitě poskytnout.
Jsme přesvědčeni, že tato povinnost náleží České poště a o nevýhodnosti jejich nabídky svědčí i to, že ji odmítli i soukromí podnikatelé s tím, že je nevýhodná a neakceptovatelná.

Této situaci bohužel nečelíme pouze my, ale mnoho obcí a měst v České republice. Je možné, že navrhovaný model bude někde přijat, a že v malých obcích může být i výhodný. Zároveň je však velké množství těch, pro které je navrhované řešení nepřijatelné a vedlo by k výraznému snížení úrovně poštovních služeb a nebo, jako v našem případě, k uzavření pobočky.

Velmi děkujeme za Vaše pochopení a případnou podporu.