Pozvánka na setkání se starostkou a místostarostou obce

03.10.2016,  OÚ Luštěnice  

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní setkání s představiteli obce, které se uskuteční 6. října 2016 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Luštěnice. Tento termín chceme využít k široké diskuzi nad tématy, která jsou velmi důležitá a aktuální. Jedná se zejména o následující body: Územní plán obce, obchvat silnice I/38 a s tím související chodník Luštěnice – Zelená • Obecné informace o převodu bytů na Zelené do osobního vlastnictví • Opravy komunikací a bytového fondu aj.

Kromě uvedených bodů můžeme probrat i další dotazy či připomínky. Jsme si vědomi, že na pravidelných Veřejných zasedáních zastupitelstva obce mnohdy není dostatek prostoru k projednání témat, která Vás zajímají. Touto formou chceme vyjít vstříc všem, kteří mají zájem o nezkreslené informace. Pro uvedené akce máme připravené projektové dokumentace, kalkulace a mapové podklady.