Objížďky a dopravní omezení

15.07.2016,  OÚ Luštěnice  

Během letošního roku budou probíhat stavby dopravní infrastruktury v našem regionu, což se dotkne obce zejména vedením objízdných tras. Postupně byly obci zaslány žádosti o vyjádření k daným trasám. Zastupitelstvo jednotlivé návrhy projednávalo a ve svých vyjádřeních uvádělo buď zamítavé stanovisko, anebo specifikovalo podmínky, za kterých je daná objízdná trasa akceptovatelná. Následná jednání přinesla mimo jiné tyto úpravy. Nákladní doprava nebude během řepné kampaně vedena přes obec Luštěnice.

Pro navážení materiálu na akci rekonstrukce železniční trati bude u Dobrovice zřízena provizorní komunikace. Hrozilo totiž, že materiál v celkovém objemu cca 50 000 tun bude dopravován přes Voděrady. Jsme více než rádi, že se tento návrh povedlo změnit a alespoň v tomto případě zvítězil rozum. Po skončení objízdných tras se majitel komunikací - Středočeský kraj zavázal provést celkovou opravu daných úseků.