Výměna kotlů v ulici Nová

12.07.2016,  OÚ Luštěnice  

V roce 2015 zastupitelstvo obce rozhodlo o zrealizování dlouho odkládané výměny plynových kotlů v obecních bytech v ulici Nová. Na základě projektové dokumentace proběhlo výběrové řízení včetně technického jednání. Z předložených nabídek vzešla vítězně firma OLEnergy, která výměnu kotlů v první polovině letošního roku zrealizovala.

Kromě výměny samotného sdruženého kotle byla provedena i úprava odvodu zplodin tak, aby vše vyhovovalo současným normám. Nové kotle je možné i vzdáleně ovládat přes internet, například ho na dálku zapnout při návratu z víkendu. Tato funkce umožní rychlejší a v mnohých případech i levnější servis.

V souvislosti s výměnou se objevily, jak už to u nás v obci bývá, různé informace o tom, že se ještě kotle měnit nemusely, že by bylo lepší je měnit postupně v průběhu několika let a že se obec kvůli kotlům zadlužila. Na tyto nepochopitelné pomluvy musíme reagovat. Stav kotlů byl na konci roku 2014 tristní a revizní zprávy hovořily jednoznačně o tom, že nadále nelze stávající kotle provozovat v souladu s předpisy. Některé kotle už dlouhodobě fungovaly jen za cenu vysokých servisních nákladů, pokud byly vůbec opravitelné. Situaci lze shrnout tak, že kotle jsou za hranicí životnosti a nelze zajistit jejich bezpečný provoz. Plošná výměna kotlů byla pak pro obec nejlepší variantou. Jednak by bylo velmi obtížné, zejména kvůli úpravě komínů, měnit kotle jednotlivě, navíc je prakticky nemožné rozumně určit, které kotle se budou měnit letos a které v následujících letech. Nyní jsou zařízení jednotná, pod jedním servisem, což ve svém důsledku znamená mnohem nižší náklady na jejich provoz.

Celá akce byla financována z rozpočtu obce - bez úvěru. Po předání díla byla poslední částka zaplacena. Všem, kteří se na akci podíleli, patří velký dík, a to včetně finančního výboru, který připravil financování. Věříme, že nové kotle přinesou odpovídající komfort a bezproblémový provoz všem nájemníků, kterým zároveň chceme poděkovat za pochopení a vstřícný přístup během výměny.