Svozové místo - odpad

26.04.2016,  OÚ Luštěnice  

Informace pro občany ohledně možnosti uložení odpadů ve svozovém místě v Luštěnicích. Tato informace bude platit až do vydání nové vyhlášky o sběru odpadů, která by měla platit od 1.1.2017. Detaily níže.

Možnosti uložení odpadů:

• Kontejner 40m3: koberce, plastový nábytek, hadry, matrace, polystyren
• Kontejner malý: železo, kovový odpad
• Kontejner malý: BIO odpad – tráva , listí
• Traktorový vlek: dřevo, větve
• Vyhrazený prostor: elektrospotřebiče

2 x do roka bude firmou AVE zabezpečen svoz nebezpečného odpadu (bude hlášeno místním rozhlasem).

Zemina, stavební suť, betony se na sběrném místě neukládají, je možno si zapůjčit traktorový vlek či káru za traktor a po dohodě s pracovníkem OÚ panem Dolečkem odvézt na skládku Horky nad Jizerou.
Zapůjčení traktorového vleku včetně odvozu je 500,- Kč, kára za traktor 250,- Kč. Uložení odpadu na skládku si každý občan hradí sám!!