Obchvat silnice I/38

28.10.2015,  OÚ Luštěnice  

Silnice I. třídy, která prochází obcí, je bezesporu obrovským problémem a všichni by uvítali přeložení této frekventované komunikace mimo obec. ŘSD před několika lety představilo návrh trasy obchvatu, která je však navržena v těsné blízkosti zastavěné části a sportoviště. Tato varianta by výrazně negativním způsobem a nevratně ovlivnila kvalitu bydlení rozsáhlé části obce, a proto zastupitelstvo Luštěnic s touto variantou nesouhlasilo. Během šesti let velmi komplikovaných jednání jsme předložili spoustu argumentů pro to, aby byla trasa oddálena od obce.

Zpracovali a navrhli jsme varianty řešení, jednali nejen s ŘSD, ale i s Ministerstvem dopravy, podnikli jsme právní kroky včetně soudních sporů. Výsledkem je, že se během letošního roku podařilo najít s ŘSD shodu a je rozhodnuto o oddálení navržené trasy. V současné době probíhá výběr projekční kanceláře, která změnu zpracuje. V protokolu z posledního jednání s ŘSD, kde obec zastupovali starostka a místostarosta obce, je mimo jiné uvedeno, že po výběru zpracovatele projektové dokumentace bude svoláno širší jednání a dohodnuta finální podoba změny trasy obchvatu. Zároveň je obec připravena zastavit soudní spor v případě, že se celá záležitost bude vyvíjet správným směrem. Je to obrovský posun a velice si vážíme vstřícného a konstruktivního přístupu zástupců ŘSD v posledních jednáních. Velký dík patří i partnerům obce, zejména Ing.arch. Vladimíru Charvátovi a JUDr. Tomáši Davidovi. Bez jejich rozborů, návrhů a účasti při jednáních bychom neuspěli. Věříme, že za daných okolností již nebude nic bránit dokončení projektové dokumentace, vydání stavebního povolení a samozřejmě i realizaci obchvatu. Obec přislíbila ŘSD maximální podporu. Naší snahou je, aby silnice I/38 zmizela ze středu obce co nejdříve.