Chytrá mapa naší obce

15.10.2015,  Kamil Malát  

Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je velký? Kudy vede kanalizace? Změřit její vzdálenost od vaší parcely? Zajímá vás, jak Luštěnice vypadaly v minulosti? K tomu všemu stačí jedno kliknutí do mapového portálu na internetu od společnosti Geosense. Tento mapový portál se podobá klasickým internetovým mapám, obsahuje ale mnohem více informací a pomáhá při správě obce.

Jedná se o soubor map doplněný o data z našeho úřadu. Všechny informace se mohou prohlížet najednou, což umožňuje vidět vzájemné souvislosti a pomáhají tak šetřit čas a zodpovídat dotazy od občanů mnohem rychleji. Práce s ním je jednoduchá, a protože je online, je přístupný odkudkoli a kdykoli.

Na portál je umístěn odkaz z webových stránek obce www.lustenice.cz (v levém menu vstupní stránky odkaz Naše obec na mapě), nebo rovnou po zadání adresy www.geosense.cz/geoportal/lustenice/. Tento mapový portál byl navržen tak, aby co nejvíce usnadnil práci úřadu obce a zpřístupnil informace o obci veřejnosti.

Po otevření mapového portálu se zobrazí ortofotomapa neboli letecký snímek se základními ovládacími prvky. Horní část obrazovky obsahuje panel nástrojů (ikony se symboly klíče pro přihlášení pracovníků úřadu, ikona pravítka či plochy pro měření vzdálenosti a výměry a tlačítko ISKN, po jehož stisknutí a následném kliknutí myší na pozemek či dům se na samostatné stránce zobrazí detailní informace z Katastru nemovitostí na stránce ČÚZK). Na pravé straně je panel s mapovými vrstvami, s jehož pomocí můžete měnit obsah zobrazované mapy.

V nedávné době byl do portálu zapracován průběh inženýrských sítí a záplavového území. Můžete tak přesně vidět polohu vodovodu, kanalizace a plynovodu nebo zjistit kam až zasahovala dvacetiletá voda.
Pro zájemce o historii obce a okolí lze také zobrazit historickou mapu II. vojenského plánování. Díky funkci nastavení průhlednosti mapových vrstev (přístupné po kliknutí na symbol oka napravo vedle jména vrstvy) je pak možné prolínat historickou mapu s dnešní realitou.

Je velmi jednoduché určit přesnou polohu inženýrských sítí na podkladě letecké či základní mapy nebo si nechat portálem vykreslit informace z Katastru nemovitostí, jako jsou druhy pozemků či jejich způsob využití, pozemky ve vlastnictví obce nebo např. pozemky s věcným břemenem. Samozřejmostí jsou čísla parcelní a jejich výměry.

Obecní úřad má k dispozici rozšířené možnosti mapového portálu, které slouží pro administraci údajů potřebných při správě obce, nebo k získání kompletních informací z Katastru nemovitostí, která lze nejen prohlížet, ale i s nimi efektivně pracovat.

Do budoucna plánujeme mapový portál Geosense rozšiřovat o další užitečné informace týkající se především jednotlivých pasportů. Vyhledejte si informace o svém pozemku a přesvědčte se, co všechno mapový portál nabízí.