Přístavba a rekonstrukce ZŠ

16.04.2012,  Kamil Malát  

Vzhledem k tomu, že obec byla úspěšná při získání dotace na rekonstrukci a přístavbu základní školy, v blízké budoucnosti zažijeme jednu z největších investičních akcí posledních několika let. I v případě tohoto projektu obec Luštěnice spolupracuje s renomovaným architektem ing. Havlisem, který na základě našich požadavků zpracoval projekt, který zastupitelstvo obce schválilo. Tento projekt počítá s přístavbou a propojením nového pavilonu se starým objektem ZŠ s tím, že v těchto prostorách bude vybudována rovněž i nová kuchyně.

Náklady na celou akci se budou pohybovat ve výši cca 40 mil. Kč, přičemž výše získané dotace je 10 mil. Kč. Ostatní finance bude obec muset pokrýt z úvěru a vlastních zdrojů.

Kliknutím na tento odkaz naleznete několik vizualizací nového objektu základní školy. Celý projekt je pak k nahlédnutí na obecním úřadě v Luštěnicích či na webových stránkách firmy HAVLIS & HUCL ARCHITEKTI s.r.o. - klikněte ZDE.