Rekonstrukce mateřské školy

30.03.2012,  Kamil Malát  

Není žádnou novinkou, že budova mateřské školy je po mnoha letech provozu v neutěšeném stavu. Proto nechalo zastupitelstvo obce počátkem tohoto roku vypracovat aktuální odborný statický posudek, který komplexně zhodnotil stav nosných konstrukcí stávajícího objektu MŠ. Výsledek bohužel potvrdil naše obavy o havarijním stavu budovy MŠ, zejména pak pavilonu "Kuřátek". Z těchto důvodů obec oslovila pana architekta Havlise s žádostí s spolupráci při projektování nového areálu MŠ a součinnosti při všech pracích spojených s realizací nového areálu MŠ.

Na posledním veřejném zasedání arch. Havlis seznámil přítomné s návrhem kompletní obměny všech pavilonů mateřské školy (vyjma Žabiček samozřejmě) s tím, že bylo rozhodnuto, že bude využito stávajících kvalitních betonových základů na které budou postupně v etapách vystavěny nové zděné objekty.

Naše úsilí směřuje k tomu, aby rekonstrukce pavilonu "Kuřátek", který je poškozen zdaleka nejvíce, byla zahájena ještě letos a objekt o zvýšené kapacitě 30 dětí mohl být otevřen již 1.9.2012. S tímto cílem nyní probíhá vyřizování všech nutných formalit od vypracování projektové dokumentace, zahájení stavebního řízení až po přípravu žádosti o dotaci na tuto výstavbu, která musí být podána v šibeničním termínu do 6. dubna. I přesto, že se jedná o velmi časově i finančně náročný projekt, chceme pro naše děti a jejich rodiče udělat maximum, a proto věříme, že se nám realizace v daném termínu podaří.

Kliknutím na tento odkaz naleznete několik vizualizací nového objektu "Kuřátek" jak bychom jej mohli již za několik měsíců vidět.