Finanční výkazy - Základní a Mateřská škola Luštěnice

V souvislosti s úpravou pravidel rozpočtové odpovědnosti byl přijat zákon č. 24/2017 Sb., upravující povinnosti ÚSC, s účinností od 1.1.2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, mj.: část zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Monitor, aplikace MF, která umožňuje přístup k účetním a rozpočtovým informacím z CSÚIS: http://monitor.statnipokladna.cz/2017/

Mateřská škola Luštěnice:

Rozpočet MŠ Luštěnice 2018.xls (26 kB)
Návrh rozpočtu MŠ Luštěnice 2018 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu.xls (30 kB)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Luštěnice na roky 2019-2020 

• další dokumenty zde: http://mslustenice.webnode.cz/dokumenty/rozpocty/

Základní škola Luštěnice:

Rozpočet ZŠ Luštěnice 2018.pdf (201 kB)
Návrh rozpočtu ZŠ Luštěnice 2018 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu.pdf (173 kB)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Luštěnice na roky 2019-2020  

• viz www.zs-lustenice.cz