Informace k převodu bytů na Zelené

Dne 15.11.2016 se konala v jídelně ZŠ schůzka s právníkem, kde se mimo jiné probírala tato téma:

 • Je možné odkoupit byt od obce později?
  Odkup je možný pouze v časovém rozmezí 240 až 246 měsíců.
 • Kolik bude výše nájmu  po převodu až budu v podnájmu?
  Výše nájmu bude stanovena tržní cenou v daném místě.
 • Když nebudu mít peníze na odkoupení, můžu v bytě zůstat?
  Ano, v tom případě se nájemci vrátí částka, kterou skládal při podpisu smlouvy a uzavře se s ním nová Nájemní smlouva s trhovou cenou nájemného.
 • Kolik bude odkup nemovitosti?
  Od částky 320. 000 Kčse odečte již zaplacený nájem po dobu 20ti let a odečte se 40% (cca 1+1=248000,-Kč; 2+1=196000,-Kč; 3+1=150000,-Kč
 • Když odmítnu byt odkoupit?)
  Odmítne-li nájemce byt odkoupit, odstoupí od budoucí smlouvy a zároveň je povinen vrátit bytovou jednotku obci, ve stavu v jakém ji převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Obec nájemci vrátí částku, kterou skládal při podpisu smlouvy.
 • Jsou v ceně bytové jednotky i společné prostory a pozemek pod donem?
  Po založení SVJ každému vlastníkovi bytové jednotky přináleží část společných prostor.
 • Fond oprav a údržby, výše částky do fondu oprav?
  Výše částky si stanoví SV.
 • SVJ pro dům nebo vchod?
  Dle dohody pro dům.
 • Je povinnost platit fond oprav?
  Ano, každý nájemce se stává vlastníkem jednotky.

Z plánovaných akcí se nám povedlo zrealizovat:

 • Rekonstrukce střechy panelového domu 409-413 (listopad 2016).
 • Výmaz zástavního práva
 • Rekonstrukce kotelen a výměna kotlů a bojlerů vchod 409-413 (červen 2017).
 • Probíhá zpracování energetických štítků
 • Výměna oken ve sklepech
 • Zaměření bytů a sklepů (podzim 2017).