Informace k převodu bytů na Zelené

Dne 15.11.2016 se konala v jídelně ZŠ schůzka s právníkem, kde se mimo jiné probírala tato téma:

 • Je možné odkoupit byt od obce později?
  Odkup je možný pouze v časovém rozmezí 240 až 246 měsíců.
 • Kolik bude výše nájmu  po převodu až budu v podnájmu?
  Výše nájmu bude stanovena tržní cenou v daném místě.
 • Když nebudu mít peníze na odkoupení, můžu v bytě zůstat?
  Ano, v tom případě se nájemci vrátí částka, kterou skládal při podpisu smlouvy a uzavře se s ním nová Nájemní smlouva s trhovou cenou nájemného.
 • Kolik bude odkup nemovitosti?
  Od částky 320. 000 Kčse odečte již zaplacený nájem po dobu 20ti let a odečte se 40% (cca 1+1=248000,-Kč; 2+1=196000,-Kč; 3+1=150000,-Kč
 • Když odmítnu byt odkoupit?)
  Odmítne-li nájemce byt odkoupit, odstoupí od budoucí smlouvy a zároveň je povinen vrátit bytovou jednotku obci, ve stavu v jakém ji převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Obec nájemci vrátí částku, kterou skládal při podpisu smlouvy.
 • Jsou v ceně bytové jednotky i společné prostory a pozemek pod donem?
  Po založení SVJ každému vlastníkovi bytové jednotky přináleží část společných prostor.
 • Fond oprav a údržby, výše částky do fondu oprav?
  Výše částky si stanoví SV.
 • SVJ pro dům nebo vchod?
  Dle dohody pro dům.
 • Je povinnost platit fond oprav?
  Ano, každý nájemce se stává vlastníkem jednotky.

Z plánovaných akcí se nám povedlo zrealizovat:

 • Rekonstrukce střechy panelového domu 409-413 (listopad 2016).
 • Výmaz zástavního práva
 • Rekonstrukce kotelen a výměna kotlů a bojlerů vchod 409-413 (červen 2017).
 • Probíhá zpracování energetických štítků
 • Výměna oken ve sklepech
 • Zaměření bytů a sklepů (podzim 2017).

Aktuální informace k převodu bytů najdete v novinkách, například ZDE.

Připojené dokumenty:

Časový harmonogram převodu bytů.xls (25 kB)
Časový harmonogram převodu bytů 
Zásady prodeje bytů.doc (30 kB)
Zásady prodeje bytů 
Stanovy SVJ Zelená.doc (148 kB)
Stanovy SVJ Zelená 
Prohlášení vlastníka.doc (282 kB)
Prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnického práva k nemovité věci 
Byty Luštěnice - daň.pdf (561 kB)
Posouzení daňových aspektů při prodeji bytů - doplnění 
Byty prezentace 12.9.2018.pdf (386 kB)
Převod bytů Luštěnice - Zelená 12.9.2018 
DOMOS smlouva.pdf (2 MB)
DOMOS smlouva