Rekonstrukce ul. Školní a Brodecká - návrh

17. března 2017: Na posledních jednáních zastupitelstva obce byl občanům obce Luštěnice představen projekt na rekonstrukci ulice Školní a na ní navazují části úseku ulice Brodecká (směr k ulici Boleslavská). Vzhledem k tomu, že zejména návrh na celkovou modernizaci ulice Školní vyvolal mezi některými obyvateli této části naší obce silné negativní reakce, umisťujeme na stránky obce materiály s detailním technickým řešením, které dle zadání obce zapracovala kancelář Havlis & Partner Architekti s.r.o.. Hlavním smyslem této rekonstrukce je v první řadě v této exponované části obce zlepšit bezpečnost provozu chodců a zklidnit silniční dopravu.Celková oprava ulice Školní je rozdělena do čtyř úseků, které lze buď realizovat samostatně nebo po částech. Úseky začínají u ulice Tyršova a postupně pokračují až v ulici Brodecká. Rekonstrukce počítá s vybudováním nové vozovky, nových chodníků, v místě křížení komunikací se zvýšenými křižovatkami a rovněž s výstavbou několika parkovacích stání (parkovacích "zálivů"). Právě ty se staly největším bodem sváru, neboť komunikace je tak úzká, že neumožňuje jejich výstavbu na obou stranách vozovky, ale pouze před některými obytnými domy, což se jejich obyvatelům nelíbí. O definitivní podobě bude rozhodnuto na dalším jednání zastupitelstva obce Luštěnice. Náklady na rekonstrukci jsou odhadnuty na částku 7,5 mil. Kč.

Materiály ke stažení:

Ulice Brodecká.jpg (1 MB)
Detailní výkres návrhu řešení rekonstrukce ulice Brodecká (úsek od ul. Boleslavská po ulici Školní) 
Ulice Školní - úseky.jpg (1 MB)
Ulice Školní - členění na jednotlivé úseky 
Ulice Školní - celková situace.jpg (2 MB)
Ulice Školní - technické řešení, celková situace  
Ulice Školní - 1. úsek.jpg (2 MB)
Detailní výkres návrhu řešení rekonstrukce ulice Školní (úsek od ulice Brodecká po ulici Dlouhá) 
Ulice Školní - 2. úsek.jpg (3 MB)
Detailní výkres návrhu řešení rekonstrukce ulice Školní (úsek od ulice Dlouhá po vjezd k MŠ) 
Ulice Školní - 3. úsek.jpg (4 MB)
Detailní výkres návrhu řešení rekonstrukce ulice Školní (úsek od vjezdu do MŠ po ul. Družstevní)  
Ulice Školní - 4. úsek.jpg (2 MB)
Detailní výkres návrhu řešení rekonstrukce ulice Školní (úsek od ulice Družstevní po ulici Tyršova)