Rekonstrukce ul. Školní a Brodecká

Na jednáních zastupitelstva obce byl občanům obce Luštěnice představen projekt na rekonstrukci ulice Školní a na ní navazují části úseku ulice Brodecká (směr k ulici Boleslavská). Vzhledem k tomu, že zejména návrh na celkovou modernizaci ulice Školní vyvolal mezi některými obyvateli této části naší obce negativní reakce, umisťujeme na stránky obce materiály s detailním technickým řešením, které dle zadání obce zapracovala kancelář Havlis & Partner Architekti s.r.o.. Hlavním smyslem této rekonstrukce je v první řadě v této exponované části obce zlepšit bezpečnost provozu chodců a zklidnit silniční dopravu.Celková oprava ulice Školní je rozdělena do čtyř úseků, které budou realizovány po opravě potrubí kanalizačních stok vč. přípojek a vodovodního řadu vč. výměny nevyhovujících vodovodních přípojek, které zabezpečují Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Práce budou koordinovány s obcí a po dokončení opravy podzemních sítí bude provedena celková rekonstrukce komunikace a chodníků (včetně retardérů), kterou zajišťuje obec. Úseky začínají u ulice Tyršova a postupně pokračují až v ulici Brodecká. Rekonstrukce počítá s vybudováním nové vozovky, nových chodníků, v místě křížení komunikací se zvýšenými křižovatkami a rovněž s výstavbou několika parkovacích stání (parkovacích "zálivů").

Realizace stavebních prací bude zahájena 9. března 2020.

Materiály ke stažení:

Ulice Brodecká.jpg (1 MB)
Detailní výkres návrhu řešení rekonstrukce ulice Brodecká (úsek od ul. Boleslavská po ulici Školní) 
Ulice Školní - úseky.jpg (1 MB)
Ulice Školní - členění na jednotlivé úseky 
Ulice Školní - 1. úsek.jpg (1 MB)
Detailní výkres návrhu řešení rekonstrukce ulice Školní (úsek od ulice Brodecká po ulici Dlouhá) 
Ulice Školní - 2. úsek.jpg (2 MB)
Detailní výkres návrhu řešení rekonstrukce ulice Školní (úsek od ulice Dlouhá po vjezd k MŠ) 
Ulice Školní - 3. úsek.jpg (2 MB)
Detailní výkres návrhu řešení rekonstrukce ulice Školní (úsek od vjezdu do MŠ po ul. Družstevní)  
Ulice Školní - 4. úsek.jpg (3 MB)
Detailní výkres návrhu řešení rekonstrukce ulice Školní (úsek od ulice Družstevní po ulici Tyršova)