Finanční výkazy obce Luštěnice

V souvislosti s úpravou pravidel rozpočtové odpovědnosti byl přijat zákon č. 24/2017 Sb., upravující povinnosti ÚSC, s účinností od 1.1.2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, mj.: část zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Monitor, aplikace MF, která umožňuje přístup k účetním a rozpočtovým informacím z CSÚIS: http://monitor.statnipokladna.cz/2017/

2017:

Rozpočtové opatření č. 13/2017.pdf (233 kB)
Rozpočtové opatření č. 13/2017 (vyvěšeno dne: 14.12.2017) 
Návrh rozpočtu obce 2018.pdf (497 kB)
Návrh rozpočtu obce Luštěnice na rok 2018 (vyvěšeno 29.11.2017) 
Rozpočtové opatření č. 12/2017.pdf (232 kB)
Rozpočtové opatření č. 12/2017 (vyvěšeno dne: 23.11.2017) 
Rozpočtový výhled na roky 2018-2020.pdf (99 kB)
Návrh střednědobého výhledu 2018-2020 obce Luštěnice (vyvěšeno dne: 8.11.2017) 
Rozpočtové opatření č. 11/2017.pdf (228 kB)
Rozpočtové opatření č. 11/2017 (vyvěšeno dne: 21.10.2017) 
Rozpočtové opatření č. 10/2017.pdf (231 kB)
Rozpočtové opatření č. 10/2017 (vyvěšeno dne: 20.10.2017) 
Rozpočtové opatření č. 9/2017.pdf (417 kB)
Rozpočtové opatření č. 9/2017 (vyvěšeno dne: 22.9.2017) 
Schválený závěrečný účet za rok 2016.pdf (4 MB)
Schválený závěrečný účet obce za rok 2016 (vyvěšeno dne: 23.6.2017) - II. část  
Schválený závěrečný účet za rok 2016.pdf (3 MB)
Schválený závěrečný účet obce za rok 2016 (vyvěšeno dne: 23.6.2017) - I. část  
Rozpočtové opatření č. 8/2017.pdf (289 kB)
Rozpočtové opatření č. 8/2017 (vyvěšeno dne: 20.9.2017)  
Rozpočtové opatření č. 7/2017.pdf (282 kB)
Rozpočtové opatření č. 7/2017 (vyvěšeno dne: 19.7.2017)  
Rozpočtové opatření č. 6/2017.pdf (282 kB)
Rozpočtové opatření č. 6/2017 (vyvěšeno dne: 22.6.2017)  
Rozpočtové opatření č. 5/2017.pdf (283 kB)
Rozpočtové opatření č. 5/2017 (vyvěšeno dne: 26.5.2017)  
Rozpočtové opatření č. 4/2017.pdf (94 kB)
Rozpočtové opatření č. 4/2017 (vyvěšeno dne: 28.4.2017)  
Rozpočtové opatření č. 3/2017.pdf (96 kB)
Rozpočtové opatření č. 3/2017 (vyvěšeno dne: 17.3.2017)  
Rozpočtové opatření č. 2/2017.pdf (132 kB)
Rozpočtové opatření č. 2/2017 (vyvěšeno dne: 1.3.2017) 
Rozpočtové opatření č. 1/2017.pdf (129 kB)
Rozpočtové opatření č. 1/2017 (vyvěšeno dne: 20.1.2017) 
Rozpočet 2017.pdf (342 kB)
Rozpočet schválený na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 15.12.2016 (vyvěšeno dne: 2.1.2017) 
Rozpočtový výhled na roky 2017-2019.pdf (148 kB)
Rozpočtový výhled na roky 2017-2019 Obec Luštěnice (vyvěšeno dne: 2.1.2017)