Webové stránky - Dobrovolný svazek obcí Doubravka

Dokumenty týkající se DSO Doubravka (IČO 70821364). V souvislosti s úpravou pravidel rozpočtové odpovědnosti byl přijat zákon č. 24/2017 Sb., upravující povinnosti ÚSC, s účinností od 1.1.2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, mj.:  část zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Monitor, aplikace MF, která umožňuje přístup k účetním a rozpočtovým informacím z CSÚIS: http://monitor.statnipokladna.cz/2017/

2018:

Návrh závěrečného účtu.pdf (690 kB)
Návrh závěrečného účtu DSO Doubravka za rok 2017 (vyvěšení 23.5.2018) 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf (977 kB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Doubravka za rok 2017 (vyvěšení: 23.5.2018) 
Rozpočtový výhled na roky 2018-2020.pdf (299 kB)
Návrh střednědobého výhledu DSO Doubravka na roky 2018-2020 – (vyvěšení 29.11.2017, sejmuto 20.12.2017)  

2017:

Rozpočet 2018.pdf (49 kB)
Rozpočet schválen dne 14.12.17 na jednání rady DSO Doubravka (vyvěšeno dne: 19.12.2017)  
Rozpočtový výhled na roky 2018-2020.pdf (56 kB)
Rozpočtový výhled na roky 2012-2020 DSO Doubravka (vyvěšeno dne: 19.12.2017)  
Návrh rozpočtu na rok 2018 DSO Doubravka.pdf (46 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2018 DSO Doubravka (vyvěšeno dne: 29.11.2017) 
Schválený závěrečný účet DSO Doubravka.pdf (3 MB)
Schválený závěrečný účet DSO Doubravka za rok 2016 (vyvěšeno dne: 28.6.2017) 
Rozpočet 2017.pdf (142 kB)
Rozpočet schválen dne 20.12.2016 na jednání rady DSO Doubravka (vyvěšeno dne: 2.1.2017) 
Rozpočtový výhled na roky 2017-2019.pdf (142 kB)
Rozpočtový výhled na roky 2017-2019 DSO Doubravka (vyvěšeno dne: 2.1.2017)