Webové stránky - Dobrovolný svazek obcí Doubravka

Dokumenty týkající se DSO Doubravka (IČO 70821364). V souvislosti s úpravou pravidel rozpočtové odpovědnosti byl přijat zákon č. 24/2017 Sb., upravující povinnosti ÚSC, s účinností od 1.1.2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, mj.:  část zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Monitor, aplikace MF, která umožňuje přístup k účetním a rozpočtovým informacím z CSÚIS: http://monitor.statnipokladna.cz/2017/

2020:

Schválený závěrečný účet za rok 2019.pdf (790 kB)
Schválený závěrečný účet za rok 2019 (vyvěšeno: 1.7.2020) 
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - II. část.pdf (355 kB)
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 – II. část (vyvěšeno: 12.6.2020) 
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - I. část.pdf (347 kB)
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - I. část (vyvěšeno: 12.6.2020) 
Návrh závěrečného účtu za rok 2019.pdf (988 kB)
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 (vyvěšeno: 12.6.2020) 

2019:

Rozpočtové opatření č. 1-2020 k 31.12.2019.pdf (299 kB)
Rozpočtové opatření č. 1-2020 k 31.12.2019 (vyvěšeno: 2.1.2020) 
Schválený rozpočet pro rok 2020.pdf (7 kB)
Schválený rozpočet pro rok 2020 (vyvěšeno: 21.12.2019) 
Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2020-2022.pdf (7 kB)
Schválený střednědobý rozpočtový výhled (vyvěšeno: 21.12.2019) 
Návrh rozpočtu pro rok 2020.pdf (151 kB)
Návrh rozpočtu pro rok 2020 (vyvěšeno: 5.12.2019) 
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2020-2022.pdf (152 kB)
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2020-2022 (vyvěšeno 5.12.2019) 
Schválený závěrečný účet za rok 2018.pdf (746 kB)
Schválený závěrečný účet za rok 2018 (schváleno 28.6.2019, vyvěšeno 28.6.2019) 

2018:

DSO Doubravka - rozpočtové opatření č. 2.pdf (229 kB)
Rozpočtové opatření č. 2/2018 DSO Doubravka (vyvěšeno dne 29.1.2019) 
Střednědobý výhled DSO Doubravka 2019-2021.pdf (61 kB)
Schválený střednědobý výhled 2019-2021 DSO Doubravka (vyvěšeno: 20.12.2018) 
Rozpočet DSO Doubravka 2019.pdf (43 kB)
Schválený rozpočet DSO Doubravka na rok 2019 (vyvěšeno: 20.12.2018) 
DSO Doubravka - rozpočtové opatření č. 1.pdf (11 kB)
Rozpočtové opatření č.1 DSO Doubravka (schváleno: 19.6.2018, vyvěšeno: 20.6.2018) 
Schválený závěrečný účet za rok 2017.pdf (2 MB)
Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Doubravka (schváleno dne: 19.6.2018, vyvěšeno dne: 21.6.2018) 
Návrh závěrečného účtu.pdf (690 kB)
Návrh závěrečného účtu DSO Doubravka za rok 2017 (vyvěšení 23.5.2018) 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf (977 kB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Doubravka za rok 2017 (vyvěšení: 23.5.2018) 
Rozpočtový výhled na roky 2018-2020.pdf (299 kB)
Návrh střednědobého výhledu DSO Doubravka na roky 2018-2020 – (vyvěšení 29.11.2017, sejmuto 20.12.2017)  

2017:

Rozpočet 2018.pdf (49 kB)
Rozpočet schválen dne 14.12.17 na jednání rady DSO Doubravka (vyvěšeno dne: 19.12.2017)  
Rozpočtový výhled na roky 2018-2020.pdf (56 kB)
Rozpočtový výhled na roky 2012-2020 DSO Doubravka (vyvěšeno dne: 19.12.2017)  
Návrh rozpočtu na rok 2018 DSO Doubravka.pdf (46 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2018 DSO Doubravka (vyvěšeno dne: 29.11.2017) 
Schválený závěrečný účet za rok 2016.pdf (3 MB)
Schválený závěrečný účet DSO Doubravka za rok 2016 (vyvěšeno dne: 28.6.2017) 
Rozpočet 2017.pdf (142 kB)
Rozpočet schválen dne 20.12.2016 na jednání rady DSO Doubravka (vyvěšeno dne: 2.1.2017) 
Rozpočtový výhled na roky 2017-2019.pdf (142 kB)
Rozpočtový výhled na roky 2017-2019 DSO Doubravka (vyvěšeno dne: 2.1.2017)