Veřejné zakázky obce Luštěnice

Vypisování veřejných zakázek se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejnou zakázkou se rozumí zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce. Zákon rozlišuje podle finanční hodnoty veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky a podle jejich předmětu je lze dále členit na zakázky na stavební práce, služby či dodávky. Více informací o veřejných zakázkách je možné získat například ZDE.

Zakázky v roce 2015

Zakázky před rokem 2015

Materiály k ostatním, zde neuvedeným, veřejným zakázkám obce Luštěnice, které byly realizovány před rokem 2014, nejsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uloženy na OÚ Luštěnice.

Další informace podá:

  • Mgr. Magdalena Fišerová (starostka obce)
  • Jiří Lobotka (předseda kontrolního výboru)

Související dokumenty:

Zákon o veřejných zakázkách.pdf (1 MB)
Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění