Elektronická podatelna

V souladu s nařízením vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu má obec Luštěnice zřízenu elektronickou podatelnu. Elektronická podatelna je určena pro příjem všech datových zpráv, elektronicky podepsaných i nepodepsaných doručovaných prostřednictvím elektronické pošty obci Luštěnice.

Možnosti elektronického podání:

  • na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny obecního úřadu Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice v úřední hodiny (Po, St 8:00 - 17:00) 
  • prostřednictvím zprávy zaslané na emailovou adresu obec@lustenice.cz (provozní doba elektronické podatelny je nepřetržitá)

Požadavky na elektronická podání:

  • formáty datových zpráv a příloh: *.doc, *.pdf, *.xls, *.rtf, *.txt, *.htm, *.html, *.gif, *.jpg, *.jpeg
  • při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout, spustitelné soubory (např. *.exe, *.com) nebudou přijaty - při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány
  • maximální výše zprávy včetně příloh je omezena 5 MB
  • zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou vyřizovány jako běžná korespondence