Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 1. Název
  Obecní úřad Luštěnice
 2. Důvod a způsob založení
  Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. jsou Luštěnice obcí. Člení se na 3 části - Luštěnice, Voděrady, Zelená. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je zastupitelstvo obce. V čele zastupitelstva obce stojí starosta.
 3. Organizační struktura
  Uvolněný starosta - Mgr. Magdalena Fišerová
  Místostarosta (neuvolněný) - Roman Prchlík
  Zastupitelstvo
  Struktura úřadu
 4. Kontaktní spojení
  Detailní kontaktní spojení najdete ZDE
  4.1 Kontaktní poštovní adresa
        Obecní úřad
        Boleslavská 171
        29442 Luštěnice
  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
        Obecní úřad
        Boleslavská 171
        29442 Luštěnice
  4.3 Úřední hodiny:
        Pondělí 8.00-17.00 Středa 8.00-17.00 polední přestávka 12.00-13.00
  4.4 Telefonní čísla: 326357139, 326340051
  4.5 Čísla faxu: 326340058
  4.6 Adresa internetové stránky: http://www.lustenice.cz
  4.7 Adresa e-podatelny: obec@lustenice.cz (oficiální e-mail úřadu)
  4.8 Další elektronické adresy
 5. Případné platby lze poukázat
  Komerční banka a.s., číslo účtu: 3320181/0100
  variabilní symbol platby vám bude sdělen na podatelně obecního úřadu
 6. IČ: 00238252
 7. DIČ: CZ00238252
 8. Dokumenty
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů - obecně závazné vyhlášky obce, vnitřní směrnice byty, veřejnoprávní smlouvy
  8.2 Rozpočet
        Rozpočty obce jsou zveřejňovány na úřední desce:
        2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 20142013, 2012, 2011, 2010, 2009
 9. Žádosti o informace
  Žádosti o informace můžete podat v úředních hodinách v podatelně obecního úřadu v Luštěnicích v úředních hodinách a na pracovištích věcně příslušného odboru. Detailní informace, jak podat žádost najdete ZDE. Formulář pro podání žádosti je k dispozici ZDE (soubor pdf).
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Písemné žádosti, stížnosti a podněty lze zasílat poštou nebo předat v podatelně obecního úřadu a to v úřední hodiny. Stížnost, podnět či návrh lze podat také ústní cestou, v tomto případě však může být podatel vyzván, aby v určené lhůtě své podání učinil ještě písemně. Detailní informace, jak podat žádost najdete ZDE. Formulář pro podání žádosti je k dispozici ZDE (soubor doc).
 11. Opravné prostředky  
 12. Formuláře
  Formuláře pro řešení místních životních situací obdržíte v podatelně obecního úřadu obce Luštěnice v úředních hodinách.
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Návody v elektronické podobě naleznete na portálu veřejné správy. Jak postupovat při nejrůznějších životních situacích můžete také projednat osobně v podatelně obecního úřadu Luštěnice, popř. telefonicky nebo e-mailem.
 14. Předpisy
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy 
  14.2 Vydané právní předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 16. Licenční smlouvy
  16.1 Vzory licenčních smluv
  16.2 Výhradní licence
 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.