Územní plán Luštěnice - koncept

Zpracovatel: Ing. arch. Vladimír Charvát. Územní plán ze zpracován ve dvou variantách. Všechny potřebné dokumenty ke každé variantě zvlášť jsou ke stažení níže.

Textová část:

Územní plán.pdf (571 kB)
Územní plán Luštěnice - textová část 
SEA.pdf (1 MB)
Vlivy na životní prostředí 

Varianta č. 1:

Dopravní výkres.pdf (1 MB)
Dopravní výkres - varianta 1 
Hlavní výkres.pdf (2 MB)
Hlavní výkres - varianta 1 
Koordinační výkres.pdf (2 MB)
Koordinační výkres - varianta 1 
Technická infrastruktura.pdf (281 kB)
Technická infrastruktura - varianta 1 
Veřejně prospěšné stavby.pdf (1 MB)
Veřejně prospěšné stavby - varianta 1 
Zábor ploch.pdf (1 MB)
Zábor ploch zem. půdního fondu a lesa - varianta 1 
Základní členění.pdf (1 MB)
Základní členění - varianta 1 

Varianta č. 2:

Dopravní výkres.pdf (1 MB)
Dopravní výkres - varianta 2 
Hlavní výkres.pdf (2 MB)
Hlavní výkres - varianta 2 
Koordinační výkres.pdf (2 MB)
Koordinační výkres - varianta 2 
Technická infrastruktura.pdf (267 kB)
Technická infrastruktura - varianta 2 
Veřejně prospěšné stavby.pdf (1 MB)
Veřejně prospěšné stavby - varianta 2 
Zábor ploch.pdf (1 MB)
Zábor ploch zem. půdního fondu a lesa - varianta 2 
Základní členění.pdf (1 MB)
Základní členění - varianta 2 

Vymezení zastavěného území:

Vymezení zastavěného území (archiv - neplatné):

Vymezení zastavěného území.pdf (2 MB)
Opatření obecné povahy č.1/2007 o vymezení zastavěného území obce Luštěnice (text) 
Vymezení zastavěného území (mapy).pdf (3 MB)
Opatření obecné povahy č.1/2007 o vymezení zastavěného území obce Luštěnice (mapy)