Obecní symboly

Jelikož většina památek na území obce Luštěnice vznikla za doby Scherzerů z Kleinmühle, bylo k tvorbě návrhů znaku a praporu současných Luštěnic využito jejich erbu. Převzaté figury a tinktury byly spojeny vhodným způsobem s hlavními atributy sv. Martina, patrona luštěnického farního kostela. Zpředkládaných návrhů znaku vychází i odvozené návrhy praporu obce, vytvořené v souladu se zásadami a zvyklostmi současné vexilologické tvorby.

Vlajka obce

Vlajku obce tvoří list, modrý žerďový pruh široký jednu třetinu
délky listu a tři vodorovné pruhy - červený, bílý a zelený.
V horní části modrého pruhu je zlatá koruna, v bílém pruhu
modrý meč hrotem k vlajícímu okraji.
Poměř šířky a délky listu je 2:3.

Znak obce

Znak obce tvoří polcený červeno-zelený štít v němž je pod
modrou hlavou se zlatou korunou stříbrný hrot a něm vztyčený
modrý meč.