Úřední deska

Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb. – Správní řád, který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah fyzické a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které  podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na klasické (fyzické), tak na internetové úřední desce.

Na úřední desku vyvěšeno: 12.02.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Na úřední desku vyvěšeno: 09.02.2018
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 01.02.2018
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o zahájení stavebního řízení - ul. Školní
Na úřední desku vyvěšeno: 01.02.2018
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o zahájení stavebního řízení - ul. Pod Humny
Na úřední desku vyvěšeno: 31.01.2018
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Informace o jakosti pitné vody za rok 2017