Úřední deska

Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb. – Správní řád, který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah fyzické a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které  podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na klasické (fyzické), tak na internetové úřední desce.

Na úřední desku vyvěšeno: 17.10.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - přehled vlastníků
Na úřední desku vyvěšeno: 17.10.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - Informace pro veřejnost
Na úřední desku vyvěšeno: 17.10.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - Výzva
Na úřední desku vyvěšeno: 16.10.2017
Obecní úřad Luštěnice
Rozhodnutí - Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace
Na úřední desku vyvěšeno: 13.10.2017
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 05.10.2017
Obecní úřad Luštěnice
oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky
Na úřední desku vyvěšeno: 02.10.2017
Obec Luštěnice
oznámení záměru bezúplatného převodu nemovitosti
Na úřední desku vyvěšeno: 26.09.2017
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 25.09.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Na úřední desku vyvěšeno: 22.09.2017
Obec Luštěnice
svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Na úřední desku vyvěšeno: 02.05.2017
VaK Mladá Boleslav
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Na úřední desku vyvěšeno: 02.01.2017
Obecní úřad Luštěnice
změna položek rozpočtu účinných od 1.1.2017
Na úřední desku vyvěšeno: 01.01.2017
DSO Doubravka
zveřejnění informace - rozpočtová odpovědnost
Na úřední desku vyvěšeno: 01.01.2017
Obec Luštěnice
informace o zveřejnění- rozpočtová odpovědnost