Úřední deska

Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb. – Správní řád, který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah fyzické a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které  podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na klasické (fyzické), tak na internetové úřední desce.

Na úřední desku vyvěšeno: 21.02.2019
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 11.02.2019
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 07.02.2019
Obec Luštěnice
Opatření obecné povahy č. 1/2019
Na úřední desku vyvěšeno: 30.01.2019
Obec Luštěnice
zadání územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 30.01.2019
Obec Luštěnice
veřejná vyhláška- oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Luštěnice