Úřední deska

Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb. – Správní řád, který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah fyzické a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které  podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na klasické (fyzické), tak na internetové úřední desce.

Na úřední desku vyvěšeno: 22.06.2018
Krajský úřad Středočeského kraje
Rozhodnutí - změna odborné osoby VaK Mladá Boleslav
Na úřední desku vyvěšeno: 20.06.2018
Obec Luštěnice
oznámení záměru pronájmu části pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 01.06.2018
Obec Luštěnice
oznámení záměru pronájmu části pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 28.05.2018
Obec Luštěnice
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022
Na úřední desku vyvěšeno: 28.05.2018
Obecní úřad Luštěnice
návrh-závěrečný účet obce za rok 2017, přezkoumání hospodaření
Na úřední desku vyvěšeno: 23.05.2018
DSO Doubravka
přezkoumání hospodaření za rok 2017
Na úřední desku vyvěšeno: 23.05.2018
DSO Doubravka
závěrečný účet za rok 2017