Úřední deska

Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb. – Správní řád, který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah fyzické a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které  podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na klasické (fyzické), tak na internetové úřední desce.

Na úřední desku vyvěšeno: 21.08.2017
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 02.08.2017
Krajský úřad Středočeského kraje
Oznámení záměru "I/38 Luštěnice - Újezd, přeložka"
Na úřední desku vyvěšeno: 28.07.2017
Státní pozemkový úřad
nabídka pozemků k pronájmu
Na úřední desku vyvěšeno: 26.07.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Na úřední desku vyvěšeno: 07.06.2017
Obecní úřad Luštěnice
výzva k odstranění vraku
Na úřední desku vyvěšeno: 02.05.2017
VaK Mladá Boleslav
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Na úřední desku vyvěšeno: 02.01.2017
Obecní úřad Luštěnice
změna položek rozpočtu účinných od 1.1.2017
Na úřední desku vyvěšeno: 01.01.2017
DSO Doubravka
zveřejnění informace - rozpočtová odpovědnost
Na úřední desku vyvěšeno: 01.01.2017
Obec Luštěnice
informace o zveřejnění- rozpočtová odpovědnost