Úřední deska

Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb. – Správní řád, který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah fyzické a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které  podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na klasické (fyzické), tak na internetové úřední desce.

Na úřední desku vyvěšeno: 28.06.2017
DSO RTB Loučeň
závěrečný účet DSO RTB za rok 2016
Na úřední desku vyvěšeno: 16.06.2017
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 15.06.2017
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Vyhláška - určení data smrti
Na úřední desku vyvěšeno: 07.06.2017
Obecní úřad Luštěnice
výzva k odstranění vraku
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2017
Obecní úřad Luštěnice
oznámení záměru bezúplatného převodu nemovitosti
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2017
Krajský úřad Středočeského kraje
Rozhodnutí - Veřejná vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2017
Obecní úřad Luštěnice
Návrh závěrečného účtu obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2017
Obecní úřad Luštěnice
Návrh závěrečného účtu Obec Luštěnice 1.část
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2017
Sdružení obcí Doubravka
návrh závěrečného účtu svazku
Na úřední desku vyvěšeno: 31.05.2017
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Na úřední desku vyvěšeno: 30.05.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Na úřední desku vyvěšeno: 02.05.2017
VaK Mladá Boleslav
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Na úřední desku vyvěšeno: 02.01.2017
Obecní úřad Luštěnice
změna položek rozpočtu účinných od 1.1.2017
Na úřední desku vyvěšeno: 01.01.2017
DSO Doubravka
zveřejnění informace - rozpočtová odpovědnost
Na úřední desku vyvěšeno: 01.01.2017
Obec Luštěnice
informace o zveřejnění- rozpočtová odpovědnost
Na úřední desku vyvěšeno: 22.12.2016
Obec Luštěnice
oznámení záměru pronájmu nebytových prostor