Úřední deska

Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb. – Správní řád, který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah fyzické a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které  podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na klasické (fyzické), tak na internetové úřední desce.

Na úřední desku vyvěšeno: 16.10.2018
Krajský úřad Středočeského kraje
Oznámení zahájení stavebního řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 10.10.2018
Magistrát města Mladá Boleslav
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Na úřední desku vyvěšeno: 28.05.2018
Obec Luštěnice
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022