Úřední deska

Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb. – Správní řád, který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah fyzické a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které  podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na klasické (fyzické), tak na internetové úřední desce.

Na úřední desku vyvěšeno: 18.04.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 18.04.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
výzva-agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Na úřední desku vyvěšeno: 13.04.2018
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.04.2018
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
Na úřední desku vyvěšeno: 27.03.2018
MŠ Luštěnice
Zápis do MŠ v Luštěnicích