Úřední deska

Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb. – Správní řád, který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah fyzické a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které  podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na klasické (fyzické), tak na internetové úřední desce.

Na úřední desku vyvěšeno: 21.08.2019
Krajský úřad Středočeského kraje
Veřejná vyhláška - změna záplavového území vodního toku Vlkava
Na úřední desku vyvěšeno: 14.08.2019
Magistrát města Mladá Boleslav
veřejná vyhláška - oznámení o pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře
Na úřední desku vyvěšeno: 31.07.2019
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje bytových jednotek včetně pozemku a okolního pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2019
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje bytových jednotek včetně pozemku a okolního pozemku