Úřední deska

Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb. – Správní řád, který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah fyzické a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které  podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na klasické (fyzické), tak na internetové úřední desce.

Na úřední desku vyvěšeno: 20.09.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
Rozhodnutí - schválení stavebního záměru
Na úřední desku vyvěšeno: 20.09.2021
Obec Luštěnice
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Územního plánu Luštěnice pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 20.09.2021
Obec Luštěnice
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Územního plánu Luštěnice pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 20.09.2021
Obec Luštěnice
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Územního plánu Luštěnice pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 20.09.2021
Obec Luštěnice
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Územního plánu Luštěnice pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 20.09.2021
Obec Luštěnice
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Územního plánu Luštěnice pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 20.09.2021
Obec Luštěnice
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Územního plánu Luštěnice pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 20.09.2021
Obec Luštěnice
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Územního plánu Luštěnice pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 20.09.2021
Obec Luštěnice
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Územního plánu Luštěnice pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 20.09.2021
Obec Luštěnice
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Územního plánu Luštěnice pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 20.09.2021
Obec Luštěnice
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 20.09.2021
Obec Luštěnice
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 16.09.2021
Obec Luštěnice
Oznámení o době a konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky
Na úřední desku vyvěšeno: 16.09.2021
Obec Luštěnice
Záměr obce Luštěnice na prodej obecního majetku
Na úřední desku vyvěšeno: 15.09.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
zahájení společného řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 14.09.2021
Ministerstvo zemědělství
Opatření obecné povahy
Na úřední desku vyvěšeno: 14.09.2021
Exekutorský úřad Přerov
Dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 13.09.2021
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 10.09.2021
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Určení data smrti
Na úřední desku vyvěšeno: 09.09.2021
Obecní úřad Luštěnice
Zasedání okrskové volební komise
Na úřední desku vyvěšeno: 06.09.2021
Krajský úřad Středočeského kraje - odbor dopravy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38
Na úřední desku vyvěšeno: 30.08.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
Rozhodnutí - DČOV - společné povolení a vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Na úřední desku vyvěšeno: 25.08.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
Rozhodnutí - společné povolení
Na úřední desku vyvěšeno: 24.08.2021
Obecní úřad Luštěnice
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Na úřední desku vyvěšeno: 24.08.2021
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor územního plánování a stavebního řádu
Oznámení zahájení územního řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 23.08.2021
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 30.08.2019
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy