Úřední deska

Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb. – Správní řád, který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah fyzické a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které  podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na klasické (fyzické), tak na internetové úřední desce.

Na úřední desku vyvěšeno: 15.12.2017
Obecní úřad Luštěnice
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Na úřední desku vyvěšeno: 15.12.2017
Krajský úřad Středočeského kraje
Příloha ke Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38
Na úřední desku vyvěšeno: 15.12.2017
Krajský úřad Středočeského kraje
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38
Na úřední desku vyvěšeno: 07.12.2017
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 04.12.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Na úřední desku vyvěšeno: 29.11.2017
Obec Luštěnice
Návrh rozpočtu obce Luštěnice na rok 2018
Na úřední desku vyvěšeno: 21.11.2017
Region TAXIS Bohemia, DSO , Sdružení obcí
střednědobý výhled rozpočtu rok 2018-2022
Na úřední desku vyvěšeno: 21.11.2017
Region TAXIS Bohemia, DSO , Sdružení obcí
návrh rozpočtu na rok 2018
Na úřední desku vyvěšeno: 15.11.2017
Obecní úřad Luštěnice
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Na úřední desku vyvěšeno: 08.11.2017
Obecní úřad Luštěnice
návrh střednědobého výhledu 2018-2020
Na úřední desku vyvěšeno: 02.05.2017
VaK Mladá Boleslav
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Na úřední desku vyvěšeno: 02.01.2017
Obecní úřad Luštěnice
změna položek rozpočtu účinných od 1.1.2017
Na úřední desku vyvěšeno: 01.01.2017
DSO Doubravka
zveřejnění informace - rozpočtová odpovědnost
Na úřední desku vyvěšeno: 01.01.2017
Obec Luštěnice
informace o zveřejnění- rozpočtová odpovědnost