Úřední deska

Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb. – Správní řád, který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah fyzické a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které  podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na klasické (fyzické), tak na internetové úřední desce.

Na úřední desku vyvěšeno: 24.04.2019
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Daň z nemovitých věcí na rok 2019
Na úřední desku vyvěšeno: 23.04.2019
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Vyhláška - určení data úmrtí
Na úřední desku vyvěšeno: 10.04.2019
Krajský úřad Středočeského kraje - odbor dopravy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38
Na úřední desku vyvěšeno: 10.04.2019
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 09.04.2019
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 09.04.2019
Region Taxis Bohemia, DOS
závěrečný účet
Na úřední desku vyvěšeno: 09.04.2019
Region Taxis Bohemia, DOS
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Na úřední desku vyvěšeno: 09.04.2019
Region Taxis Bohemia, DOS
inventarizační zpráva
Na úřední desku vyvěšeno: 09.04.2019
Region Taxis Bohemia, DOS
návrh protokolu o schválení účetní závěrky
Na úřední desku vyvěšeno: 08.04.2019
Obecní úřad Luštěnice
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Na úřední desku vyvěšeno: 29.03.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcěch majetkových
Přehled vlastníků
Na úřední desku vyvěšeno: 29.03.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výzva - neznámý vlastník
Na úřední desku vyvěšeno: 29.03.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Informace pro veřejnost - neznámý vlastník
Na úřední desku vyvěšeno: 29.03.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje bytových jednotek
Na úřední desku vyvěšeno: 29.03.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje sklepů