Zdravotnictví v obci Luštěnice

Ordinace praktického lékaře

MUDr. Hana Boháčková
ordinace: Boleslavská 13, telefon: 326 357 125, email: bohackova@volny.cz

Po 7:00 - 8:00
odběry
8:00 - 12:00
ordinace
12:00 - 13:00
* objednaní
   
Út 7:00 - 8:00
odběry
8:00 - 12:00
ordinace
12:00 - 13:00
* objednaní
14:00 - 16:00
* objednaní
 
St 7:00 - 12:00
ordinace
12:00 - 13:00
* objednaní
   
Čt 7:00 - 8:00
odběry
8:00 - 12:00
* objednaní
14:00 - 16:30
ordinace
16:30 - 18:00
* objednaní
7:00 - 12:00
ordinace
     
na odběry a * označené hodiny nutno objednat den předem telefonicky

Dětské středisko

MUDr. Štěpánka Nováková
ordinace Luštěnice: Nová 303, telefon: 326 357 659
ordinace Vlkava: Loučeňská 15, telefon: 326 307 353
 
ordinační hodiny Luštěnice Vlkava
pondělí 7:30 - 10:00
odběry + zvaní
15:00 - 16:30 zvaní
10:00 - 13:00 nemocní
úterý 15:00 - 16:30 zvaní 7:00 - 10:00
odběry + nemocní
10:00 - 12:00 poradna
středa 11:00 - 14:00 poradna ******
14:00 - 15:00 nemocní
čtvrtek 7:30 - 10:00
odběry + nemocní
14:00 - 16:00 zvaní
10:00 - 12:00 zvaní
pátek 15:00 - 16:00 zvaní 7:00 - 10:00
odběry + nemocní
10:00 - 12:00 zvaní
 
Dětská pohotovost Mladá Boleslav v dětské nemocnici: telefon 326 742 706
pondělí až pátek: 17 - 22 hod, sobota a neděle: 8 - 22 hod

Gynekologická ambulance

MUDr. Peter Kraus
ordinace: Domov u Anežky, Nová 303
email: peterkraus@seznam.cz, www: www.gynekolog.cz/peterkraus 
Objednávat se můžete v pracovní dny od 16 - 18 hod. na tel. čísle 734421299

Ordinační hodiny:  
středa 14 - 16 hod (MUDr. Salimová), 16 hod - dle objednání (MUDr. Kraus)

Domov U Anežky

poskytovatel sociálních služeb
Nová 303
294 42 Luštěnice
telefon: 326 980 913
fax: 326 980 924
mobil: 724 046 715
e-mail: socialnil@domovuanezky.cz
webové stránky: www.domovuanezky.cz
ředitelka: Ing. Ludmila Bulířová

Senior Park v Luštěnicích

ul. Boleslavská 299
294 42 Luštěnice
vedoucí Senior Parku: Jana Jedličková
tel: +420 733 224 336
email: lustenice@senior-park.cz
rezervace bytů:
tel: +420 605 590 001
email: zajemci@senior-park.cz 
hospodyně: Lucie Bešíková
domovník: Jiří Jehlička
tel: +420 733 538 935
webové stránky: www.senior-park.cz

Terénní pečovatelská služba 

Nová 82
294 42 Luštěnice
zřizovatel: Obec Luštěnice - tel.: 326357139
Kateřina Králová - tel.: 725506682
Lucie Janů - tel: 777270534

Poslání:
Posláním služby je vést a podporovat klienty k samostatnosti, k rozvíjení vlastních schopností při sebeobsluze či při péči o domácnost. Terénní pečovatelská služba je nyní dostupná všem občanům obce Luštěnice a Voděrady.

Zásady:
Pečovatelská služba je poskytována profesionálním týmem pracovníků, kteří se průběžně vzdělávají, respektují přání, požadavky a vůli klientů, zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb, bezodkladně reagují na vzniklé situace a změny, dodržují základní zásady lidských práv a svobod a musí zachovávat lidskou důstojnost klientů. Pečovatelská služba podporuje samostatnost, soběstačnost a nezávislost klientů.

Základními činnostmi pečovatelské služby jsou:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

V zázemí Terénní pečovatelské služby obce Luštěnice vznikl prostor určený primárně pro občasné plánované setkávání seniorů. O těchto setkáních a plánovaných akcích vždy obecní úřad občany včas informuje.