Zdravotnictví v obci Luštěnice

Ordinace praktického lékaře

MUDr. Hana Boháčková
ordinace: Boleslavská 13, telefon: 326 357 125, email: bohackova@volny.cz

Po 7:00-7:30
konsultace
7:30 - 8:30
odběry
7:30 - 12:00
ordinace
   
Út 7:00 - 8:00
odběry
8:00 - 12:00
ordinace
12:00 - 13:00
* objednaní
14:00 - 16:00
* objednaní
 
St 7:00 - 7:30
konsultace
8:00 - 12:00
ordinace
12:00 - 13:00
* objednaní
   
Čt 7:00 - 8:00
odběry
8:00 - 12:00
ordinace
12:00 - 13:00
* objednaní
15:00 - 17:00
pracující
17:00 - 18:00
* objednaní
7:00 - 7:30
konsultace
7:30 - 12:30
ordinace
     
na odběry a * označené hodiny nutno objednat předem telefonicky

Dětské středisko

MUDr. Štěpánka Nováková
ordinace Luštěnice: Nová 303, telefon: 326 357 659
ordinace Vlkava: Loučeňská 15, telefon: 326 307 353
 
ordinační hodiny Luštěnice Vlkava
pondělí 7:30 - 10:00
odběry + zvaní
15:00 - 16:30 zvaní
10:00 - 13:00 nemocní
úterý 15:00 - 16:30 zvaní 7:30 - 10:00
odběry + nemocní
10:00 - 12:00 poradna
středa 11:00 - 14:00 poradna ******
14:00 - 15:00 nemocní
čtvrtek 7:30 - 10:00
odběry + nemocní
14:00 - 16:00 zvaní
10:00 - 12:00 zvaní
pátek 15:00 - 15:00 zvaní 7:00 - 10:00
odběry + nemocní
10:00 - 12:00 zvaní
 
Dětská pohotovost Mladá Boleslav v dětské nemocnici: telefon 326 742 706
pondělí až pátek: 17 - 22 hod, sobota a neděle: 8 - 22 hod

Gynekologická ambulance

MUDr. Peter Kraus
ordinace: Domov u Anežky, Nová 303
email: peterkraus@seznam.cz, www: www.gynekolog.cz/peterkraus 
Objednávat se můžete v pracovní dny od 16 - 18 hod. na tel. čísle 734421299

Ordinační hodiny:  
středa 14 - 16 hod (MUDr. Salimová), 16 hod - dle objednání (MUDr. Kraus)

Domov U Anežky

poskytovatel sociálních služeb
Nová 303
294 42 Luštěnice
telefon: 326 980 913
fax: 326 980 924
mobil: 724 046 715
e-mail: socialnil@domovuanezky.cz
webové stránky: www.domovuanezky.cz
ředitelka: Ing. Ludmila Bulířová

Senior Park v Luštěnicích

ul. Boleslavská 299
294 42 Luštěnice
vedoucí Senior Parku: Lenka Dvořáková
tel: +420 733 224 336
email: lustenice@senior-park.cz
rezervace bytů: Ing. Emil Fedoš
tel: +420 774 656 656
email: fedos@senior-park.cz
webové stránky: www.senior-park.cz

Penzion pro důchodce Luštěnice

Nová 82
294 42 Luštěnice
zřizovatel: Obec Luštěnice - tel.: 326357139
Alena Kofránková - tel.: 725506682
vyjádření lékaře: ke stažení zde
žádost do penzionu: ke stažení zde
info o penzionu: ke stažení zde

Poslání:
Posláním služby je vést a podporovat klienty k samostatnosti, k rozvíjení vlastních schopností při sebeobsluze či při péči o domácnost.

Zásady:
Pečovatelská služba je poskytována profesionálním týmem pracovníků, kteří se průběžně vzdělávají, respektují přání, požadavky a vůli klientů, zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb, bezodkladně reagují na vzniklé situace a změny, dodržují základní zásady lidských práv a svobod a musí zachovávat lidskou důstojnost klientů. Pečovatelská služba podporuje samostatnost, soběstačnost a nezávislost klientů.

Cíle:
Chceme poskytnout seniorům takovou míru podpory a péče, která umožní zachování dosavadních vztahů s rodinou, okolím a jejich co nejdelší soběstačnost. Usilujeme o vytvoření prostředí, ve kterém bude život podobný životu doma. Poskytujeme ubytování, pomoc při zajištění stravy, ošetřovatelskou a zdravotní péči, pečovatelskou službu a to vše s individuálním přístupem a možností volby klientů. Pečovatelská služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Cílová skupina:
Služba je určena občanům, kteří dosáhli důchodového věku, případně pobírají invalidní důchod a jejich zdravotní stav nevyžaduje komplexní péči, mohou vést relativně samostatný život, ale potřebují pomoc při běžném obstarávání svých potřeb.

Cílovou skupinou nejsou:
Naše služby neposkytujeme osobám, které vyžadují dohled či péči 24 hodin denně, osobám s akutními infekčními nemocemi, osobám závislým na návykových látkách, osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Žádosti jsou ke stažení výše nebo k vyzvednutí na podatelně Obecního úřadu v Luštěnicích.