Check POINT - Luštěnice

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. 

Czech POINT v Luštěnicích

 • Kde lze získat ověřené výstupy z Czech POINTu?
  Ověřené výpisy se vydávají na Obecním úřadě v Luštěnicích, Boleslavská 171. Kancelář, kde se výpisy vydávají, je označena logem Czech POINT.
 • Jaké dokumenty lze prostřednictvím Czech POINTu získat?
  Výpisy z veřejných evidencí: Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí
  Výpisy z neveřejných evidencí: Rejstříku trestů
 • Otevírací doba – kdy je možné žádat o výpis?
  pondělí a středa 8 - 17 hod, úterý a čtvrtek 8 - 15:30 hod

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

 • Ověřené výpisy z veřejných evidencí: U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku
 • Obchodní rejstřík: IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby
 • Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
 • Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů: Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Ceník za služby

Evidence                           Cena za 1. stranu         Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík                       100,-                                    50,-
Živnostenský rejstřík                 100,-                                    50,-
Katastr nemovitostí                   100,-                                    50,-
Rejstřík trestů                            50,-                                     0,-

Cena ostatních výpisů za 1. stranu max. 100 Kč a min. 10 Kč
Cena za další strany max. 50 Kč a min. 5 Kč

Poznámka: V případě výpisů z Rejstříku trestů ověřující správní úřad vybírá vždy poplatek 50 Kč za výpis. Poplatek v tomto případě nezáleží na počtu stran ani není možné tento snížit.
 
Veškeré další informace získáte na oficiálních stránkách www.czechpoint.cz.