Mateřská škola

Kontaktní informace

Mateřská škola Luštěnice
Školní 9
294 42 Luštěnice

telefony MŠ:
326 357 145, 606 645 511
telefony do tříd:
601 569 150: Modrá třída
601 569 151: Zelená třída
601 569 152: Žlutá třída
601 569 153: Červená třída

e-mail: ms.lustenice@centrum.cz
webové stránky: http://mslustenice.webnode.cz
ředitelka školy: Bc. Eva Chládková
vedoucí stravování: Jindřiška Řízková, email: jidelnamslustenice@seznam.cz
telefony ŠJ: 326 357 145, 724 571 644

MŠ Luštěnice leží v klidné části obce, uprostřed zástavby rodinných a bytových domů. Je tvořena 4 pavilony. Tři z nich jsou propojeny dlouhou chodbou, čtvrtý je kontejnerového typu, stojí samostatně a s hlavní budovou je spojen krytým chodníčkem.  V každém pavilonu je jedna třída. Třídy jsou označeny veselými barvičkami, a tak děti chodí do Červené, Zelené, Žluté a Modré třídy. Kapacita mateřské školy je 90 dětí. Ve škole se nachází také školní kuchyně, kde se po celý rok připravují zdravá a chutná jídla a dostatek pití pro děti na celý den. Celá budova je obklopena rozlehlou zahradou, ve které mohou děti nalézt koutek ke hraní, buď pod vzrostlými stromy, na pískovišti, v dřevěném domečku, či na průlezkách, umožňujících sportovní vyžití. Terén zahrady je členitý a poskytuje dětem dostatek prostoru pro volný pohyb.

V naší mateřské škole pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem "Náš barevný svět aneb Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima", který si paní učitelky v jednotlivých třídách zpracovávají do třídních projektů. Koncepce je stavěna na tradicích české předškolní výchovy a vychází z předpokladu, že jsme vesnická mateřská škola a přírodu máme na dosah. Hlavním prostředkem naší výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení. Děti si po celou dobu pobytu v mateřské škole hrají. Hrají si sami, s kamarády nebo s paní učitelkou. Hra, humor, zpěv, cvičení, malování a mnoho další dětské "práce" tvoří naši školu tím, čím má být: prostředím, ve kterém se děti dobře cítí, jsou oceňovány, přijímány s pochopením a láskou a podněcovány k dalšímu rozvoji své osobnosti.

Trocha historie

V Luštěnicích má mateřské školství poměrně dlouhou historii. Již v roce 1952 byl otevřen tzv. Zemědělský útulek, což byl prakticky předchůdce současné podoby předškolního zařízení. První mateřská škola byla tehdy v domě, kde dnes bydlí Strachovi. Jelikož tento objekt přestal, jak z kapacitních, tak i z hygienických důvodů vyhovovat, byla školka, v roce 1960, přemístěna do objektu, který sloužil při výstavbě bývalých vojenských činžovních domů jako kantýna a kanceláře. Tam vznikla jednotřídní mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Ale dětí v obci a spádových obcích (Libichov, Němčice, Voděrady, Rejšice, Smilovice, Újezd, Újezdec a Bratronice) přibývalo, a tak musela být družina přemístěna do základní školy a děti se začaly scházet ve dvoutřídní MŠ. Bylo však patrné, že budova nebyla původně určena dětem, zvyšovaly se také nároky na úroveň a kvalitu prostředí pro naše nejmenší a proto bylo rozhodnuto o stavbě nové budovy. Dětí bylo mnoho a jak bylo tehdy běžné, lidé si museli pomoci sami. Bylo rozhodnuto, že kdo chtěl mít o své dítě postaráno, musel odpracovat na stavbě nové budovy minimálně 30 brigádnických hodin. Vše se podařilo, a i když se nám to nezdá, v roce 2007 jsme oslavili 25. výročí existence naší mateřské školy. A jelikož se opotřebovává vše, s čím člověk zachází, dochází neustále a průběžně k obnově a modernizaci zařízení a pomůcek. Ti, kteří naši školku navštěvovali před lety, dnes obdivují, jak je pěkně a moderně zařízena a vybavena novými hračkami. Za ty roky, kdy předškolní zařízení v naší obci existuje, se u dětí vystřídala také celá řada učitelek, které se staraly o několik generací dětí.