Bytové družstvo Luštěnice-Zelená

Základní informace o bytovém družstvu (BD) Luštěnice-Zelená

Obec Luštěnice se nachází na silnici 1/38 ve směru Mladá Boleslav -  Nymburk,  12 km jižně od Mladé Boleslavi. O bydlení v lokalitě Luštěnice je velký zájem vzhledem k poloze obce, ležící na spojnici ve směru Mladá Boleslav - Kolín (města automobilového průmyslu) a v blízkosti dálnice 1/10 Praha – Turnov – Liberec, cca 45 km od hlavního města Prahy. Jednou z částí obce - Zelená byla v minulosti nejsevernější součástí bývalého vojenského prostoru Mladá, který byl rozhodnutím vlády ČR k 31.12.1991 zrušen.
O Zelené tehdy obecní zastupitelstvo rozhodlo oživit a obnovit tak bývalou osadu, která nesla stejný název. Obec nechala zpracovat územní plán, v němž jsou vytipovány lokality pro bytovou a podnikatelskou výstavbu a občanskou vybavenost. Po nejrůznějších počátečních komplikacích od převodu majetku na obce či nedostatku finančních prostředků se tato snaha postupně daří.
Výsledkem je mimo jiné i založení Bytového družstva Luštěnice-Zelená v roce 2002 za účelem zahájení výstavby 12-ti bytových domů celkem se 156 bytovými jednotkami se státní dotací (výpis z obchodní rejstříku). O tuto bytovou výstavbu mají zájem především lidé mladší a střední generace, z nichž většina pracuje v Mladé Boleslavi. V Luštěnicích mají k dispozici mateřskou a základní školu, základní obchod s potravinami a další služby, autobusové a vlakové spojení na trase Nymburk – Mladá Boleslav, městskou hromadnou dopravu z Mladé Boleslavi. 

Velikosti bytů a jejich zařízení

Jeden bytový dům se třemi nadzemními podlažími má 13 bytových jednotek, společnou kolárnu a sklepy. Velikosti bytů:

 • byt č. 1: 2+kk 48,68 m2 (komora, chodba, koupelna, WC, ložnice, obytná kuchyně, balkón)
 • byt č. 2: 2+kk 43,39 m2 (chodba, koupelna, WC, ložnice, obývací pokoj+KK, balkón)
 • byt č. 3: 2+kk 43,32 m2 (chodba, koupelna, WC, ložnice, obývací pokoj+KK, balkón)
 • byt č. 4: 3+kk 58,89 m2 (chodba, dětský pokoj, koupelna, WC, ložnice, obytná kuchyně, balkón)
 • byt č. 5: 2+kk 43,36 m2 (chodba, koupelna, WC, ložnice, obývací pokoj+KK, balkón)
 • byt č. 6: 2+kk 39,79 m2 (chodba, koupelna, WC, ložnice, obytná kuchyně)
 • byt č. 7: 2+kk 43,36 m2 (chodba, koupelna, WC, ložnice, obývací pokoj+KK, balkón)
 • byt č. 8: 3+kk 58,88 m2 (chodba, dětský pokoj, koupelna, WC, ložnice, obytná kuchyně, balkón)
 • byt č. 9: 3+kk 58,89 m2 (chodba, dětský pokoj, koupelna, WC, ložnice, obytná kuchyně, balkón)
 • byt č. 10: 2+kk 43,36 m2 (chodba, koupelna, WC, ložnice, obývací pokoj+KK, balkón)
 • byt č. 11: 2+kk 39,79 m2 (chodba, koupelna, WC, ložnice, obytná kuchyně)
 • byt č. 12: 2+kk 43,36 m2 (chodba, koupelna, WC, ložnice, obývací pokoj+KK, balkón)
 • byt č. 13: 3+kk 58,88 m2 (chodba, dětský pokoj, koupelna, WC, ložnice, obytná kuchyně, balkón)
  + ke každému bytu náleží jedna sklepní koje

Standardní vybavení bytů: kuchyňská linka se sporákem a digestoří, koupelna se sprchovým koutem, WC, s obklady a dlažbou, v celém bytě PVC krytina.

Půdorys bytového domu

1. podlaží bytového domu                      2. podlaží bytového domu

Byty ve spoluvlastnictví družstva

Na základě typu státní dotace určenou Smlouvou o státní finanční podpoře obci od Státního fondu pro rozvoj bydlení na výstavbu bytových jednotek, bylo vystavěno celkem 7 bytových domů v ulici Lesní v části obce Luštěnice – Zelená. Tyto domy jsou v podílovém vlastnictví Obce Luštěnice a Bytového družstva  na základě uzavřené Smlouvy o sdružení finančních prostředků za účelem výstavby těchto domů mezi družstvem a obcí. Členové družstva se na financování výstavby podíleli z části svými vloženými jednorázovými vklady a dále pak splátkami úvěru (anuity), který je uzavřen na dobu 20 let. Na základě výše uvedených smluv budou jednotlivé byty po 20 letech od kolaudace postupně po naplnění všech smluvních podmínek převedeny do vlastnictví členů družstva.

Seznam bytových domů ve spoluvlastnictví družstva:
dům A – č.p.572, dům B – č.p. 573, dům C – č.p. 570, dům D – č.p. 571, dům E – č.p. 574, dům G – č.p. 576, dům H – č.p. 577
 

Technické a organizační údaje k zajištění dodávky energií a služeb v domech

 • ústřední vytápění a ohřev vody pomocí plynových kotlů je zajištěn z kotelny v každém domě
 • dodávku vody a plynu zajišťují nájemníkům prostřednictví družstva smluvní partneři
 • dodávku el.energie do společných prostor domů zajišťuje smluvní partner
 • dodávku el.energie do jednotlivých bytů si zajišťují sami nájemníci uzavřením dohody o dodávce energie s firmou tuto energii dodávající
 • roční rozúčtování nákladů na vytápění a ohřev zajišťuje družstvu smluvní partner na základě smlouvy o pronájmu poměrových měřidel v bytech
 • roční rozúčtování vody zajišťuje družstvo na základě skutečných spotřeb v jednotlivých bytech ve vlastní režii
 • roční vyúčtování nájemníkům zajišťuje družstvo ve vlastní režii
   

Dokumenty družstva

 • stanovy v platném znění - určují např. práva a povinnosti členů družstva, možnosti vypořádání členského podílu během trvání družstva, podmínky pro převod bytů do vlastnictví členů atd.
 • další dokumenty družstva - týkající se projektu staveb, výpisů z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, usnesení  z členských schůzí, výroční zprávy a další informace jsou k dispozici u firmy Domos, Mladá Boleslav, která od 1.7.2008 převzala veškerou správu domů včetně účetnicvtí a agendy družstva
 • aktuální členové představenstva družstva:
  předseda: Jiří Samolák; místopředseda: Petr Postránecký
  členové: Ivana Pokorná, Jana Horáčková, Václav Jakubec
   

Možnost získání bytu

Podmínky a způsob získání bytu popisují stanovy, ze kterých v současné době, kdy je výstavba ukončena a byty plně obsazeny, vyplývají dvě možnosti s těmito postupy:

 • v případě vystoupení nebo vyloučení člena z družstva a skončení nájemní smlouvy družstvo vypořádá s členem jeho členský podíl dle stanov družstva. Nový zájemce  byt podá členskou přihlášku spolu s úhradou základního členského vkladu dle stanov družstva a je-li schválen představenstvem družstva za člena, uzavře s ním družstvo a obec Smlouvu o složení členského vkladu a smlouvu o budoucích smlouvách, na základě které uhradí člen příslušný členský podíl k bytu. Tento podíl je vypočítán na základě vyplaceného podílu předešlého člena  a  výší anuity (splátek úvěru) vztahující se k danému bytu.
 • v případě, kdy člen chce převést svá členská práva a povinnosti (svůj členský podíl) na jiného zájemce, se kterým se sám dohodne, předloží pouze družstvu a obci Dohodu o převodu, a finanční vypořádání je pak vykonáno mezi převodcem a nabyvatelem. Družstvo a obec následně uzavře s novým členem, na kterého právoplatně přešel členský podíl Smlouvu o složení členského vkladu a smlouvu o budoucích smlouvách.

V obou případech je po fyzickém převzetí bytu, o kterém musí být pořízen písemný protokol,  uzavřena se členem Nájemní smlouva s obcí a družstvem.

Správa domů

Správu domů zajišťuje společnost
Domos spol. s r.o.
Jaselská 65
293 01 Mladá Boleslav
telefon/fax: 326 722 172
E-mail: domos@domos.cz
webové stránky: www.domos.cz