Obecně závazné vyhlášky obce a další důležité dokumenty


Strategický plán obce.doc (167 kB)
Strategický plán obce Luštěnice pro období let 2017-2028 

2021:

Vyhláška č. 1/2021.pdf (923 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu  

2020:

Vyhláška č. 4/2020.pdf (1 MB)
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 4./2020 o místním poplatku z pobytu (nahrazena vyhláškou č. 1/2021) 
Vyhláška č. 3/2020.pdf (898 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
Vyhláška č. 2/2020.pdf (758 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 2/2020 o místním poplatku ze psů 
Vyhláška č. 1/2020.pdf (161 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 1/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 
Zásady pro prodej.pdf (360 kB)
Zásady pro nakládání s obecním majetkem 

2019:

Vyhláška č. 1/2019.pdf (2 MB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 obce Luštěnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (ruší vyhlášku č. 1/2017)  

2018:

Prohlášení o ochraně osobních údajů.pdf (185 kB)
Prohlášení o ochraně osobních údajů - obec Luštěnice 

2017:

Vyhláška č. 3/2017.pdf (409 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 obce Luštěnice kterou se vymezuje školský obvod spádové Mateřské školy v Luštěnicích 
Vyhláška č. 2/2017.pdf (981 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 obce Luštěnice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Luštěnice (ruší vyhlášku č. 2/2008)  
Vyhláška č. 1/2017.pdf (2 MB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 obce Luštěnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (ruší vyhlášku č. 10/2012)  

2013:

Vyhláška č. 11/2013.pdf (771 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 11/2013, kterou se vydává Požární řád obce  

2012:

Vyhláška č. 10/2012.pdf (909 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 10/2012 obce Luštěnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (ruší vyhlášku č. 9/2011)  

2011:

Vyhláška č. 9/2011.pdf (262 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 9/2011 obce Luštěnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (ruší vyhlášku č. 5/2008) 

2009:

Vyhláška č. 8/2009.pdf (320 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 8/2009 kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 1/2008 o místních poplatcích  
Vyhláška č. 7/2009.pdf (214 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 7/2009, kterou se zrušuje vyhláška č. 6/2099 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti  
Vyhláška č. 6/2009.pdf (27 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 6/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 

2008:

Vyhláška č. 5/2008.pdf (106 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 5/2008 obce Luštěnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 
Vyhláška č. 4/2008.pdf (172 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 4/2008 o veřejném pořádku a opatření k jeho zajištění  
Vyhláška č. 3/2008.pdf (72 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 3/2008 o obecních symbolech 
Vyhláška č. 2/2008.pdf (134 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 obce Luštěnice o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce 
Vyhláška č. 1/2008.pdf (352 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 1/2008 o místních poplatcích 
Vnitřní předpis č. 1.pdf (119 kB)
Vnitřní předpis č. 1 o úhradě místních poplatků 

2007:

Vyhláška č. 3/2007.pdf (200 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 3/2007  
Vyhláška č. 2/2007.pdf (151 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 – podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob  
Vyhláška č. 1/2007.pdf (340 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 1/2007 - požární řád obce  

2006:

Vyhláška č. 1/2006.pdf (195 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 1/2006, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  

2004:

Vyhláška č. 4/2004.pdf (67 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 obce Luštěnice o stanovení výše poplatku rodičů na provoz mateřské školy 
Vyhláška č. 3/2004.pdf (137 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 obce Luštěnice o znaku, praporu obce, města a jejich užívání  
Vyhláška č. 2/2004.pdf (385 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 obce Luštěnice kterou se vyhlašuje požární řád obce Luštěnice 
Vyhláška č. 1/2004.pdf (88 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 obce Luštěnice k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  

2002:

Vyhláška č. 3/2002.pdf (37 kB)
Úprava (2005) vyhlášky obce Luštěnice o místních poplatcích č. 3/2002  
Vyhláška č. 3/2002.pdf (171 kB)
Vyhláška obce Luštěnice č. 3/2002 o místních poplatcích 
Vyhláška č. 2/2002.pdf (798 kB)
Vyhláška obce Luštěnice č. 2/2002 - Řád veřejného pohřebiště obce Luštěnice  
Vyhláška č. 1/2002.pdf (90 kB)
Vyhláška obce Luštěnice č. 1/2002 - sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

Všechny dokumenty na této stránce jsou ve formátu PDF. K jejich prohlížení a tisku potřebujete program Acrobat Reader. Program si můžete zdarma stáhnout zde.