Zastavěné území obce

Vymezení zastavěného území.pdf (544 kB)
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy vymezení zastavěného území obce Luštěnice 

Situační výkresy znázorňující zastěvené území obce Luštěnice.

Zastavěné území obce.jpg (2 MB)
Zastavěné území obce - část 1. 
Zastavěné území obce.jpg (2 MB)
Zastavěné území obce - část 2. 
Zastavěné území obce.jpg (1 MB)
Zastavěné území obce - část 3. 
Zastavěné území obce.jpg (2 MB)
Zastavěné území obce - část 4. 
Zastavěné území obce.jpg (1 MB)
Zastavěné území obce - část 5.