Aktuality

29.04.2020
Čarodějnice na dálku
Žáci 1. stupně ZŠ si každoročně připravují Rej čarodějnic a průvod po Luštěnicích v maskách. Vzhledem k současné situaci, kdy žáci nemají přístup do školy a tráví čas doma, učitelé svým žákům připravili projekt nazvaný Čarodějnice na dálku. Do tohoto projektu měli žáci zaslat fotografie svých masek, výrobků, vzkazů a videí. Prezentaci tohoto projektu můžete vidět na skleněných vitrínách školní šatny. Udělejte si krátkou procházku a prohlédněte si zaslané příspěvky žáků a připomeňte si tak Pálení čarodějnic, které jsme každoročně trávili na sokolském hřišti. Příspěvky žáků si také můžete prohlédnout na webových stránkách školy.
ZŠ Luštěnice
22.04.2020
Informační zpravodaj PID
Pražská integrovaná doprava , připojený soubor: Informace - 22.4.2020.pdf, 416 kB
16.04.2020
Oznámení
Upozornění České pošty: Stále je v platnosti nařízení vlády, kdy platí, že doručovatelé nemusí předat zásilku, pokud příjemce není dostatečně chráněn rouškou či jinou vhodnou ochrannou pomůckou. Česká pošta do odvolání přepravuje roušky po ČR zdarma.
Česká pošta Luštěnice
15.04.2020
Na základě nového nařízení vlády bude od 20.4.2020 obecní úřad pro veřejnost otevřen v úřední dny - pondělí a středa od 8 - 12 hodin a od 13 - 17 hodin. Nadále zůstává v platnosti: na minimum omezit vyřizování záležitostí osobně, pokud to lze, využijte tel. č. 326357139, e-mail: obec@lustenice.cz, platby poukazujte na účet č.3320181/0100, kde jako var.symbol uveďte číslo popisné a do poznámky za co a za koho platíte! V současné době nelze platit na OÚ kartou. Žádáme Vás, pokud musíte platit hotově, mějte částku připravenou přesně.
OÚ Luštěnice
15.04.2020
Informace o provozu sběrného dvora
Sběrné místo již bude otevřeno každou sobotu od 9.00 do 12.00 v Luštěnicích, od 9.00 do 11.00 ve Voděradech. Dodržujte všechna nařízená opatření - roušky, rukavice, rozestupy 2 metry. Provoz sběrného místa v Luštěnicích řídí hasiči, dbejte jejich pokynů. Děkujeme.
OÚ Luštěnice
09.04.2020
Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy od školního roku 2020/2021 se uskuteční ve dnech 4. – 13. května 2020. Dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před nebezpečím onemocnění COVID-19, bude letos zápis do MŠ probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Žádost o přijetí dítěte a další podrobnosti najdete v příloze.
MŠ Luštěnice , připojený soubor: MŠ Luštěnice.doc, 59 kB
08.04.2020
Mimořádné opatření
Upozorňujeme na zakázané shlukování osob, zejména mládeže na sportovištích, hřištích a jiných veřejných prostranstvích v Luštěnicích. Žádáme především rodiče, aby dohlédli na dodržování tohoto opatření (viz. příloha) u svých dětí.
Ministerstvo zdravotnictví , připojený soubor: Mimořádné-opatření-omezení-po....pdf, 259 kB
02.04.2020
Jak nakládat s odpady
EKOKOM , připojený soubor: Jak nakládat s odpadem.png, 1012 kB
02.04.2020
4.4.2020 - výdej dezinfekce, otevření sběrného dvora
Dne 4.4.2020 od 9.00 do 12.00 hodin před hasičskou zbrojnicí bude do vlastních nádob stáčena dezinfekce od obecního úřadu těm, kteří si ji nemohli vyzvednout v určeném termínu. Současně bude otevřen sběrný dvůr, kde budou provoz řídit hasiči. Dodržujte: vstup pouze v rouškách či jiných ochranných prostředcích, v rukavicích, do dvora vstupujte jednotlivě, před sběrným dvorem a místem výdeje dezinfekce dodržujte rozestupy 2 metry. Neshlukujte se do skupin.
Obecní úřad Luštěnice
30.03.2020
Výdej dezinfekce pro občany Zelené
Obecní úřad Luštěnice , připojený soubor: výdej dezinfekce Zelená.png, 38 kB
 Stránka:   ««  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  »»