Aktuality

06.04.2009
Očkování lišek proti vzteklině
Informace – očkování lišek proti vzteklině pomocí letecky kladených návnad, které obsahují očkovací látku. Vakcinační návnady budou letecky kladeny na území okresu ve dnech 24. až 28. dubna 2009. 6. V zájmu hladkého průběhu akce, ochrany zdraví člověka a zejména dětí, je třeba dodržet základní opatření: nedotýkat se vyložených návnad, nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi; nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy; na výše uvedené upozorněte a poučte děti. Na celém území okresu je nutno dodržovat opatření uvedená v příloze v období od 24.4.2009 do 24.5.2009.
Magistrát města Mladá Boleslav , připojený soubor: informace vakcinace.doc, 33 kB
31.03.2009
Uzavírka silnice II/275
Dne 18.5.2009 od 7:30 do 15:00 hodin bude v místě železničního přejezdu trati Nymburk - Mladá Boleslav úplná uzavírka silnice II/275 v k.ú. Luštěnice. Objízdná trasa povede z Luštěnic po I/38 do Újezda, dále po silnici III/2758 do Rejšic a po silnici II/275 do Luištěnic-oboustraně. Důvodem uzavírky je oprava železničního přejezdu.
OÚ Luštěnice
31.03.2009
Brigáda v Luštěnicích
V sobotu 4.4.2009 se bude konat od 8-13 hod v části Zelená brigáda. Sraz brigádníků je v 8:00 hod a to v aleji na Sluneční, na parkovišti v ulici Lesní a u panelových domů na Zelené, nářadí s sebou. Odpoledne je možno opéct buřty. Těšíme se na hojnou účast!
24.03.2009
Uzavření obecního úřadu
Upozorňujeme občany, že z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie bude ve čtvrtek 26.3.2009 UZAVŘEN Obecní úřad a Česká pošta.
OÚ Luštěnice
20.03.2009
Zemní práce v obci
Z důvodu provádění zemních prací na komunikacích v obci souvisejících se stavbou kanalizace a kabelizace, nebylo možné některé úseky díky zimním měsícům uvést do původního stavu, navíc také proto, že nebyly ještě všechny nutné práce ukončeny. Žádáme proto touto cestou všechny občany o trpělivost. Jakmile počasí dovolí, budou se postupně provádět úpravy terénu včetně chodníků.
OÚ Luštěnice
20.03.2009
Připravili jsme pro všechny děti a jejich rodiče kalendář dětských akcí, aby dostatečně v předstihu věděli, kdy se budou jednotlivé, mnohdy už tradiční, akce pro děti v tomto roce a začátkem příštího konat. V průběhu roku pak bude k blížící se konkrétní akci vytvořena pozvánka. Ta bude zveřejněna samozřejmě také i na těchto stránkách.
20.03.2009
Autobusová doprava
Naše obec jedná v současné době s obcí Brodce o zavedení nové autobusové linky Luštěnice – Brodce, Horky. Linka by měla mít povahu školního spoje, aby se děti dostaly do školy v Brodcích a na učiliště v Horkách a zároveň aby bylo možno přestoupit na autobusové spoje na Prahu.
OÚ Luštěnice
20.03.2009
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
Srdečně Vás zveme na veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 24. března 2009 od 18 hod ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Luštěnicích. Na programu bude mimo jiné projednávání nového územního plánu obce, dále výběr dotačních titulů, schválení rozpočtové změny č.1/2009, hospodaření obce, rozpočet ZŠ na rok 2009 a plán předpokládaných oprav, přijetí pracovníka – správce hřiště a koupaliště aj.
OÚ Luštěnice
11.03.2009
Přehled zasedání ZO v roce 2009
Přehled termínů zasedání zasedání rady obce, zastupitelstva obce a veřejných zasedání v roce 2009.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: Prehled zasedani.doc, 31 kB
02.03.2009
Obecní úřad touto cestou žádá o spolupráci všechny žadatele o obecní byt, kteří mají podané platné žádosti na našem obecním úřadě, aby pokud možno v co nejbližší době aktualizovali své žádosti podle nově schválené směrnice tím, že vyplní nový formulář žádosti o byt (je k dispozici na OÚ a na webových stránkách ke stažení) a doručí jej na obecní úřad. Tento krok je bezpodmínečně nutný k tomu, aby mohl probíhat výběr nových nájemníků podle nově platných pravidel a je především v zájmu všech žadatelů.
OÚ Luštěnice
 Stránka:   ««  «  31  32  33  34  35  36  37  38  »  »»