Aktuality

11.08.2011
Slavnostní otevření nového pavilonu MŠ
Nový pavilon mateřské školy je již téměř hotov. Před námi je už jen závěrečná prohlídka ze stavebního úřadu, vybavení potřebným nábytkem a pavilon "žabiček" bude připraven. Ještě před tím, než se 1. září oficiálně otevřou jeho brány novým žáčkům, uspořádáme slavnostní otevření na které srdečně zveme všechny rodiče i jiné zájemce. Slavnostní otevření se uskuteční 30. srpna 2011 od 16 hodin - přijďte všichni!
Kamil Malát
12.07.2011
Oprava chodníků začíná
Tento týden bude zahájena generální oprava chodníků v Boleslavské ulici. Na opravu v celkové výši necelých 10 mil. Kč obec získala ve výši 90 % dotaci od Středočeského kraje, zbylých 10 % bude pokryto z vlastních zdrojů z obecního rozpočtu. Oprava by měla trvat zhruba do půli listopadu, během této doby prosíme o zvýšenou opatrnost.
Kamil Malát
09.06.2011
Pracovní fórum "Dopravu neřežeme - dopravu řešíme"
Veřejná doprava patří ke klíčovým podmínkám pro život lidí v regionu a nezasluhuje si neodpovědné experimenty a unáhlená rozhodnutí. Dovolujeme si Vás proto přizvat ke spolupráci v rámci pracovního fóra "Dopravu neřežeme - řešíme", které vzniklo jako iniciativa reagující na kroky Středočeského kraje v oblasti dopravy. Cílem tohoto fóra je vytvořit co největší tlak místních samospráv na současné krajské vedení, aby se neopakovaly chyby v oblasti organizace dopravy a kraj se vydal skutečně k modernější a efektivnější dopravě. Cílem pracovního fóra je shromáždit a formulovat požadavky a představy samospráv v oblasti veřejné dopravy. Detaily najdete v přiloženém dopisu.
11.05.2011
Včera proběhlo veřejné zasedání obce Luštěnice, kde pan Toman seznámil přítomné členy zastupitelstva a spoluobčany se záměrem vybudování relaxačního centra "Duhová" v části obce Zelená. Z původního záměru realizace sportovního areálu sešlo a nyní investor celé akce připravuje výstavbu klidového centra, kde se by měla být vybudována nekuřácká restaurace, masážní a relaxační centrum, ustájení pro několik koní pro potřeby hypoterapie, čajovna a také ubytování pro hosty. V tuto chvíli probíhají terénní úpravy parku tak, aby mohl být ještě letos veřejnosti otevřen. Příští rok pak investor předpokládá zahájit výstavbu nízkoenergetických objektů vytápěných výhradně biomasou. Vizualizace budov a mapku celého areálu si můžete prohlédnout v příloze.
Kamil Malát
10.05.2011
V druhé polovině měsíce dubna získala obec jako investor stavební povolení na výstavbu nového pavilonu mateřské školy, které v nejbližších dnech nabude právní moci. Současně s tím bude dořešena přeložka telefonního vedení společnosti O2, které je nyní vedeno přes dotčený pozemek. Ihned poté bude započato s realizací inženýrských sítí a na to navazující spodní stavby. Očekáváme, že již v půlce června bude zahájena montáž vrchní kontejnerové stavby, jejíž vlastní realizace netrvá zpravidla dále než 14 dní. Přípravě byla věnována velká pozornost, a proto předpokládáme, že nejpozději konce července bude stavba podle plánu zprovozněna. Pro lepší představu si v můžete prohlédnout vizualizace z podobného projektu realizovaného stejnou firmou v Mratíně.
Kamil Malát
24.02.2011
Spoje se rušit nebudou
Po jednáních se Středočeským krajem a dopravci bylo dosaženo toho, že v obci Luštěnice nedojde k žádnému omezení, či rušení autobusových spojů a to ani v termínu od 6.3.2011. Dle zástupce kraje je možné, že bude problematika omezení dopravy během následujících měsíců opět otevřena, každopádně do doby případných dalších návrhů změn o kterých by jsme vás informovali budou jízdní řády beze změn.
Roman Prchlík
16.02.2011
Autobusové spojení
Dne 9. února se na OU v Luštěnicích konala schůzka se zástupci Středočeského kraje. Předmětem jednání bylo řešení připomínek naší obce k návrhům jízdních řádů týkajících se omezení autobusové dopravy na linkách 270019 a 230740. Předložili jsme všechny argumenty směřující k tomu, aby v rámci obslužnosti v naší obci k žádné redukci autobusových spojů nedošlo. Výsledkem jednání je informace, že nejpozději do 22.2.2011 bude ze strany odboru dopravy Středočeského kraje sděleno, zda spoje 6 a 9 na lince 270019 a sobotní provoz spojů 1 a 2 na lince 230740 zůstanou nadále v provozu nebo zda budou s platností od 6.3.2011 zrušeny.
Kamil Malát
04.02.2011
Pro informaci občanů Luštěnice přikládáme vyjádření naší obce zaslané Krajskému úřadu Středočeského kraje ve věci redukce autobusové dopravy v naší obci. K dnešnímu dni jsme obdrželi tyto návrhy na redukci dopravy: linka 270019 Nymburk – Mladá Boleslav (spoj číslo 6 a 9), linka 230740 Kolín – Mladá Boleslav – Liberec (spoj číslo 1 a 2, pouze sobota) a linka 260008 Mladá Boleslav – Luštěnice – Brodce (spoj číslo 7 a 8). Veškeré návrhy a změny jízdních řádů zastupitelstvo obce řádně projednalo a shodlo se na následujícím vyjádření.
ZO Luštěnice , připojený soubor: vyjádření MB.pdf, 346 kB
02.02.2011
S ohledem na to, že se množí dotazy občanů na to, proč zápisy z posledních zastupitelstev obce jsou na webu obce publikovány bez osobních údajů, zveřejňujeme k tomuto problému následující: ze stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů a zákonných předpisů vztahujících se k této problematice jednoznačně vyplývá, že osobní údaje zveřejňované v zápisech z jednání zastupitelstva obce dálkovým přístupem (např. prostřednictvím webových stránek) je potřeba redukovat anebo anonymizovat.
Kamil Malát
01.02.2011
Obecní úřad Luštěnice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, které se bude konat dne 8. února 2011 od 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu v Luštěnicích, Boleslavská 171.
OÚ Luštěnice
 Stránka:   ««  «  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  »  »»