Aktuality

16.04.2012
Vzhledem k tomu, že obec byla úspěšná při získání dotace na rekonstrukci a přístavbu základní školy, v blízké budoucnosti zažijeme jednu z největších investičních akcí posledních několika let. I v případě tohoto projektu obec Luštěnice spolupracuje s renomovaným architektem ing. Havlisem, který na základě našich požadavků zpracoval projekt, který zastupitelstvo obce schválilo. Tento projekt počítá s přístavbou a propojením nového pavilonu se starým objektem ZŠ s tím, že v těchto prostorách bude vybudována rovněž i nová kuchyně.
Kamil Malát
30.03.2012
Není žádnou novinkou, že budova mateřské školy je po mnoha letech provozu v neutěšeném stavu. Proto nechalo zastupitelstvo obce počátkem tohoto roku vypracovat aktuální odborný statický posudek, který komplexně zhodnotil stav nosných konstrukcí stávajícího objektu MŠ. Výsledek bohužel potvrdil naše obavy o havarijním stavu budovy MŠ, zejména pak pavilonu "Kuřátek". Z těchto důvodů obec oslovila pana architekta Havlise s žádostí s spolupráci při projektování nového areálu MŠ a součinnosti při všech pracích spojených s realizací nového areálu MŠ.
Kamil Malát
29.03.2012
Pozvánka na Povelikonoční zábavu
Kulturní a sportovní komise Obce Luštěnice ve spolupráci s restaurací Černý Orel Vás srdečně zvou na Povelikonoční zábavu v Restauraci Černý Orel v sobotu 14. dubna 2012 ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu zahraje skupina Bráchové, vstupné 100,- Kč, losování o hodnotné ceny.
19.03.2012
Upozornění pro zájemce o TaeKwon – Do
Milí zájemci o korejské bojové umění sebeobrany TaeKwon–Do. Začínáme každé úterý v sokolovně v Luštěnicích od 17:00 - 18:00. Sebou si vezměte pohodlné oblečení, boty do haly, popřípadě pití ale hlavně si sebou vezměte dobrou náladu. Bližší Informace na tel: 739802218.
12.01.2012
Cvičení v sokolovně
Cvičení v luštěnické sokolovně. Detaily v přiloženém souboru.
Kamil Malát , připojený soubor: informace.pdf, 286 kB
06.01.2012
Schválení účtu pro sponzorské dary
Rozhodnutím zastupitelstva obce v prosinci loňského roku byl zřízen samostatný účet pro účely shromažďování finančních prostředků získaných ze sponzorských darů. Číslo tohoto účtu je 107-1376750277/0100. K tomuto kroku přiměla zastupitelstvo obce snaha o zjednodušení možnosti zaslat sponzorský dar a zejména pak naprostá transparentnost při manipulaci a takto získanými prostředky. Zároveň byla ustanovena pracovní komise, která bude rozhodovat o využití získaných finančních prostředků. Na toto jednání budou vždy přizváni i jednotliví žadatelé o sponzorské dary od obce a také i osoby (firmy), které sponzorský dar poskytnou. Děkujeme za spolupráci a věříme, že se tímto krokem podaří sponzorksé dary získat. Všem děkujeme za případný příspěvek.
Kamil Malát
23.11.2011
Dotazní - žádost o spolupráci
Obec Luštěnice je členem místní akční slupiny (MAS) Svatojiřský les. Místní akční skupina Svatojiřský les (MAS) je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 2006 a pomáhá rozvoji obcí v daném regionu. Prostřednictví této skupiny získala obec Luštěnice v minulosti určité finanční prostředky formou dotací. Nyní se na nás obrátili její představitelé s žádostí o vyplnění stručného dotazníku, který bude sloučit pro vypracování Strategického plánu LEADER. Prosím proto, abyste se aktivně zapojili, vyplnili připojený dotazník a odevzdali jej na OU k rukám paní Kopové. Děkujeme za spolupráci.
Kamil Malát , připojený soubor: Dotazník MAS.pdf, 183 kB
04.11.2011
Vydávání občanských průkazů
Obecní úřad Luštěnice oznamuje občanům, že žádosti o vydání občanských průkazů přijímáme pouze do 30. listopadu 2011. Od prosince 2011 občanské průkazy zařizuje Magistrát Mladá Boleslav, v příloze uvedeny informace o odstávce vydávání e-pasů a občanských průkazů.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: informace.pdf, 118 kB
02.10.2011
Nabídka ke koupi nemovitostí - parcely na Sluneční
Na základě podmínek stanovených ve smlouvě o zřízení předkupního práva, vyzýváme majitele řadových domků k odkoupení pozemků dle podmínek smlouvy. Bližší podrobnosti najdete v přiloženém dopise.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: dopis.pdf, 97 kB
20.09.2011
Jurta se nachází v areálu "Duhová"u obce Luštěnice, kde v blízké budoucnosti vznikne meditační a školící středisko, hipoterapie, restaurace, lázně...Velkolepý projekt ve středních Čechách s osvíceným investorem. Permakulturní zahrada bude doplňovat nově vystavěné ekologické objekty. Důraz je kladen na duchovní prostředí.
 Stránka:   ««  «  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  »  »»