Aktuality

07.09.2012
Obec Luštěnice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,školský zákon v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích KONKURZ na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Luštěnice, okres Mladá Boleslav.
OÚ Luštěnice
20.08.2012
Informace o dostavbě ZŠ
V první polovině roku 2012 získala obec dotaci deset milionů korun na dostavbu základní školy. Předpokládaná investice v celkové výši čtyřiceti milionů korun bude zahájena na konci měsíce srpna. V současné době se ukončuje poměrně náročné výběrové řízení, posouzení nabídek a vyhodnocení vítěze soutěže je stanoveno na pondělí 20.8.2012. Celá akce, která výrazným způsobem ovlivní provoz školy, bude ukončena na začátku srpna 2013. Kromě šaten, jídelny a kuchyně budou postaveny i nové učebny a odpovídající zázemí včetně sociálních zařízení. Dostavba spojí historickou budovu s malým pavilonem, a tak vznikne ucelený objekt školy, který v plné míře pokrývá veškeré nároky. Jedná se o poměrně složitou stavbu a podobně jako u mateřské školy i zde budou výrazná bezpečnostní opatření, která se dotknou celého areálu školy a která je nutné respektovat. Žáci i jejich rodiče o nich budou včas informováni. Podrobněji budeme projednávat tuto investici na srpnovém veřejném zasedání konaném dne 28.8.2012.
OÚ Luštěnice
20.08.2012
Indiánský den
Tradiční rozloučení s prázdninami letos v indiánském stylu se uskuteční v sobotu 8.9.2012 od 15 hodin na Zelené v prostoru za třetím panelákem. Srdečně zveme všechny děti, přijďte se pobavit, zasoutěžit si a ochutnat pravý indiánský guláš z bizona. Nezapomeňte na indiánské oblečení!
OÚ Luštěnice , připojený soubor: pozvánka.doc, 44 kB
20.08.2012
Dny otevřených dveří „Klub Fialka“
Na přání rodičů předškolních dětí nově zajišťuje Obecní úřad Luštěnice příležitostné hlídání dětí v dětském klubu Fialka v Penzionu pro seniory v č.p. 82. Srdečně zveme maminky s dětmi na dny otevřených dveří, které se uskuteční v úterý 28.8. od 8 do 10 hodin a ve čtvrtek 30.8. od 15 do 17 hodin.
OÚ Luštěnice
08.08.2012
Nabídka prodeje pozemku pro stavbu RD
Obec Luštěnice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zveřejnila dne 31.7.2012 záměr prodat pozemek parc. č. 63/58 o výměře 1029 m2 v k.ú. Luštěnice. Pozemek se nachází v lokalitě U Kaštanu, v návrhu nového územního plánu obce je určen k výstavbě RD a není zasíťován. Pozemek je nově oddělen dle geometrického plánu z pozemku parc. č. 63/7 (viz příloha). Minimální cena pozemku je stanovena na 600 Kč za 1m2 a podmínkou je zaplacení kupní ceny při podpisu smlouvy (do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy). Prodej bude schválen na veřejném zasedání dne 28.8.2012 formou výběrového řízení, a to zájemci s nejvyšší nabídkou. V případě zájmu zašlete písemně svou žádost s cenovou nabídkou na adresu Obecního úřad v Luštěnicích, Boleslavská 171, 29442 Luštěnice nejpozdějido 16 hodin dne 27.8.2012 v zalepené obálce označené "Prodej 63/58 – neotevírat!".
Kamil Malát , připojený soubor: Dopis a náčrt pozemku.doc, 151 kB
02.08.2012
V souvislosti s rekonstrukcí mateřské školy se v současné době intenzivně pracuje na demolici pavilonu "Kuřátek", který byl dle statického posudku v nejkritičtějším stavu. Bezprostředně po skončení demolice bude následovat zahájení výstavby nového pavilonu. Původní časový harmonogram prací a následného otevření nového pavilonu se však z důvodů nejrůznějších komplikací bohužel stihnout nepodaří, nicméně je samozřejmě naším cílem stavební práce dokončit v nejkratším možném termínu. Již nyní je však jasné, že stavební práce budou pokračovat i po zahájení nového školního roku, což s sebou přinese určité organizační změny v provozu MŠ. O všech detailech budete postupně včas informováni. Fotky z probíhající demolice a vizualizace nového objektu si můžete prohlédnout kliknutím na odkaz níže.
Kamil Malát
14.06.2012
Sportovní odpoledne a taneční zábava se skupinou Index
Fotbalový klub Sokol Luštěnice pořádá v sobotu 23.června 2012 od 17,00 hodin na fotbalovém hřišti v Luštěnicích sportovní odpoledne a taneční zábavu se skupinou INDEX. Program: od 17,00 hodin fotbalové utkání bývalých hvězd Sokola Luštěnice proti současným hráčům Sokola Luštěnice , v přestávce vystoupení psovodů s možností vyzkoušení pomůcek k výcviku/rukáv , ringo/, Od 20 hodin taneční zábava.
TJ Sokol Luštěnice , připojený soubor: Plakát 23.červen.docx, 237 kB
06.06.2012
Pozvánka na dětský den
Zveme všechny děti a jejich rodiče na tradiční dětský den. Ten se bude konat v sobotu 9. června 2012 od 15 hodin v areálu luštěnického koupaliště. Pro děti budou připravené soutěže, opékání buřtů, ukázka činnosti hasičů či předvedení výcviku psů. V příloze najdete plakát na tuto akci. Těšíme se s Vámi na viděnou.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: plakát dětský den 2012.doc, 40 kB
06.06.2012
Modelářský klub SRC Luštěnice a Svaz modelářů české republiky si Vás dovoluje pozvat na automodelářské závody žáků. Přijďte podpořit mladé závodníky v jejich zápolení a více se seznámit s autodráhou v Luštěnicích. Závodu se zúčastní i několik žáků z naší obce. V pátek 8.6.2012 od 12.00 hod budou probíhat tréninky, v 17.00 bude slavnostní zahájení. V sobotu od rána budou probíhat vlastní závody v několika kategoriích. Místo konání - Nádražní 3, naproti čerpací stanici.
, připojený soubor: plakát.pdf, 353 kB
23.04.2012
Územní plán a obchvat obce
Dne 17.5. se na obecním úřadě bude projednávat koncept návrhu územního plánu naší obce, který zpracoval Ing. arch. Vladimír Charvát (detaily ohledně projednávání zde). Koncept, včetně vyhodnocení vlivů s ohledem na rozvoj území, je zpracován ve dvou variantách a je ke stažení zde. Součástí územního plánu je i kontroverzní obchvat silnice I/38. Není novinkou, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) prosazuje návrh, který je z pohledu naší obce zcela nepřijatelný (informační leták se záměrem ŘSD ke stažení zde). Nejenom, že zamýšlená realizace že je postavena na neaktuální hlukové studii, ale rovněž nereflektuje naše záměry rozvoje v zasažené části obce. I přesto ŘSD v lednu 2012 zažádalo na Magistrátu města Mladá Boleslav o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, které bylo původně vydáno už v lednu 2010. Financování stavby však bylo rozhodnutím ministerstva dopravy zastaveno. Odhadované náklady na stavbu činí bez mála 1,3 mld. Kč (bez DPH), což při délce přeložky 6,13 km je neuvěřitelných 215 mil. Kč/km!
Kamil Malát
 Stránka:   ««  «  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  »  »»