Aktuality

29.03.2012
Pozvánka na Povelikonoční zábavu
Kulturní a sportovní komise Obce Luštěnice ve spolupráci s restaurací Černý Orel Vás srdečně zvou na Povelikonoční zábavu v Restauraci Černý Orel v sobotu 14. dubna 2012 ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu zahraje skupina Bráchové, vstupné 100,- Kč, losování o hodnotné ceny.
19.03.2012
Upozornění pro zájemce o TaeKwon – Do
Milí zájemci o korejské bojové umění sebeobrany TaeKwon–Do. Začínáme každé úterý v sokolovně v Luštěnicích od 17:00 - 18:00. Sebou si vezměte pohodlné oblečení, boty do haly, popřípadě pití ale hlavně si sebou vezměte dobrou náladu. Bližší Informace na tel: 739802218.
12.01.2012
Cvičení v sokolovně
Cvičení v luštěnické sokolovně. Detaily v přiloženém souboru.
Kamil Malát , připojený soubor: informace.pdf, 286 kB
06.01.2012
Schválení účtu pro sponzorské dary
Rozhodnutím zastupitelstva obce v prosinci loňského roku byl zřízen samostatný účet pro účely shromažďování finančních prostředků získaných ze sponzorských darů. Číslo tohoto účtu je 107-1376750277/0100. K tomuto kroku přiměla zastupitelstvo obce snaha o zjednodušení možnosti zaslat sponzorský dar a zejména pak naprostá transparentnost při manipulaci a takto získanými prostředky. Zároveň byla ustanovena pracovní komise, která bude rozhodovat o využití získaných finančních prostředků. Na toto jednání budou vždy přizváni i jednotliví žadatelé o sponzorské dary od obce a také i osoby (firmy), které sponzorský dar poskytnou. Děkujeme za spolupráci a věříme, že se tímto krokem podaří sponzorksé dary získat. Všem děkujeme za případný příspěvek.
Kamil Malát
23.11.2011
Dotazní - žádost o spolupráci
Obec Luštěnice je členem místní akční slupiny (MAS) Svatojiřský les. Místní akční skupina Svatojiřský les (MAS) je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 2006 a pomáhá rozvoji obcí v daném regionu. Prostřednictví této skupiny získala obec Luštěnice v minulosti určité finanční prostředky formou dotací. Nyní se na nás obrátili její představitelé s žádostí o vyplnění stručného dotazníku, který bude sloučit pro vypracování Strategického plánu LEADER. Prosím proto, abyste se aktivně zapojili, vyplnili připojený dotazník a odevzdali jej na OU k rukám paní Kopové. Děkujeme za spolupráci.
Kamil Malát , připojený soubor: Dotazník MAS.pdf, 183 kB
04.11.2011
Vydávání občanských průkazů
Obecní úřad Luštěnice oznamuje občanům, že žádosti o vydání občanských průkazů přijímáme pouze do 30. listopadu 2011. Od prosince 2011 občanské průkazy zařizuje Magistrát Mladá Boleslav, v příloze uvedeny informace o odstávce vydávání e-pasů a občanských průkazů.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: informace.pdf, 118 kB
02.10.2011
Nabídka ke koupi nemovitostí - parcely na Sluneční
Na základě podmínek stanovených ve smlouvě o zřízení předkupního práva, vyzýváme majitele řadových domků k odkoupení pozemků dle podmínek smlouvy. Bližší podrobnosti najdete v přiloženém dopise.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: dopis.pdf, 97 kB
20.09.2011
Jurta se nachází v areálu "Duhová"u obce Luštěnice, kde v blízké budoucnosti vznikne meditační a školící středisko, hipoterapie, restaurace, lázně...Velkolepý projekt ve středních Čechách s osvíceným investorem. Permakulturní zahrada bude doplňovat nově vystavěné ekologické objekty. Důraz je kladen na duchovní prostředí.
11.08.2011
Slavnostní otevření nového pavilonu MŠ
Nový pavilon mateřské školy je již téměř hotov. Před námi je už jen závěrečná prohlídka ze stavebního úřadu, vybavení potřebným nábytkem a pavilon "žabiček" bude připraven. Ještě před tím, než se 1. září oficiálně otevřou jeho brány novým žáčkům, uspořádáme slavnostní otevření na které srdečně zveme všechny rodiče i jiné zájemce. Slavnostní otevření se uskuteční 30. srpna 2011 od 16 hodin - přijďte všichni!
Kamil Malát
12.07.2011
Oprava chodníků začíná
Tento týden bude zahájena generální oprava chodníků v Boleslavské ulici. Na opravu v celkové výši necelých 10 mil. Kč obec získala ve výši 90 % dotaci od Středočeského kraje, zbylých 10 % bude pokryto z vlastních zdrojů z obecního rozpočtu. Oprava by měla trvat zhruba do půli listopadu, během této doby prosíme o zvýšenou opatrnost.
Kamil Malát
 Stránka:   ««  «  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  »  »»