Aktuality

14.09.2012
Uzavření obecního úřadu
Dovolujeme si upozornit, že z provozních důvodů bude dne 20. září 2012 uzavřen obecní úřad v Luštěnicích. Děkujeme za pochopení.
OÚ Luštěnice
07.09.2012
Obec Luštěnice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,školský zákon v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích KONKURZ na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Luštěnice, okres Mladá Boleslav.
OÚ Luštěnice
20.08.2012
Informace o dostavbě ZŠ
V první polovině roku 2012 získala obec dotaci deset milionů korun na dostavbu základní školy. Předpokládaná investice v celkové výši čtyřiceti milionů korun bude zahájena na konci měsíce srpna. V současné době se ukončuje poměrně náročné výběrové řízení, posouzení nabídek a vyhodnocení vítěze soutěže je stanoveno na pondělí 20.8.2012. Celá akce, která výrazným způsobem ovlivní provoz školy, bude ukončena na začátku srpna 2013. Kromě šaten, jídelny a kuchyně budou postaveny i nové učebny a odpovídající zázemí včetně sociálních zařízení. Dostavba spojí historickou budovu s malým pavilonem, a tak vznikne ucelený objekt školy, který v plné míře pokrývá veškeré nároky. Jedná se o poměrně složitou stavbu a podobně jako u mateřské školy i zde budou výrazná bezpečnostní opatření, která se dotknou celého areálu školy a která je nutné respektovat. Žáci i jejich rodiče o nich budou včas informováni. Podrobněji budeme projednávat tuto investici na srpnovém veřejném zasedání konaném dne 28.8.2012.
OÚ Luštěnice
20.08.2012
Indiánský den
Tradiční rozloučení s prázdninami letos v indiánském stylu se uskuteční v sobotu 8.9.2012 od 15 hodin na Zelené v prostoru za třetím panelákem. Srdečně zveme všechny děti, přijďte se pobavit, zasoutěžit si a ochutnat pravý indiánský guláš z bizona. Nezapomeňte na indiánské oblečení!
OÚ Luštěnice , připojený soubor: pozvánka.doc, 44 kB
20.08.2012
Dny otevřených dveří „Klub Fialka“
Na přání rodičů předškolních dětí nově zajišťuje Obecní úřad Luštěnice příležitostné hlídání dětí v dětském klubu Fialka v Penzionu pro seniory v č.p. 82. Srdečně zveme maminky s dětmi na dny otevřených dveří, které se uskuteční v úterý 28.8. od 8 do 10 hodin a ve čtvrtek 30.8. od 15 do 17 hodin.
OÚ Luštěnice
08.08.2012
Nabídka prodeje pozemku pro stavbu RD
Obec Luštěnice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zveřejnila dne 31.7.2012 záměr prodat pozemek parc. č. 63/58 o výměře 1029 m2 v k.ú. Luštěnice. Pozemek se nachází v lokalitě U Kaštanu, v návrhu nového územního plánu obce je určen k výstavbě RD a není zasíťován. Pozemek je nově oddělen dle geometrického plánu z pozemku parc. č. 63/7 (viz příloha). Minimální cena pozemku je stanovena na 600 Kč za 1m2 a podmínkou je zaplacení kupní ceny při podpisu smlouvy (do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy). Prodej bude schválen na veřejném zasedání dne 28.8.2012 formou výběrového řízení, a to zájemci s nejvyšší nabídkou. V případě zájmu zašlete písemně svou žádost s cenovou nabídkou na adresu Obecního úřad v Luštěnicích, Boleslavská 171, 29442 Luštěnice nejpozdějido 16 hodin dne 27.8.2012 v zalepené obálce označené "Prodej 63/58 – neotevírat!".
Kamil Malát , připojený soubor: Dopis a náčrt pozemku.doc, 151 kB
02.08.2012
V souvislosti s rekonstrukcí mateřské školy se v současné době intenzivně pracuje na demolici pavilonu "Kuřátek", který byl dle statického posudku v nejkritičtějším stavu. Bezprostředně po skončení demolice bude následovat zahájení výstavby nového pavilonu. Původní časový harmonogram prací a následného otevření nového pavilonu se však z důvodů nejrůznějších komplikací bohužel stihnout nepodaří, nicméně je samozřejmě naším cílem stavební práce dokončit v nejkratším možném termínu. Již nyní je však jasné, že stavební práce budou pokračovat i po zahájení nového školního roku, což s sebou přinese určité organizační změny v provozu MŠ. O všech detailech budete postupně včas informováni. Fotky z probíhající demolice a vizualizace nového objektu si můžete prohlédnout kliknutím na odkaz níže.
Kamil Malát
14.06.2012
Sportovní odpoledne a taneční zábava se skupinou Index
Fotbalový klub Sokol Luštěnice pořádá v sobotu 23.června 2012 od 17,00 hodin na fotbalovém hřišti v Luštěnicích sportovní odpoledne a taneční zábavu se skupinou INDEX. Program: od 17,00 hodin fotbalové utkání bývalých hvězd Sokola Luštěnice proti současným hráčům Sokola Luštěnice , v přestávce vystoupení psovodů s možností vyzkoušení pomůcek k výcviku/rukáv , ringo/, Od 20 hodin taneční zábava.
TJ Sokol Luštěnice , připojený soubor: Plakát 23.červen.docx, 237 kB
06.06.2012
Pozvánka na dětský den
Zveme všechny děti a jejich rodiče na tradiční dětský den. Ten se bude konat v sobotu 9. června 2012 od 15 hodin v areálu luštěnického koupaliště. Pro děti budou připravené soutěže, opékání buřtů, ukázka činnosti hasičů či předvedení výcviku psů. V příloze najdete plakát na tuto akci. Těšíme se s Vámi na viděnou.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: plakát dětský den 2012.doc, 40 kB
06.06.2012
Modelářský klub SRC Luštěnice a Svaz modelářů české republiky si Vás dovoluje pozvat na automodelářské závody žáků. Přijďte podpořit mladé závodníky v jejich zápolení a více se seznámit s autodráhou v Luštěnicích. Závodu se zúčastní i několik žáků z naší obce. V pátek 8.6.2012 od 12.00 hod budou probíhat tréninky, v 17.00 bude slavnostní zahájení. V sobotu od rána budou probíhat vlastní závody v několika kategoriích. Místo konání - Nádražní 3, naproti čerpací stanici.
, připojený soubor: plakát.pdf, 353 kB
 Stránka:   ««  «  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  »  »»