Aktuality

14.06.2012
Sportovní odpoledne a taneční zábava se skupinou Index
Fotbalový klub Sokol Luštěnice pořádá v sobotu 23.června 2012 od 17,00 hodin na fotbalovém hřišti v Luštěnicích sportovní odpoledne a taneční zábavu se skupinou INDEX. Program: od 17,00 hodin fotbalové utkání bývalých hvězd Sokola Luštěnice proti současným hráčům Sokola Luštěnice , v přestávce vystoupení psovodů s možností vyzkoušení pomůcek k výcviku/rukáv , ringo/, Od 20 hodin taneční zábava.
TJ Sokol Luštěnice , připojený soubor: Plakát 23.červen.docx, 237 kB
06.06.2012
Pozvánka na dětský den
Zveme všechny děti a jejich rodiče na tradiční dětský den. Ten se bude konat v sobotu 9. června 2012 od 15 hodin v areálu luštěnického koupaliště. Pro děti budou připravené soutěže, opékání buřtů, ukázka činnosti hasičů či předvedení výcviku psů. V příloze najdete plakát na tuto akci. Těšíme se s Vámi na viděnou.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: plakát dětský den 2012.doc, 40 kB
06.06.2012
Modelářský klub SRC Luštěnice a Svaz modelářů české republiky si Vás dovoluje pozvat na automodelářské závody žáků. Přijďte podpořit mladé závodníky v jejich zápolení a více se seznámit s autodráhou v Luštěnicích. Závodu se zúčastní i několik žáků z naší obce. V pátek 8.6.2012 od 12.00 hod budou probíhat tréninky, v 17.00 bude slavnostní zahájení. V sobotu od rána budou probíhat vlastní závody v několika kategoriích. Místo konání - Nádražní 3, naproti čerpací stanici.
, připojený soubor: plakát.pdf, 353 kB
23.04.2012
Územní plán a obchvat obce
Dne 17.5. se na obecním úřadě bude projednávat koncept návrhu územního plánu naší obce, který zpracoval Ing. arch. Vladimír Charvát (detaily ohledně projednávání zde). Koncept, včetně vyhodnocení vlivů s ohledem na rozvoj území, je zpracován ve dvou variantách a je ke stažení zde. Součástí územního plánu je i kontroverzní obchvat silnice I/38. Není novinkou, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) prosazuje návrh, který je z pohledu naší obce zcela nepřijatelný (informační leták se záměrem ŘSD ke stažení zde). Nejenom, že zamýšlená realizace že je postavena na neaktuální hlukové studii, ale rovněž nereflektuje naše záměry rozvoje v zasažené části obce. I přesto ŘSD v lednu 2012 zažádalo na Magistrátu města Mladá Boleslav o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, které bylo původně vydáno už v lednu 2010. Financování stavby však bylo rozhodnutím ministerstva dopravy zastaveno. Odhadované náklady na stavbu činí bez mála 1,3 mld. Kč (bez DPH), což při délce přeložky 6,13 km je neuvěřitelných 215 mil. Kč/km!
Kamil Malát
16.04.2012
Vzhledem k tomu, že obec byla úspěšná při získání dotace na rekonstrukci a přístavbu základní školy, v blízké budoucnosti zažijeme jednu z největších investičních akcí posledních několika let. I v případě tohoto projektu obec Luštěnice spolupracuje s renomovaným architektem ing. Havlisem, který na základě našich požadavků zpracoval projekt, který zastupitelstvo obce schválilo. Tento projekt počítá s přístavbou a propojením nového pavilonu se starým objektem ZŠ s tím, že v těchto prostorách bude vybudována rovněž i nová kuchyně.
Kamil Malát
30.03.2012
Není žádnou novinkou, že budova mateřské školy je po mnoha letech provozu v neutěšeném stavu. Proto nechalo zastupitelstvo obce počátkem tohoto roku vypracovat aktuální odborný statický posudek, který komplexně zhodnotil stav nosných konstrukcí stávajícího objektu MŠ. Výsledek bohužel potvrdil naše obavy o havarijním stavu budovy MŠ, zejména pak pavilonu "Kuřátek". Z těchto důvodů obec oslovila pana architekta Havlise s žádostí s spolupráci při projektování nového areálu MŠ a součinnosti při všech pracích spojených s realizací nového areálu MŠ.
Kamil Malát
29.03.2012
Pozvánka na Povelikonoční zábavu
Kulturní a sportovní komise Obce Luštěnice ve spolupráci s restaurací Černý Orel Vás srdečně zvou na Povelikonoční zábavu v Restauraci Černý Orel v sobotu 14. dubna 2012 ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu zahraje skupina Bráchové, vstupné 100,- Kč, losování o hodnotné ceny.
19.03.2012
Upozornění pro zájemce o TaeKwon – Do
Milí zájemci o korejské bojové umění sebeobrany TaeKwon–Do. Začínáme každé úterý v sokolovně v Luštěnicích od 17:00 - 18:00. Sebou si vezměte pohodlné oblečení, boty do haly, popřípadě pití ale hlavně si sebou vezměte dobrou náladu. Bližší Informace na tel: 739802218.
12.01.2012
Cvičení v sokolovně
Cvičení v luštěnické sokolovně. Detaily v přiloženém souboru.
Kamil Malát , připojený soubor: informace.pdf, 286 kB
06.01.2012
Schválení účtu pro sponzorské dary
Rozhodnutím zastupitelstva obce v prosinci loňského roku byl zřízen samostatný účet pro účely shromažďování finančních prostředků získaných ze sponzorských darů. Číslo tohoto účtu je 107-1376750277/0100. K tomuto kroku přiměla zastupitelstvo obce snaha o zjednodušení možnosti zaslat sponzorský dar a zejména pak naprostá transparentnost při manipulaci a takto získanými prostředky. Zároveň byla ustanovena pracovní komise, která bude rozhodovat o využití získaných finančních prostředků. Na toto jednání budou vždy přizváni i jednotliví žadatelé o sponzorské dary od obce a také i osoby (firmy), které sponzorský dar poskytnou. Děkujeme za spolupráci a věříme, že se tímto krokem podaří sponzorksé dary získat. Všem děkujeme za případný příspěvek.
Kamil Malát
 Stránka:   ««  «  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  »  »»