Aktuality

25.07.2016
Informace o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje, že dne 11.08.2016 od 8,00 do 11,00 hodin dojde v části ulice Boleslavská a ve Voděradech k přerušení dodávky elektřiny. Detaily v příloze.
ČEZ Distribuce, a. s. , připojený soubor: Přerušení dodávky elektřiny.pdf, 173 kB
15.07.2016
Během letošního roku budou probíhat stavby dopravní infrastruktury v našem regionu, což se dotkne obce zejména vedením objízdných tras. Postupně byly obci zaslány žádosti o vyjádření k daným trasám. Zastupitelstvo jednotlivé návrhy projednávalo a ve svých vyjádřeních uvádělo buď zamítavé stanovisko, anebo specifikovalo podmínky, za kterých je daná objízdná trasa akceptovatelná. Následná jednání přinesla mimo jiné tyto úpravy. Nákladní doprava nebude během řepné kampaně vedena přes obec Luštěnice.
OÚ Luštěnice
15.07.2016
Na začátku letošní roku byla zpracována a podána žádost o dotaci na financování přestavby posledního, původního pavilonu MŠ. Žádost byla podána v rámci programu IROP ve výši 11,5 milionu korun. Jedná se o prostřední pavilon, ve kterém je umístěna kuchyň, kanceláře školy a jedna třída, u které dojde po přestavbě k navýšení kapacity z 15 na 25 dětí. Zejména vzhledem k technologickému vybavení kuchyně a kotelny se jedná o nejdražší část budovy a bez dotace není v možnostech obce tuto rekonstrukci provést. Celková investice je téměř 13 miliónů korun.
OÚ Luštěnice
15.07.2016
Jak už jsme informovali, po několika letech velmi složitého a vleklého jednání se podařilo najít společně s ŘSD řešení trasy obchvatu silnice I/38. Výsledkem je návrh, který vypracovala projekční kancelář VALBEK. Jedná se o variantu nadzemního křížení se silnicí II. třídy. Součástí návrhu je i komunikace pro pěší a cyklisty mezi Luštěnicemi a Zelenou, která dle projektu prochází pod navrženým obchvatem. Po představení (mimo jiné i na veřejném zasedání) a odsouhlasení varianty byla projektová dokumentace předána Ministerstvu dopravy, které musí toto řešení a následné investice schválit. Návrh trasy, vizualizaci a další materiály detailně představíme na setkání 6. října 2016 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Luštěnice. Budeme zde diskutovat i o hlukové studii, technickém řešení a odstínění komunikace.
OÚ Luštěnice
12.07.2016
V roce 2015 zastupitelstvo obce rozhodlo o zrealizování dlouho odkládané výměny plynových kotlů v obecních bytech v ulici Nová. Na základě projektové dokumentace proběhlo výběrové řízení včetně technického jednání. Z předložených nabídek vzešla vítězně firma OLEnergy, která výměnu kotlů v první polovině letošního roku zrealizovala.
OÚ Luštěnice
02.07.2016
V dubnu se všichni, komu není lhostejný nepořádek v naší obci, zúčastnili akce „Ukliďme Luštěnice“. Děkujeme za účast všem dobrovolníkům, kteří posbírali skutečně velké množství odpadu. V příloze najdete společné foto všech účastníků této akce.
Kamil Malát
01.07.2016
Letní měsíce tradičně omezí regionální autobusovou dopravu na Mladoboleslavsku, spoje prořídnou kvůli školním prázdninám a kvůli celozávodní dovolené Škoda Auto! Školní prázdniny začínají v pátek 1. července a končí ve středu 31. srpna. V tomto období dvou měsíců nepojedou všechny spoje, které slouží převážně pro přepravu školáků a na Mladoboleslavsku mají v záhlaví negativní značku [44].
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
29.06.2016
Prázdninový provoz ordinace dětské lékařky
Dětská lékařka MUDr. Nováková oznamuje, že v době od 1.7. do 15.7.2016 čerpá dovolenou a zastupuje ji MUDr. Horálková z Benátek nad Jizerou. Prázdninový provoz ordinace dětské lékařky MUDr. Novákové v Luštěnicích a na Vlkavě najdete v příloze.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: Prázdninový provoz ordinace.pdf, 377 kB
27.06.2016
Uzavření obecního úřadu
Dovolujeme si upozornit, že z technických důvodů bude dne 4. července 2016 uzavřen obecní úřad v Luštěnicích. Děkujeme za pochopení.
OÚ Luštěnice
24.06.2016
Elektronická evidenci tržeb
První fáze elektronické evidenci tržeb startuje 1. prosince 2016. Za účelem zajištění maximální informovanosti veřejnosti a tím současně eliminování obav podnikatelů byla k 1.červnu 2016 spuštěna informační kampaň k Elektronické evidenci tržeb, v rámci které byl vytvořen informační leták, který je přílohou.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: EET.pdf, 71 kB
 Stránka:   ««  «  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  »  »»