Aktuality

10.06.2013
Pozvánka ka schůzku týkající se územního plánu obce
Starosta obce spolu s vedením obce Luštěnice si vás dovoluje pozvat na diskuzní odpoledne nad pracovní verzí návrhu územního plánu obce, které se bude konat 13. června od 17ti hodin odpoledne v zasedací místnosti obecního úřadu. Diskuzi bude přítomný zpracovatel dokumentace Ing. arch Vladimír Charvát, který diskuzi uvede představením pracovní verze a následně bude spolu s externím pořizovatelem zodpovídat dotazy přítomných. V rámci diskuze budou zodpovězeny i případné dotazy týkající se dosavadního průběhu pořizování územního plánu obce.
OÚ Luštěnice
17.05.2013
Rekonstrukce mateřské školy bude pokračovat
I přes napjatý obecní rozpočet zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo záměr pokračovat v rekonstrukci mateřské školy. Po loňské rekonstrukci pavilonu Kuřátek, úspěšně zvládnuté v rekordním čase, bude letošní rok přestavba pokračovat pavilonem Vlaštovek. Důvodem k tomuto kroku je neutěšený stav tohoto pavilonu potvrzený statickým posudkem. Místo stavby se bude předávat už v pátek 14. června, čímž dojde dočasně (cca na 3,5 měsíce) ke snížení kapacity mateřské školy o jednu třídu. Proto prosíme všechny rodiče, kteří si mohou svoje dítě ponechat doma nebo jinak zajistit jeho hlídání, aby v této výjimečné situaci pomohli a omezili jeho docházku pouze na nezbytně nutnou dobu, kterou předem dohodnou s učitelkami ve své třídě. Je samozřejmé, že v návaznosti na docházku dětí bude snižována částka školného. Odměnou nám bude nové příjemné prostředí pro děti, které zvýší kvalitu jejich života v MŠ. Děkujeme všem za vstřícnost a pomoc.
Kamil Malát
21.03.2013
Prosíme o pomoc při sbírání víček z PET lahví. Sbírají se všechna šroubovací víčka z PET lahví od vod a limonád, dále i od džusů a mléka. Nasbíraná víčka se po skončení sbírky odvezou do výkupny plastů, kde za ně bude vyplacena odměna. Penízky z nasbíraných víček poputují na kompenzační a zdravotní pomůcky pro dvouletého nemocného Maximka Čejkovského, který to v životě neměl vůbec jednoduché.
01.03.2013
V těchto dnech byla zahájena největší investiční akce obce v letošním roce v hodnotě cca 38 milionů korun. Jedná se o dostavbu základní školy, jejímž cílem je vybudovat odpovídající prostory a zajistit tak bezproblémový chod školy. V rámci dostavby vznikne nový vstupní prostor včetně šaten, dále školní kuchyň a jídelna s možností stravování externích osob, například seniorů. Dále budou vybudována nová sociální zařízení, tři kmenové třídy, školní dílny a další potřebné prostory. Dojde také ke spojení historické budovy a „malého pavilonu“.
Roman Prchlík
01.03.2013
Srdečně zveme všechny občany na akce, které se budou v následujícím období konat v naší obci. Podrobnosti najdete v textu dále.
27.02.2013
Oznámení o dočasném uzavření školy
Z důvodu aktuálního nárůstu počtu chřipkových onemocnění bude Základní škola Luštěnice uzavřena od 27.2. do 1.3.2013 včetně. Uzavřena bude též školní družina a školní jídelna. Strávníci školní jídelny jsou na uvedené dny hromadně odhlášeni. Žáci nastoupí do školy v pondělí 4.3.2013. Dne 8.3.2013 bude škola a školní družina z provozních důvodů uzavřena – ředitelské volno. Strávníci školní jídelny jsou na uvedený den hromadně odhlášeni.
ZS Luštěnice
23.02.2013
Dne 25.2.2013 dojde k předání prostoru mezi starou budovou školy a pavilonkem firmě Metrostav, která zde zahájí výstavbu nového pavilonu školy. S tímto předání souvisí několik organizačních opatření. Detaily najdete rozkliknutím celého článku.
ZS Luštěnice , připojený soubor: Plánek stavenistě.pdf, 1 MB
19.02.2013
Nábor mladých fotbalových nadějí
TJ Sokol Luštěnice pořádá nábor mladých fotbalových nadějí a to každou středu a pátek v Luštěnicích v místní sokolovně od 16 do 18 hodin. Detaily v přiloženém souboru.
, připojený soubor: informace.pdf, 528 kB
23.01.2013
Ustavující členská schůze SK LUŠTĚNICE 2012
V naší obci byl založen nový sportovní klub s názvem SK LUŠTĚNICE 2012, jehož posláním je organizovat sportovní činnost a podobných aktivit, zejména mládeže. V nedávné minulosti byl klub řádně zaregistrován jako občanské sdružení u Ministerstva vnitra a v návaznosti na to pak proběhne ustavující členská schůze: ta se bude konat v sobotu 9.2.2013 od 17,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Luštěnice. Všichni zájemci o tuto aktivitu jsou srdečně zváni. Zde budou prezentovány i základní cíle tohoto sportovního klubu.
Kamil Malát
13.01.2013
Výsledky 1. kola prezidentských voleb v naší obci
Výsledky 1. kola prezidentských voleb ve Středočeském kraji najdete ZDE, výsledky za naši obec pak najdete ZDE. V naší obci zvítězil Miloš Zeman, který získal celkem 195 hlasů, druhý pak skončil Karel Schwarzenberg se 190 obdrženými hlasy. Volební účast byla v Luštěnicích 55,86 %. Konečné výsledky 1. kola prezidentských voleb za celou ČR si můžete prohlédnout ZDE.
Kamil Malát
 Stránka:   ««  «  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  »  »»