Aktuality

26.09.2013
Otevření nového pavilonu MŠ
Zastupitelstvo obce Luštěnice Vás srdečně zve na neformální otevření zrekonstruovaného pavilonu MŠ Luštěnice, které se uskuteční v pondělí dne 30.09.2013 od 17 hodin.
OÚ Luštěnice
19.09.2013
Rada obce na svém posledním zasedání dne 17.9.2013 projednala a následně schválila sazebník úhrad za poskytování informací. Sazebník je vydán v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Orgány veřejné správy jsou oprávněny dle §17 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, požadovat za poskytnuté informace úhradu vzniklých nákladů.
Kamil Malát
05.09.2013
Zpřístupnili jsme nový mapový portál, pomocí něhož lze prohlížet mapu obce, katastrální mapu, přistupovat do systému katastru nemovitostí a získat informace například o číslech popisných a evidenčních. Pro přístup do informačního systému Katastru nemovitostí (ikona ISKN) je u některých prohlížečů potřeba povolit otevíraní vyskakovacích oken (pop-up). Panel na pravé straně obsahuje mapové vrstvy, které lze ikonou vrstev + a – rozbalovat a sbalovat. Ikona oka zapíná a vypíná posuvník průhlednosti vrstev. Pro bližší informace stiskněte ikonu nápovědy.
Kamil Malát
04.09.2013
Pohádkové odpoledne
Zveme všechny děti a jejich rodiče na tradiční rozloučení s prázdninami. Tentkokrát budeme společně cestovat z pohádky do pohádky. Pohádkové odpoledne se koná v sobotu 7.9.2013 od 15.00 hodin na Zelené za třetím panelákem. Čeká nás cesta pohádkovým lesem s různými soutěžemi, jízda na koních, ukázky leteckých modelářů, občerstvení, „čarodějnický“ guláš a na závěr ohňostroj. Pohádkové masky a kostýmy jsou vítány. Vstupné: dospělí 25Kč, děti bez masky 10Kč, děti v masce zdarma.
OU Luštěnice
04.09.2013
Prázdniny skončily a otázka „Jak probíhají stavby školy a školky?“ je tudíž více než aktuální. Obě akce i přes drobné komplikace postupují dle harmonogramu a budou dokončeny ve smluvních termínech. Mateřská škola, respektive přestavba „modrého oddělení“, bude dokončena a předána do konce září. Do té doby bude školka fungovat s určitým omezením a moc děkujeme všem rodičům, kteří vyšli paní ředitelce vstříc a pomohli tak zajistit provoz v měsíci září. Nový pavilon není jedinou úpravou školky v letošním roce. Stavebním zásahem, odstraněním příček, došlo ke zvětšení červeného oddělení a děti tak čeká od nového školního roku podstatně větší třída a v ní i nový koberec.
Roman Prchlík
04.09.2013
O neutěšeném stavu budovy sokolovny jsme psali už několikrát. Jak si jistě vzpomenete, v létě roku 2010 požádala TJ Sokol Luštěnice o pomoc při financování oprav luštěnickou veřejnost. Vybralo se tehdy celkem 55.800 Kč, které byly použity na opravu havarijního stavu stropu a osvětlení tělocvičny. V roce 2011 po obdržení státní dotace ve výši 900.000 Kč byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení včetně střechy a zábradlí, oprava elektroinstalace, osvětlení a dokončena úprava stropu a stěn tělocvičny.
OU Luštěnice
28.08.2013
Novinky v autobusové dopravě Transcentrum
Od neděle 1. září se drobně upravuje několik našich linek – nové rychlíkové spoje vyjedou mezi Mladou Boleslaví, Benátkami nad Jizerou a Prahou. V Mnichově Hradišti je zřízena nová zastávka Za zámkem a všechny školní spoje od Mnichova Hradiště a Bakova budou zastavovat na další zastávce v Mladé Boleslavi, která je v blízkosti gymnázií a průmyslové školy. Přímo do učiliště v Hubálově pojede nový školní spoj. S nástupem nového školního roku nesmíme opomenout ani informace k čipovým kartám nebo žákovským průkazkám pro výhodnější cenu jízdného. Detaily najdete v přiloženém souboru.
Transcentrum bus, s. r. o. , připojený soubor: Informace.pdf, 615 kB
03.07.2013
Sbírka víček pro Maximka Čejkovského pokračuje
Dnes organizátoři sbírky víček pro Maximka Čejkovského odvezli 7 plných pytlů víček. Organizátoři tímto děkují Obecnímu úřadu a MŠ v Luštěnicích za to, že nám tuto sbírku víček umožnili. Sbírka však i nadále pokračuje. Sbírají se všechna šroubovací víčka z PET lahví od vod a limonád, dále i od džusů a mléka. Nasbíraná víčka se po skončení sbírky odvezou do výkupny plastů, kde za ně bude vyplacena odměna. Penízky z nasbíraných víček poputují na kompenzační a zdravotní pomůcky pro dvouletého nemocného Maximka Čejkovského.
Kamil Malát
17.06.2013
Otevření koupaliště
Koupaliště v Luštěnicích bude letošní rok otevřeno ve středu 19. června 2013. Oproti loňsku dochází k mírnému zvýšení vstupného na: dospělí 30 Kč, děti 6-15 let 20 Kč, děti do 6 let 10 Kč, permanentka 500 Kč/sezóna. Vedle toho však bude prodloužena provozní doba 9 – 20 hod.
Kamil Malát
17.06.2013
Mladí chovatelé v chovatelském kroužku při ZO ČSCH Luštěnice získávají znalosti o chovu svých doma chovaných zvířátek na schůzkách, které máme každý čtvrtek v klubovně v č.p.7. Jezdíme na výstavy zvířat, kde poznáváme plemena a taky pomáháme při jejich posuzování. Navštěvujeme dospělé chovatele domácích zvířat a získáváme zkušenosti z jejich chovů. Účastníme se soutěží pořádaných DDM Mladá Boleslav a Českým svazem chovatelů v Praze.
Marcela Dolečková
 Stránka:   ««  «  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  »  »»