Aktuality

03.07.2013
Sbírka víček pro Maximka Čejkovského pokračuje
Dnes organizátoři sbírky víček pro Maximka Čejkovského odvezli 7 plných pytlů víček. Organizátoři tímto děkují Obecnímu úřadu a MŠ v Luštěnicích za to, že nám tuto sbírku víček umožnili. Sbírka však i nadále pokračuje. Sbírají se všechna šroubovací víčka z PET lahví od vod a limonád, dále i od džusů a mléka. Nasbíraná víčka se po skončení sbírky odvezou do výkupny plastů, kde za ně bude vyplacena odměna. Penízky z nasbíraných víček poputují na kompenzační a zdravotní pomůcky pro dvouletého nemocného Maximka Čejkovského.
Kamil Malát
17.06.2013
Otevření koupaliště
Koupaliště v Luštěnicích bude letošní rok otevřeno ve středu 19. června 2013. Oproti loňsku dochází k mírnému zvýšení vstupného na: dospělí 30 Kč, děti 6-15 let 20 Kč, děti do 6 let 10 Kč, permanentka 500 Kč/sezóna. Vedle toho však bude prodloužena provozní doba 9 – 20 hod.
Kamil Malát
17.06.2013
Mladí chovatelé v chovatelském kroužku při ZO ČSCH Luštěnice získávají znalosti o chovu svých doma chovaných zvířátek na schůzkách, které máme každý čtvrtek v klubovně v č.p.7. Jezdíme na výstavy zvířat, kde poznáváme plemena a taky pomáháme při jejich posuzování. Navštěvujeme dospělé chovatele domácích zvířat a získáváme zkušenosti z jejich chovů. Účastníme se soutěží pořádaných DDM Mladá Boleslav a Českým svazem chovatelů v Praze.
Marcela Dolečková
17.06.2013
Informace o průběhu dostavby ZŠ
Koncem měsíce května byla dokončena kompletace nosné betonové konstrukce a stavba pokračuje dle harmonogramu vyzdíváním jednotlivých stěn a realizací zemních sítí. Vše se zatím daří i přes nepříznivé počasí provádět podle plánu. Během prázdnin bude pak nová budova, která již získala jasné rysy, stavebně propojena se stávající školou. V "malém" pavilonu bude do zahájení nového školního roku provedena výměna oken a na jižní straně budou instalovány venkovní žaluzie. Celá akce by měla probíhat do konce října, po tuto dobu budou samozřejmě chod školy komplikovat i veškerá opatření a určitá omezení provozu. Doufáme, že i nadále budou případné komplikace zvládnuty se vzájemným pochopením a ke spokojenosti všech zúčastněných stran.
Roman Prchlík
15.06.2013
Rada obce se na svém mimořádném zasedání dne 5.6.2013 usnesla vyhlásit humanitární sbírku na pomoc nedaleké, povodní postižené obci Křinec. Sbírka materiálních prostředků se uskutečnila ve dnech 6.a 7.6.2013 a byla předána vedení obce Křinec. Sbírka finančních prostředků pro obec Křinec probíhá až do 30.6.2013. Finanční dar můžete odevzdat na Obecním úřadě v Luštěnicích, kde obdržíte doklad o jeho zaplacení.
OÚ Luštěnice
10.06.2013
Pozvánka ka schůzku týkající se územního plánu obce
Starosta obce spolu s vedením obce Luštěnice si vás dovoluje pozvat na diskuzní odpoledne nad pracovní verzí návrhu územního plánu obce, které se bude konat 13. června od 17ti hodin odpoledne v zasedací místnosti obecního úřadu. Diskuzi bude přítomný zpracovatel dokumentace Ing. arch Vladimír Charvát, který diskuzi uvede představením pracovní verze a následně bude spolu s externím pořizovatelem zodpovídat dotazy přítomných. V rámci diskuze budou zodpovězeny i případné dotazy týkající se dosavadního průběhu pořizování územního plánu obce.
OÚ Luštěnice
17.05.2013
Rekonstrukce mateřské školy bude pokračovat
I přes napjatý obecní rozpočet zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo záměr pokračovat v rekonstrukci mateřské školy. Po loňské rekonstrukci pavilonu Kuřátek, úspěšně zvládnuté v rekordním čase, bude letošní rok přestavba pokračovat pavilonem Vlaštovek. Důvodem k tomuto kroku je neutěšený stav tohoto pavilonu potvrzený statickým posudkem. Místo stavby se bude předávat už v pátek 14. června, čímž dojde dočasně (cca na 3,5 měsíce) ke snížení kapacity mateřské školy o jednu třídu. Proto prosíme všechny rodiče, kteří si mohou svoje dítě ponechat doma nebo jinak zajistit jeho hlídání, aby v této výjimečné situaci pomohli a omezili jeho docházku pouze na nezbytně nutnou dobu, kterou předem dohodnou s učitelkami ve své třídě. Je samozřejmé, že v návaznosti na docházku dětí bude snižována částka školného. Odměnou nám bude nové příjemné prostředí pro děti, které zvýší kvalitu jejich života v MŠ. Děkujeme všem za vstřícnost a pomoc.
Kamil Malát
21.03.2013
Prosíme o pomoc při sbírání víček z PET lahví. Sbírají se všechna šroubovací víčka z PET lahví od vod a limonád, dále i od džusů a mléka. Nasbíraná víčka se po skončení sbírky odvezou do výkupny plastů, kde za ně bude vyplacena odměna. Penízky z nasbíraných víček poputují na kompenzační a zdravotní pomůcky pro dvouletého nemocného Maximka Čejkovského, který to v životě neměl vůbec jednoduché.
01.03.2013
V těchto dnech byla zahájena největší investiční akce obce v letošním roce v hodnotě cca 38 milionů korun. Jedná se o dostavbu základní školy, jejímž cílem je vybudovat odpovídající prostory a zajistit tak bezproblémový chod školy. V rámci dostavby vznikne nový vstupní prostor včetně šaten, dále školní kuchyň a jídelna s možností stravování externích osob, například seniorů. Dále budou vybudována nová sociální zařízení, tři kmenové třídy, školní dílny a další potřebné prostory. Dojde také ke spojení historické budovy a „malého pavilonu“.
Roman Prchlík
01.03.2013
Srdečně zveme všechny občany na akce, které se budou v následujícím období konat v naší obci. Podrobnosti najdete v textu dále.
 Stránka:   ««  «  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  »  »»