Aktuality

03.10.2016
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní setkání s představiteli obce, které se uskuteční 6. října 2016 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Luštěnice. Tento termín chceme využít k široké diskuzi nad tématy, která jsou velmi důležitá a aktuální. Jedná se zejména o následující body: Územní plán obce, obchvat silnice I/38 a s tím související chodník Luštěnice – Zelená • Obecné informace o převodu bytů na Zelené do osobního vlastnictví • Opravy komunikací a bytového fondu aj.
OÚ Luštěnice
03.10.2016
Konec pobočky České pošty v Luštěnicích?
K 31. 12. 2016 končí pobočka pošty v obci Luštěnice z důvodu ukončení nájemní smlouvy majitelem zámku. Pošta hledá „partnera“, který by poskytl prostor a poštovní služby dále provozoval ve spolupráci s Českou poštou. Obec nedisponuje prostorem potřebným k provozu této služby. Zástupkyně České pošty na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce přislíbila, že budou hledat další možná řešení tohoto problému. Podrobnosti o programu Pošta Partner najdete v příloze.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: Pošta Partner.pdf, 459 kB
03.10.2016
Bylo zpracováno posouzení stavu a finanční rozvaha na opravu komunikací ve všech částech obce. Zatím byla opravena komunikace ve Štěpánské ulici a silnice od rozcestí na Sluneční až na rozcestí za poslední dům na Lesní. Touto opravou byl vyřešen havarijní stav komunikací. Případné další opravy budou záviset na míře úspěšnosti obce po podání žádosti o dotaci a samozřejmě na finančních možnostech obce.
OÚ Luštěnice
03.10.2016
SK Luštěnice připravuje další ročník Slunečního běhu
Sportovní klub Luštěnice 2012 pořádá v sobotu 15. října 4. ročník Slunečního běhu. Letos na nové 4km trati pro dospělé v lese na Zelené! Závod se koná v Luštěnicích v části Sluneční, začátek ve 13 hodin. Zazávodit si mohou přijít všichni od 2 let, na tratích od 100m. Pro všechny je připravena drobná odměna, ceny a medaile pro první tři v každé kategorii. Na závěr tradiční cyklistická štafeta o dort!
SK Luštěnice
03.10.2016
Převod bytů na Zelené do osobního vlastniství
Během roku 2016 byla provedena právní analýza smluv a dokumentů k převodu bytů. V listopadu 2016 proběhne na Zelené u pana Davora Šikliče první schůzka s budoucími vlastníky bytů na Zelené ohledně převodu bytů do osobního vlastnictví. Budou zde detailně představeny podmínky převodu a další nutné kroky, které proběhnou převážně v roce 2017. Toto činíme v předstihu, abychom předešli případným nedorozuměním. Samotný převod bytů z prvních dvou vchodů bude zahájen v souladu se smlouvami v roce 2018. Termín listopadové schůzky bude upřesněn a budeme Vás včas informovat.
OÚ Luštěnice
03.10.2016
Vítání občánků a životní jubilea
Dne 1. 7. 2016 nabyla účinnosti novela zákona o obcích, která zaměstnancům OÚ umožňuje získávat údaje ze základního registru obyvatel. Nyní již není nutné, aby se rodiče, kteří se chtějí zúčastnit slavnostního vítání nových občánků obce, museli osobně přihlásit na OÚ. Toto, byť drobné, odstranění byrokracie samozřejmě vítáme. Všechny nově narozené děti budou prostřednictvím rodičů, pokud matka má trvalé bydliště v obci Luštěnice, písemně pozváni na slavnostní přivítání do života a budeme velice rádi, když naše pozvání přijmete.
OÚ Luštěnice
03.10.2016
V uplynulých týdnech nebyly několikrát v lokalitě Sluneční vyvezeny popelnice z důvodu blokování komunikace zaparkovanými vozy. V 5.30 ráno bohužel není možné zjistit vlastníka automobilu, který tuto nepříjemnost způsobil. Firma AVE tak má jedinou možnost – zbylé popelnice, ke kterým se nedostane, nevyvézt. Popelnice na TKO jsou vyváženy každý pátek po 5.00 hod., popelnice na plasty každou sudou středu. Pokud se bude situace s nevhodně zaparkovanými vozy opakovat, firma AVE bohužel popelnice opět nevyveze, protože popelářský vůz nemůže projet.
OÚ Luštěnice
13.09.2016
Řepná kampaň začíná již 15.9.2016
Z komínu dobrovického cukrovaru se ve čtvrtek 15.9.2016 brzy ráno vyvalí nezaměnitelný oblak vodní páry a začne 186. cukrovarnická kampaň. Její přípravy však tým agronomů plně zaměstnávají už od poloviny srpna. V této souvislosti majitel cukrovaru v Dobrovici - společnost Tereos TTD, a.s. - informuje o některých okolnostech souvisejících s řepnou kampaní. Detaily najdete v přiloženém dopise.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: řepná kampaň - informace.pdf, 474 kB
10.08.2016
Informace o přerušení dodávky el. energie
V pondělí 29.8.2016 v době od 7:30 do 14:30 bude v části obce Zelená přerušena dodávka elektrické energie. Detaily najdete v přiloženém dopise.
ČEZ Distribuce, a. s. , připojený soubor: Informace.pdf, 175 kB
01.08.2016
Nová železniční zastávka Luštěnice
Dne 8.8.2016 bude uvedena do provozu nová železniční zastávka LUŠTĚNICE. Výše uvedená zastávka se nachází u železničního přejezdu. Ve stávající železniční stanici budou od tohoto data vlaky zastavovat pouze z dopravních důvodů.
Česká dráhy
 Stránka:   ««  «  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  »  »»