Aktuality

04.11.2011
Vydávání občanských průkazů
Obecní úřad Luštěnice oznamuje občanům, že žádosti o vydání občanských průkazů přijímáme pouze do 30. listopadu 2011. Od prosince 2011 občanské průkazy zařizuje Magistrát Mladá Boleslav, v příloze uvedeny informace o odstávce vydávání e-pasů a občanských průkazů.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: informace.pdf, 118 kB
02.10.2011
Nabídka ke koupi nemovitostí - parcely na Sluneční
Na základě podmínek stanovených ve smlouvě o zřízení předkupního práva, vyzýváme majitele řadových domků k odkoupení pozemků dle podmínek smlouvy. Bližší podrobnosti najdete v přiloženém dopise.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: dopis.pdf, 97 kB
20.09.2011
Jurta se nachází v areálu "Duhová"u obce Luštěnice, kde v blízké budoucnosti vznikne meditační a školící středisko, hipoterapie, restaurace, lázně...Velkolepý projekt ve středních Čechách s osvíceným investorem. Permakulturní zahrada bude doplňovat nově vystavěné ekologické objekty. Důraz je kladen na duchovní prostředí.
11.08.2011
Slavnostní otevření nového pavilonu MŠ
Nový pavilon mateřské školy je již téměř hotov. Před námi je už jen závěrečná prohlídka ze stavebního úřadu, vybavení potřebným nábytkem a pavilon "žabiček" bude připraven. Ještě před tím, než se 1. září oficiálně otevřou jeho brány novým žáčkům, uspořádáme slavnostní otevření na které srdečně zveme všechny rodiče i jiné zájemce. Slavnostní otevření se uskuteční 30. srpna 2011 od 16 hodin - přijďte všichni!
Kamil Malát
12.07.2011
Oprava chodníků začíná
Tento týden bude zahájena generální oprava chodníků v Boleslavské ulici. Na opravu v celkové výši necelých 10 mil. Kč obec získala ve výši 90 % dotaci od Středočeského kraje, zbylých 10 % bude pokryto z vlastních zdrojů z obecního rozpočtu. Oprava by měla trvat zhruba do půli listopadu, během této doby prosíme o zvýšenou opatrnost.
Kamil Malát
09.06.2011
Pracovní fórum "Dopravu neřežeme - dopravu řešíme"
Veřejná doprava patří ke klíčovým podmínkám pro život lidí v regionu a nezasluhuje si neodpovědné experimenty a unáhlená rozhodnutí. Dovolujeme si Vás proto přizvat ke spolupráci v rámci pracovního fóra "Dopravu neřežeme - řešíme", které vzniklo jako iniciativa reagující na kroky Středočeského kraje v oblasti dopravy. Cílem tohoto fóra je vytvořit co největší tlak místních samospráv na současné krajské vedení, aby se neopakovaly chyby v oblasti organizace dopravy a kraj se vydal skutečně k modernější a efektivnější dopravě. Cílem pracovního fóra je shromáždit a formulovat požadavky a představy samospráv v oblasti veřejné dopravy. Detaily najdete v přiloženém dopisu.
11.05.2011
Včera proběhlo veřejné zasedání obce Luštěnice, kde pan Toman seznámil přítomné členy zastupitelstva a spoluobčany se záměrem vybudování relaxačního centra "Duhová" v části obce Zelená. Z původního záměru realizace sportovního areálu sešlo a nyní investor celé akce připravuje výstavbu klidového centra, kde se by měla být vybudována nekuřácká restaurace, masážní a relaxační centrum, ustájení pro několik koní pro potřeby hypoterapie, čajovna a také ubytování pro hosty. V tuto chvíli probíhají terénní úpravy parku tak, aby mohl být ještě letos veřejnosti otevřen. Příští rok pak investor předpokládá zahájit výstavbu nízkoenergetických objektů vytápěných výhradně biomasou. Vizualizace budov a mapku celého areálu si můžete prohlédnout v příloze.
Kamil Malát
10.05.2011
V druhé polovině měsíce dubna získala obec jako investor stavební povolení na výstavbu nového pavilonu mateřské školy, které v nejbližších dnech nabude právní moci. Současně s tím bude dořešena přeložka telefonního vedení společnosti O2, které je nyní vedeno přes dotčený pozemek. Ihned poté bude započato s realizací inženýrských sítí a na to navazující spodní stavby. Očekáváme, že již v půlce června bude zahájena montáž vrchní kontejnerové stavby, jejíž vlastní realizace netrvá zpravidla dále než 14 dní. Přípravě byla věnována velká pozornost, a proto předpokládáme, že nejpozději konce července bude stavba podle plánu zprovozněna. Pro lepší představu si v můžete prohlédnout vizualizace z podobného projektu realizovaného stejnou firmou v Mratíně.
Kamil Malát
24.02.2011
Spoje se rušit nebudou
Po jednáních se Středočeským krajem a dopravci bylo dosaženo toho, že v obci Luštěnice nedojde k žádnému omezení, či rušení autobusových spojů a to ani v termínu od 6.3.2011. Dle zástupce kraje je možné, že bude problematika omezení dopravy během následujících měsíců opět otevřena, každopádně do doby případných dalších návrhů změn o kterých by jsme vás informovali budou jízdní řády beze změn.
Roman Prchlík
16.02.2011
Autobusové spojení
Dne 9. února se na OU v Luštěnicích konala schůzka se zástupci Středočeského kraje. Předmětem jednání bylo řešení připomínek naší obce k návrhům jízdních řádů týkajících se omezení autobusové dopravy na linkách 270019 a 230740. Předložili jsme všechny argumenty směřující k tomu, aby v rámci obslužnosti v naší obci k žádné redukci autobusových spojů nedošlo. Výsledkem jednání je informace, že nejpozději do 22.2.2011 bude ze strany odboru dopravy Středočeského kraje sděleno, zda spoje 6 a 9 na lince 270019 a sobotní provoz spojů 1 a 2 na lince 230740 zůstanou nadále v provozu nebo zda budou s platností od 6.3.2011 zrušeny.
Kamil Malát
 Stránka:   ««  «  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  »  »»