Aktuality

02.06.2015
Pozvánka na dětský den
Obecní úřad v Luštěnicích srdečně zve na Dětský den, který se bude konat 14.června 2015 od 15,00 hodin na fotbalovém hřišti v Luštěnicích. Je připraveno mnoho zábavy, soutěží a cen pro děti všeho věku. Dětský den ukončíme diskotékou pro děti.
OÚ Luštěnice
01.06.2015
Otevření nové kavárny 'U Anežky'
Od úterý 2.6.2015 bude otevřena nově zbudovaná kavárna "U Anežky". Kavárna se nachází přímo v prostorách Domova U Anežky a otevřena bude každý všední den od 9:30 do 17:00. Přijďte si vychutnat výbornou kávu nebo domácí limonádu. Na Vaši návštěvu se těší jak klienti Domova U Anežky tak i celý pracovní tým tohoto zařízení.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: kavárna.pdf, 374 kB
18.05.2015
Fotbalový nábor dětí
Fotbalový klub TJ Sokol Luštěnice provádí nábor dětí do mladší a starší přípravky a týmu žáků. Pod vedením trenérů se kluci i děvčata učí základům fotbalu a dále se rozvíjejí. V zimních měsících trénujeme v sokolovně, v sezoně venku na travnatém hřišti. Neváhejte a přijďte mezi nás. Pravidelné tréninky ve středu a v pátek. Co potřebujete – chuť a zápal, sportovní oblečení a obuv (sálovky, kopačky), další vybavení – láhev na pití. Detaily v přiloženém letáku.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: nábor. leták.pdf, 246 kB
15.04.2015
Pozvánka na přednášku o kaktusech
Hospoda Voděrady 4 pořádá ve spolupráci s panem Václavem Jakubcem přednášku: Mexiko a kaktusy, a to 16.4.2015 od 18 hodin. Detaily najdete v přiloženém plakátu.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: Pozvánka.pdf, 382 kB
18.03.2015
Pozvánka na divadelní představení
Divadýlko Na dlani Vás zve na divadelní představení "A tak tě prosím kníže", které se uskuteční dne 1.4.2015 od 18,00 hodin v hospodě ve Voděradech. Vstupné 70,- Kč, předprodej vstupenek v hospodě ve Voděradech u pí. Součkové. Detaily v přiloženém souboru.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: pozvánka.pdf, 135 kB
30.01.2015
Na posledním lednovém veřejném zastupitelstvu obce dne 29.1.2015 byla projednána a následně schválena vnitřní směrnice obce Luštěnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Důvodem k jejímu vytvoření je snaha zastupitelstva nakládat s prostředky obce při zadávání služeb a zakázek ještě transparentněji a hospodárněji než doposud. Směrnice obsahuje pět základních kategorií zakázek, které jsou rozděleny podle výše jejich předpokládané hodnoty a zároveň jednoznačně stanovuje postup při jejich zadávání a vyhodnocování nabídek. Počínaje rokem 2015 jsou rovněž všechny tyto zakázky, stejně tak jako velké zakázky vyhlašované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, uveřejňovány na webových stránkách obce včetně nejdůležitějších dokumentů s nimi souvisejících. Zpětně byly doplněny pouze hlavní zakázky s nejvyšším objemem plnění.
Kamil Malát
30.01.2015
1. února 2015 to bude již 20 let, co se otevřely dveře našeho Penzionu pro důchodce prvním obyvatelům. Když se ohlédneme zpět, uběhlo mnoho času, ale nám to připadá jako chvíle. Penzion pro důchodce otevřel OÚ Luštěnice pro klienty seniory, kteří řeší zdravotní problém a potřebují zdravotní nebo pečovatelskou pomoc. Nadále však zůstávají soběstační, bydlí ve svých bytech, s vlastním sociálním zařízením.
Kamil Malát
25.01.2015
Hasičský ples
Dne 14.2.2015 od 20:00 v Restauraci Černý orel v Luštěnicích pořádá místní SDH již tradiční ples, kdo přijde určitě nebude litovat, bohatá tombola.
20.01.2015
Zápis do mateřské školy
Mateřská škola Luštěnice vyhlašuje zápis do mateřské školy, a to 6. května 2015 od 8,00 do 14,00 hodin v kanceláři ředitelky školy. Ke dni zápisu do mateřské školy musí být dítě schopno samostatně plnit požadavky a cíle předškolního vzdělávání a bezpečně zvládat základní hygienické návyky. Kritéria pro přijetí dítěte a další informace jsou součástí přiloženého dokumentu. 6.5. v době od 8 do 10 hodin také proběhne Den otevřených dveří. Srdečně vás zveme.
MŠ Luštěnice , připojený soubor: Vyhlášení zápisu do MŠ.doc, 99 kB
20.01.2015
Oznámení o změně ceny vodného a stočného v roce 2015
Na základě schválení představenstva a. s. jsou na vodovodech a kanalizacích, které jsou na okrese Mladá Boleslav v její působnosti, stanoveny s účinností od 1. 1. 2015 ceny vodného a stočného pro domácnosti i ostatní odběratele v jednotné výši takto (cena včetně DPH): voda pitná: 45,43 Kč/m3, voda odkanalizovaná: 41,40, tj. celkem: 86,83 Kč/m3. U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle Výměru Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady. Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2015, bude množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.
VaK Mladá Boleslav , připojený soubor: Oznámení o změně ceny 2015.docx, 224 kB
 Stránka:   ««  «  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  »  »»