Aktuality

18.03.2015
Pozvánka na divadelní představení
Divadýlko Na dlani Vás zve na divadelní představení "A tak tě prosím kníže", které se uskuteční dne 1.4.2015 od 18,00 hodin v hospodě ve Voděradech. Vstupné 70,- Kč, předprodej vstupenek v hospodě ve Voděradech u pí. Součkové. Detaily v přiloženém souboru.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: pozvánka.pdf, 135 kB
30.01.2015
Na posledním lednovém veřejném zastupitelstvu obce dne 29.1.2015 byla projednána a následně schválena vnitřní směrnice obce Luštěnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Důvodem k jejímu vytvoření je snaha zastupitelstva nakládat s prostředky obce při zadávání služeb a zakázek ještě transparentněji a hospodárněji než doposud. Směrnice obsahuje pět základních kategorií zakázek, které jsou rozděleny podle výše jejich předpokládané hodnoty a zároveň jednoznačně stanovuje postup při jejich zadávání a vyhodnocování nabídek. Počínaje rokem 2015 jsou rovněž všechny tyto zakázky, stejně tak jako velké zakázky vyhlašované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, uveřejňovány na webových stránkách obce včetně nejdůležitějších dokumentů s nimi souvisejících. Zpětně byly doplněny pouze hlavní zakázky s nejvyšším objemem plnění.
Kamil Malát
30.01.2015
1. února 2015 to bude již 20 let, co se otevřely dveře našeho Penzionu pro důchodce prvním obyvatelům. Když se ohlédneme zpět, uběhlo mnoho času, ale nám to připadá jako chvíle. Penzion pro důchodce otevřel OÚ Luštěnice pro klienty seniory, kteří řeší zdravotní problém a potřebují zdravotní nebo pečovatelskou pomoc. Nadále však zůstávají soběstační, bydlí ve svých bytech, s vlastním sociálním zařízením.
Kamil Malát
25.01.2015
Hasičský ples
Dne 14.2.2015 od 20:00 v Restauraci Černý orel v Luštěnicích pořádá místní SDH již tradiční ples, kdo přijde určitě nebude litovat, bohatá tombola.
20.01.2015
Zápis do mateřské školy
Mateřská škola Luštěnice vyhlašuje zápis do mateřské školy, a to 6. května 2015 od 8,00 do 14,00 hodin v kanceláři ředitelky školy. Ke dni zápisu do mateřské školy musí být dítě schopno samostatně plnit požadavky a cíle předškolního vzdělávání a bezpečně zvládat základní hygienické návyky. Kritéria pro přijetí dítěte a další informace jsou součástí přiloženého dokumentu. 6.5. v době od 8 do 10 hodin také proběhne Den otevřených dveří. Srdečně vás zveme.
MŠ Luštěnice , připojený soubor: Vyhlášení zápisu do MŠ.doc, 99 kB
20.01.2015
Oznámení o změně ceny vodného a stočného v roce 2015
Na základě schválení představenstva a. s. jsou na vodovodech a kanalizacích, které jsou na okrese Mladá Boleslav v její působnosti, stanoveny s účinností od 1. 1. 2015 ceny vodného a stočného pro domácnosti i ostatní odběratele v jednotné výši takto (cena včetně DPH): voda pitná: 45,43 Kč/m3, voda odkanalizovaná: 41,40, tj. celkem: 86,83 Kč/m3. U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle Výměru Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady. Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2015, bude množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.
VaK Mladá Boleslav , připojený soubor: Oznámení o změně ceny 2015.docx, 224 kB
15.01.2015
Putovní kino a bleší trh ve Voděradech
Ve čtvrtek 5. února zavítá do Voděrad do místní hospody Putovní kino Českého rozhlasu. Přijďte se pobavit a podívat na jednu z pěti úspěšných českých komedií. Vstup zdarma, detaily včetně programu a dalších podrobností najdete v přiloženém plakátu.
Další akcí ve voděradské hospodě bude 1. bleší trh, který se uskuteční v neděli 25.1.2015 od 9 do 12 hod. Vstupné dospělý: 10 Kč, dítě do 15 let zdarma. Cena pronájmu jednoho prodejního místa 50 Kč (registrace 7.30 – 8.30 hod). Více na www.voderady-voderady.cz.
Kamil Malát , připojený soubor: Kino.jpg, 437 kB
06.01.2015
Pozvánka na sportovní ples
TJ Sokol Luštěnice oddíl kopané společně se sportovní komisí Vás srdečně zve na sportovní ples, který se koná 10.1.2015 od 20:00 hodin v restauraci Černý orel. K tanci a poslechu hraje skupina Proč ne. Bohatá tombola, vstupné 150 Kč. Od 14 hodin proběhne odpolední program k oslavám 80. let fotbalu v Luštěnicích.
TJ Sokol Luštěnice , připojený soubor: pozvanka.pdf, 406 kB
09.12.2014
Provoz Obecního úřadu na konci roku 2014
OÚ bude z provozních důvodů dne 11.12.2014 a 18.12.2014 uzavřen. Omezení pracovní doby v době vánočních svátků: otevřeno bude v pondělí 22.12.2014 od 8,00 hodin do 17,00 hodin a v pondělí 29.12.2014 od 8,00 hodin do 15,00 hodin. 2. ledna 2015 bude úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení.
OÚ Luštěnice
05.12.2014
Vánoční jarmark v Domově U Anežky
Vánoční jarmark v Domově U Anežky se uskuteční 10.12.2014. Na Jarmark bude navazovat od 18:00 hodin zpívání koled v rámci projektu "Česko zpívá koledy". Budeme velmi potěšeni, když nás navštívíte a případně si s námi i zazpíváte. Srdečně zvou zaměstnanci Domova U Anežky.
 Stránka:   ««  «  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  »  »»