Aktuality

26.02.2016
Společnost Valbek, spol. s.r.o. zapracovala na základě pověření Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nový návrh obchvatu obce Luštěnice včetně řešení křížení silnice I/38 s komunikací 275 druhé třídy spojující dálnici D10 s obcí Luštěnice. Nově zpracovaný návrh počítá s mimoúrovňovým křížením těchto dvou komunikací formou třípilířového mostu ve výšce zhruba 7 metrů nad současnou úrovní terénu a křižovatkou ve tvaru "diamantu" s nájezdy a sjezdy v obou směrech. Podzemní přeložka komunikace I/38 je z finančních a technických důvodů (zejména kvůli odvodnění) obtížně realizovatelná, a proto se s touto variantou dále nepočítá. Podrobnosti a dokumenty ke stažení najdete v odkazu níže. Zastupitelstvo obce s tímto návrhem vyjádřilo na svém zasedání ze dne 25.2.2016 souhlas.
Kamil Malát
26.02.2016
Pozvánka na dětský karneval
Obecní úřad v Luštěnicích srdečně zve na <>Dětský karneval, který se bude konat 19. března 2016 od 15,00 hodin v restauraci Černý orel. Je připraveno mnoho zábavy, soutěží a cen pro děti všeho věku. Vstupné: v maskách zdarma, ostatní 30 Kč. Moderuje Dj.Pa-paya. Těšíme se na Vás.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: Karneval 2016.jpg, 133 kB
22.02.2016
Informace o přerušení dodávky elektřiny
V úterý 15.3.2016 v době od 8:00 do 15:00 bude v části Zelená přerušena dodávka elektrické energie. Detaily najdete v přiloženém dopise.
ČEZ Distribuce, a. s. , připojený soubor: dopis ČEZ.pdf, 300 kB
18.02.2016
Domov u Anežky, poskytovatel sociálních služeb, středisko Luštěnice hledá pracovníka na pracovní pozici pracovník v sociálních službách. Požadujeme: SOU, SOŠ, kurz pracovníka v sociálních službách (lze si dodělat), zájem o práci se seniory. Nabízíme stabilní zázemí, příjemné pracovní prostředí, velmi dobrý pracovní kolektiv, podporujeme další vzdělávání a osobní rozvoj, platové ohodnocení dle Nařízení vlády 564/2006 Sb. v platném znění.
Domov u Anežky
16.02.2016
Pohár výcvikářů v Luštěnicích
Svaz záchranných brigád kynologů Česká republika informuje občany, že dne 9.4.2016 proběhne v bývalém vojenském prostoru v prostoru okolí bungru v k.ú. Luštěnice Pohár výcvikářů. Pohár výcvikářů je mistrovství republiky záchranných psů. Dne 21.2.2016 od 10-13 hodin proběhne přezkoušení záchranných psů, dne 26-27.3. a 3.4.2016 bude provedena obhlídka a příprava úkrytů.
OÚ Luštěnice
11.02.2016
Sháníte kontakty na firmy a spolky působící v naší obci? Pak využijte portálu www.ziveobce.cz, kde najdete přehledně členěné všechny potřebné informace včetně adresy, telefonních čísel, emailu či webových stránek všech registrovaných subjektů v naší obci.
11.02.2016
Mateřská škola Luštěnice vyhlašuje zápis do mateřské školy, který se bude konat 16. 3. 2016 od 8,00 do 14,00 hodin v kanceláři ředitelky školy. Pokud se zákonný zástupce nemůže ze závažných důvodů dostavit, domluví se na telefonním čísle 606645511 s ředitelkou školy na náhradním termínu. Pokud tak neučiní, nebude na pozdější přihlášky brán zřetel. Detaily najdete v přiloženém odkazu.
MŠ Luštěnice
11.02.2016
Informace o kvalitě dodávané vody za rok 2015
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. vydávají informaci o kvalitě dodávané vody za rok 2015.
VaK Mladá Boleslav, a.s. , připojený soubor: kvalita vody.pdf, 247 kB
15.01.2016
Zvažujete-li, že pokácíte strom (případně keř) rostoucích mimo les, jste povinni podle § 8 odst. 1 zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, o toto pokácení požádat na místně příslušném obecním úřadě. Dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb. musí žádost obsahovat doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí. V případě, že je žadatel nájemcem pozemku, doloží písemný souhlas majitele s kácením. Formulář k žádosti najdete v přiloženém odkazu.
OÚ Luštěnice
08.01.2016
Luštěnický tenisový klub má nové webové stránky. Na nich najdete všechny potřebné informace o činnosti klubu, podmínky pro pronájem kurtů, bohatou fotogalerii, ale mnoho dalších zajímavých informací. Stránky najdete je na adrese www.tenislustenice.cz či kliknutím na odkaz níže.
Kamil Malát
 Stránka:   ««  «  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  »  »»