Aktuality

06.01.2020
Rozhodnutí - zákaz vstupů do lesů 1.1.-31.3.2020
Vojenský lesní úřad , připojený soubor: Rozhodnutí - vstup do lesů.pdf, 1 MB
20.12.2019
Provoz obecního úřadu v Luštěnicích během vánočních svátků
Obecní úřad je během vánočních svátků pro veřejnost uzavřen od 23.12.do 3.1.2020 včetně. Pracovnice čerpají řádnou dovolenou. Pokud potřebujete neodkladně řešit problém, volejte od 21.12.do 26.12. místostarostu obce Jakuba Jakubův 739216307, od 27. 12.do 31.12. starostku obce Mgr. Magdalenu Fišerovou 601327200, od 1.1.do 5.1.místostarostu obce Romana Prchlíka 737768497. Děkujeme za pochopení.
OÚ Luštěnice
19.12.2019
Oznámení o změně ceny vodného a stočného
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. s účinností od 1. 1. 2020 mění cenu vodného a stočného, a to následovně: voda pitná: 48,72 Kč bez DPH, voda odkanalizovaná: 40,01 Kč bez DPH. Cena celkem: 88,73 Kč bez DPH. U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle Výměru Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2020, bude množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu. S platností od 1. 5. 2020 dochází k úpravě sazby DPH u vodného a stočného z 15% na 10%. Detaily v příloze.
VaK Mladá Boleslav , připojený soubor: Oznámení o změně ceny 2020.docx, 91 kB
22.11.2019
Mikulášská nadílka
30.11.2019 od 16.00 hodin v sokolovně. Účast svého dítěte hlaste prosím předem na tel. 326340056, e-mailem bauerova@lustenice.cz nebo osobně na OÚ, kapacita je omezená!
Obecní úřad Luštěnice , připojený soubor: plakát.odt, 141 kB
22.11.2019
Rozsvěcení vánočního stromu
v pátek 29.11.2019 od 17.00 hodin u ZŠ v Luštěnicích.
Obecní úřad Luštěnice , připojený soubor: strom 29.11.2019.odt, 44 kB
13.11.2019
Jak na DBV-T2?
, připojený soubor: DVB-T2.jpg, 106 kB
22.10.2019
Stanovení přechodné úpravy provozu (dopravního značení)
Magistrát města Mladá Boleslav - Odbor dopravy a silničního hospodářství , připojený soubor: Uzavírka ul.Školní.pdf, 1 MB
01.10.2019
Rozhodnutí - zákaz vstupů do lesů 1.10.-31.12.2019
Vojenský lesní úřad , připojený soubor: Rozhodnutí.pdf, 1 MB
11.09.2019
Jak již bylo avizováno v posledním luštěnickém Zpravodaji, obec nechala v létě tohoto roku zhotovit nové letecké fotografie Luštěnic. Nejlepších 6 fotek ze všech částí naší obce – od Voděrad, přes Zelenou a Sluneční až po vlastní Luštěnice – bylo umístěno do galerie k ostatním snímkům, mezi kterými jsou i starší fotografie pořízené z ptačí perspektivy. Na nich můžete porovnat proměny obce mezi jednotlivými lety. Nejviditelnější rozdíl je asi při pohledu na luštěnický zámek, který v nedávné minulosti prošel celkovou rekonstrukcí a stal se po dlouhých letech chátrání opět ozdobou obce.
Kamil Malát
10.09.2019
Změna jízdního řádu linek 436 a 270020 (H20)
Dovolujeme si informovat o změně jízdního řádu linky PID 436 a linky SID 270020 (H20) od 23.9.2019. Spoj linky 436 s odjezdem ve 20:20 z Nymburka, který dále pokračuje jako linka 270020 (H20) z Vlkavy s odjezdem 20:46 do Mladé Boleslavi, bude uspíšen o 15min z důvodu navázání na směnu ve firmě ŠKODA AUTO - tzn. nový odjezd linky 436 z Nymburka ve 20:05 a linky 270020 z Vlkavy ve 20:31. Touto změnou vznikne také návaznost v zastávce Nymburk, Hl. nádr. na vlak S2 od Prahy i Kolína a na vlak R10 od Prahy. Nové jízdní řády najdete v příloze.
Integrovaná doprava Středočeského kraje , připojený soubor: Jízdní řády.pdf, 194 kB
 Stránka:   ««  «  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  »  »»