Aktuality

20.03.2017
Na posledních jednáních zastupitelstva obce byl občanům obce Luštěnice představen projekt na rekonstrukci ulice Školní a na ní navazují části úseku ulice Brodecká (směr k ulici Boleslavská). Vzhledem k tomu, že zejména návrh na celkovou modernizaci ulice Školní vyvolal mezi některými obyvateli této části naší obce silné negativní reakce, umisťujeme na stránky obce materiály s detailním technickým řešením, které dle zadání obce zapracovala kancelář Havlis & Partner Architekti s.r.o.. Hlavním smyslem této rekonstrukce je v první řadě v této exponované části obce zlepšit bezpečnost provozu chodců a zklidnit silniční dopravu.
Kamil Malát
20.03.2017
Informace o přerušení dodávky el. energie
ČEZ oznamuje, že dojde k přerušení dodávky elektřiny v Luštěnicích v části Voděrady a to dne 12.4.2017 v době od 7:30 do 15:00 hodin. Detaily najdete v přiloženém dopise.
ČEZ Distribuce, a. s. , připojený soubor: přerušení dodávky.pdf, 278 kB
08.03.2017
Ředitelství Základní školy v Luštěnicích oznamuje vyhlášení zápisu dětí, které mají zahájit školní docházku od 1. září 2017. Zápis budoucích prvnáčků se uskuteční dne 3. dubna 2017 od 13 do 17 hodin v budově ZŠ ve střídách 1. stupně. Do prvního ročnku ZŠ se zapisují děti narozené v období od 1.9.2010 do 31.8.2011. Další podrobnosti najdete v přiloženém dopise.
ZS Luštěnice
27.02.2017
II.reprezentační ples firmy Mateo Packing s.r.o.
Firma Mateo Packing s.r.o. Vás zve na II. reprezentační ples, který se bude konat v sobotu 11.března 2017 od 20,00 hodin v Luštěnicích, restaurace Černý orel. Večerem provází DJ Hans a DJ Wena, k tanci a poslechu hraje skupina Cool Band.
fy. Mateo Packing s.r.o. , připojený soubor: smlouva214.pdf, 389 kB
22.02.2017
pobočka České pošty s.p.
Na základě žádosti OÚ Luštěnice bylo majiteli zámku prodloužen nájem České poště do 30.4.2017.Pobočka pro veřejnost bude uzavřena od 27.4.2017.Výkon služeb bude zajištěn prostřednictvím pošty Dobrovice. Po 1.5.2017 se předpokládá, že výkon služeb bude vykonáván prostřednictvím pobočky zřízené v obcí nabízených prostorách.
10.02.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Schůzka v Luštěnicích se uskuteční 30.3.2017.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
31.01.2017
Informace o kvalitě dodávané vody za rok 2016
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. vydávají informaci o kvalitě dodávané vody za rok 2016.
VaK Mladá Boleslav, a.s. , připojený soubor: VaK - jakost vody.pdf, 696 kB
02.01.2017
Kalendář svozů bioodpadu na rok 2017
V příloze naleznete kalendář svozů bioodpadu na letošní rok.
AVE , připojený soubor: Kalendář odpadu 2017.xls, 33 kB
31.12.2016
Pobočka České pošty na zámku bude fungovat až do 24.2.2017
Česká pošta, s. p. oznamuje všem občanům obce Luštěnice, že původní oznámení o uzavření pobočky ČP v naší obci k 1.1.2017 pozbylo platnosti a v důsledku posunu termínu výpovědi z nájmu bude pošta v Luštěnicích ve stávajícím režimu otevřena až do 24.2.2017 do 11 hodin. O dalších krocích bude Česká pošta a Obecní úřad v Luštěnicích v předstihu včas informovat.
Česká pošta
19.12.2016
Fungování pošty u nás v obci řešíme se zástupci České pošty již několik let a i přes veškerou snahu jsme nedokázali uzavření pošty v Luštěnicích zabránit. Tato pobočka patří mezi ty, které Česká pošta musí ze zákona zajistit. Pokusíme se tedy stručně shrnout vývoj událostí. Pobočka České pošty sídlí v pronajatém prostoru luštěnického zámku, který vlastní soukromý subjekt.
OÚ Luštěnice
 Stránka:   ««  «  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  »  »»