Aktuality

15.07.2016
Na začátku letošní roku byla zpracována a podána žádost o dotaci na financování přestavby posledního, původního pavilonu MŠ. Žádost byla podána v rámci programu IROP ve výši 11,5 milionu korun. Jedná se o prostřední pavilon, ve kterém je umístěna kuchyň, kanceláře školy a jedna třída, u které dojde po přestavbě k navýšení kapacity z 15 na 25 dětí. Zejména vzhledem k technologickému vybavení kuchyně a kotelny se jedná o nejdražší část budovy a bez dotace není v možnostech obce tuto rekonstrukci provést. Celková investice je téměř 13 miliónů korun.
OÚ Luštěnice
15.07.2016
Jak už jsme informovali, po několika letech velmi složitého a vleklého jednání se podařilo najít společně s ŘSD řešení trasy obchvatu silnice I/38. Výsledkem je návrh, který vypracovala projekční kancelář VALBEK. Jedná se o variantu nadzemního křížení se silnicí II. třídy. Součástí návrhu je i komunikace pro pěší a cyklisty mezi Luštěnicemi a Zelenou, která dle projektu prochází pod navrženým obchvatem. Po představení (mimo jiné i na veřejném zasedání) a odsouhlasení varianty byla projektová dokumentace předána Ministerstvu dopravy, které musí toto řešení a následné investice schválit. Návrh trasy, vizualizaci a další materiály detailně představíme na setkání 6. října 2016 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Luštěnice. Budeme zde diskutovat i o hlukové studii, technickém řešení a odstínění komunikace.
OÚ Luštěnice
12.07.2016
V roce 2015 zastupitelstvo obce rozhodlo o zrealizování dlouho odkládané výměny plynových kotlů v obecních bytech v ulici Nová. Na základě projektové dokumentace proběhlo výběrové řízení včetně technického jednání. Z předložených nabídek vzešla vítězně firma OLEnergy, která výměnu kotlů v první polovině letošního roku zrealizovala.
OÚ Luštěnice
02.07.2016
V dubnu se všichni, komu není lhostejný nepořádek v naší obci, zúčastnili akce „Ukliďme Luštěnice“. Děkujeme za účast všem dobrovolníkům, kteří posbírali skutečně velké množství odpadu. V příloze najdete společné foto všech účastníků této akce.
Kamil Malát
01.07.2016
Letní měsíce tradičně omezí regionální autobusovou dopravu na Mladoboleslavsku, spoje prořídnou kvůli školním prázdninám a kvůli celozávodní dovolené Škoda Auto! Školní prázdniny začínají v pátek 1. července a končí ve středu 31. srpna. V tomto období dvou měsíců nepojedou všechny spoje, které slouží převážně pro přepravu školáků a na Mladoboleslavsku mají v záhlaví negativní značku [44].
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
29.06.2016
Prázdninový provoz ordinace dětské lékařky
Dětská lékařka MUDr. Nováková oznamuje, že v době od 1.7. do 15.7.2016 čerpá dovolenou a zastupuje ji MUDr. Horálková z Benátek nad Jizerou. Prázdninový provoz ordinace dětské lékařky MUDr. Novákové v Luštěnicích a na Vlkavě najdete v příloze.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: Prázdninový provoz ordinace.pdf, 377 kB
27.06.2016
Uzavření obecního úřadu
Dovolujeme si upozornit, že z technických důvodů bude dne 4. července 2016 uzavřen obecní úřad v Luštěnicích. Děkujeme za pochopení.
OÚ Luštěnice
24.06.2016
Elektronická evidenci tržeb
První fáze elektronické evidenci tržeb startuje 1. prosince 2016. Za účelem zajištění maximální informovanosti veřejnosti a tím současně eliminování obav podnikatelů byla k 1.červnu 2016 spuštěna informační kampaň k Elektronické evidenci tržeb, v rámci které byl vytvořen informační leták, který je přílohou.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: EET.pdf, 71 kB
22.06.2016
Pozvánka na taneční zábavu
Koupaliště Luštěnice pořádá taneční zábavu s kapelou MIXER, která hraje české hity 80. a 90. let. Akce se koná 4. července 2016 na koupališti v Luštěnicích. Začátek je v 20 hodin. Vstupné 60 Kč.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: pozvánka.jpg, 750 kB
14.06.2016
Informace o přerušení dodávky elektřiny
Ve čtvrtek 4.7.2016 v době od 7:30 do 15:00 bude v části obce (část ulic Boleslavská, Nová, Tyršova, Sportovní, Nádražní) přerušena dodávka elektrické energie. Detaily najdete v přiloženém dopise.
ČEZ Distribuce, a. s. , připojený soubor: dopis ČEZ.pdf, 172 kB
 Stránka:   ««  «  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  »  »»