Aktuality

03.10.2016
Bylo zpracováno posouzení stavu a finanční rozvaha na opravu komunikací ve všech částech obce. Zatím byla opravena komunikace ve Štěpánské ulici a silnice od rozcestí na Sluneční až na rozcestí za poslední dům na Lesní. Touto opravou byl vyřešen havarijní stav komunikací. Případné další opravy budou záviset na míře úspěšnosti obce po podání žádosti o dotaci a samozřejmě na finančních možnostech obce.
OÚ Luštěnice
03.10.2016
SK Luštěnice připravuje další ročník Slunečního běhu
Sportovní klub Luštěnice 2012 pořádá v sobotu 15. října 4. ročník Slunečního běhu. Letos na nové 4km trati pro dospělé v lese na Zelené! Závod se koná v Luštěnicích v části Sluneční, začátek ve 13 hodin. Zazávodit si mohou přijít všichni od 2 let, na tratích od 100m. Pro všechny je připravena drobná odměna, ceny a medaile pro první tři v každé kategorii. Na závěr tradiční cyklistická štafeta o dort!
SK Luštěnice
03.10.2016
Převod bytů na Zelené do osobního vlastniství
Během roku 2016 byla provedena právní analýza smluv a dokumentů k převodu bytů. V listopadu 2016 proběhne na Zelené u pana Davora Šikliče první schůzka s budoucími vlastníky bytů na Zelené ohledně převodu bytů do osobního vlastnictví. Budou zde detailně představeny podmínky převodu a další nutné kroky, které proběhnou převážně v roce 2017. Toto činíme v předstihu, abychom předešli případným nedorozuměním. Samotný převod bytů z prvních dvou vchodů bude zahájen v souladu se smlouvami v roce 2018. Termín listopadové schůzky bude upřesněn a budeme Vás včas informovat.
OÚ Luštěnice
03.10.2016
Vítání občánků a životní jubilea
Dne 1. 7. 2016 nabyla účinnosti novela zákona o obcích, která zaměstnancům OÚ umožňuje získávat údaje ze základního registru obyvatel. Nyní již není nutné, aby se rodiče, kteří se chtějí zúčastnit slavnostního vítání nových občánků obce, museli osobně přihlásit na OÚ. Toto, byť drobné, odstranění byrokracie samozřejmě vítáme. Všechny nově narozené děti budou prostřednictvím rodičů, pokud matka má trvalé bydliště v obci Luštěnice, písemně pozváni na slavnostní přivítání do života a budeme velice rádi, když naše pozvání přijmete.
OÚ Luštěnice
03.10.2016
V uplynulých týdnech nebyly několikrát v lokalitě Sluneční vyvezeny popelnice z důvodu blokování komunikace zaparkovanými vozy. V 5.30 ráno bohužel není možné zjistit vlastníka automobilu, který tuto nepříjemnost způsobil. Firma AVE tak má jedinou možnost – zbylé popelnice, ke kterým se nedostane, nevyvézt. Popelnice na TKO jsou vyváženy každý pátek po 5.00 hod., popelnice na plasty každou sudou středu. Pokud se bude situace s nevhodně zaparkovanými vozy opakovat, firma AVE bohužel popelnice opět nevyveze, protože popelářský vůz nemůže projet.
OÚ Luštěnice
13.09.2016
Řepná kampaň začíná již 15.9.2016
Z komínu dobrovického cukrovaru se ve čtvrtek 15.9.2016 brzy ráno vyvalí nezaměnitelný oblak vodní páry a začne 186. cukrovarnická kampaň. Její přípravy však tým agronomů plně zaměstnávají už od poloviny srpna. V této souvislosti majitel cukrovaru v Dobrovici - společnost Tereos TTD, a.s. - informuje o některých okolnostech souvisejících s řepnou kampaní. Detaily najdete v přiloženém dopise.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: řepná kampaň - informace.pdf, 474 kB
10.08.2016
Informace o přerušení dodávky el. energie
V pondělí 29.8.2016 v době od 7:30 do 14:30 bude v části obce Zelená přerušena dodávka elektrické energie. Detaily najdete v přiloženém dopise.
ČEZ Distribuce, a. s. , připojený soubor: Informace.pdf, 175 kB
01.08.2016
Nová železniční zastávka Luštěnice
Dne 8.8.2016 bude uvedena do provozu nová železniční zastávka LUŠTĚNICE. Výše uvedená zastávka se nachází u železničního přejezdu. Ve stávající železniční stanici budou od tohoto data vlaky zastavovat pouze z dopravních důvodů.
Česká dráhy
25.07.2016
Informace o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje, že dne 11.08.2016 od 8,00 do 11,00 hodin dojde v části ulice Boleslavská a ve Voděradech k přerušení dodávky elektřiny. Detaily v příloze.
ČEZ Distribuce, a. s. , připojený soubor: Přerušení dodávky elektřiny.pdf, 173 kB
15.07.2016
Během letošního roku budou probíhat stavby dopravní infrastruktury v našem regionu, což se dotkne obce zejména vedením objízdných tras. Postupně byly obci zaslány žádosti o vyjádření k daným trasám. Zastupitelstvo jednotlivé návrhy projednávalo a ve svých vyjádřeních uvádělo buď zamítavé stanovisko, anebo specifikovalo podmínky, za kterých je daná objízdná trasa akceptovatelná. Následná jednání přinesla mimo jiné tyto úpravy. Nákladní doprava nebude během řepné kampaně vedena přes obec Luštěnice.
OÚ Luštěnice
 Stránka:   ««  «  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  »  »»