Aktuality

08.01.2019
Výzva k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. bude vyhlašovat 2. Výzvu k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova. Ve Výzvě je alokováno 11 522 474 Kč na oblasti podpory: Zemědělství – 6 321 000 Kč, Zpracování produktů – 1 332 000 Kč, Podnikání – 3 869 474 Kč. Datum vyhlášení výzvy: 1. 2. 2019, datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2019, datum ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2019, termín registrace na RO SZIF: 31. 7. 2019. Minimální a maximální výše způsobilých výdajů projektu: Min. 50 000 Kč Max. 5 000 000 Kč. Detaily viz přiložený materiál.
MAS Svatojiřský les , připojený soubor: Leták info 2. Výzva PRV.pdf, 208 kB
20.12.2018
Kalkulace cen pro vodné a stočné 2019
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2019.
VaK Mladá Boleslav , připojený soubor: Kalkulace 2019 - vodné, stočné.pdf, 389 kB
04.12.2018
Pozvánka na školskou radu
OÚ Luštěnice , připojený soubor: Pozvánka na školskou radu.JPG, 34 kB
28.11.2018
Na základě smluv o smlouvách budoucích obec převádí byty na Zelené do osobního vlastnictví. Převod probíhá zhruba po uplynutí 20 let od kolaudace. Podmínky převodu jsou dány smlouvou a jsou závazné jak pro obec, tak pro kupující. Intenzivně jsme začali pracovat na převodu bytů v roce 2016. Postupně jsme museli vyřešit mnoho problémů a zvládnout obrovské množství administrativy. Velmi důležitá je i skutečnost, že se podařilo nastavit spoluúčast obce v maximální míře, a díky tomu probíhají první převody bez větších komplikací. Je také nadmíru vhodné se vyvarovat různým zkresleným a nepravdivým informacím, které se bohužel objevují a mohou způsobit kupujícím, tedy budoucím vlastníkům, výrazné problémy. Na celý proces převodu bytů zajistila obec právní servis. Byty se převádějí postupně, po jednotlivých domech.
OÚ Luštěnice
28.11.2018
V této chvíli finišují práce na 1. etapě rekonstrukce ulice Pod Humny. Byl položen finální povrch, dokončují se chodníky a parkovací stání. Plynule na to naváže etapa druhá – před poštou, kde se buduje parkoviště. Tímto bychom všem rádi poděkovala za trpělivost a omluvili se za případné komplikace. Chápeme, že přístup na poštu je ztížený, ale jinak se komunikace opravit nedá. Termín dokončení prací je konec prosince, ale pevně věříme, že se druhá etapa dokončí dříve.
OÚ Luštěnice
28.11.2018
Každá obec má významné mezníky, památné dny, pamětní místa, u kterých se zastavujeme a vzpomínáme. Toto vše je ještě umocněno, jde-li o místo, kde jsme se narodili, nebo kde jsme prožili významnou část svého života. Naše obec si v letošním roce připomněla 750. výročí první písemné zmínky v listinných zápisech. Je to výročí významné nejen pro nás, občany, ale i pro všechny rodáky a návštěvníky obce, kteří se sem rádi vracejí. Oslavy výročí 750 let obce Luštěnice proběhly 8. 9. 2018 v areálu ZŠ Luštěnice.
OÚ Luštěnice
14.11.2018
Mikulášská
Obecní úřad Luštěnice Vás srdečně zve na tradiční Mikulášskou, která se bude konat 1. 12. 2018 od 16 hodin v sokolovně. Letošní program bude zpestřen kouzelnickým vystoupením Michala Klause – žáka našeho nejlepšího kouzelníka Pavla Kožíška! Mezi nás poté přijde Mikuláš, čert a andělé a každé dítko bude odměněno balíčkem. Připraveno bude jako vždy drobné občerstvení. Vstupné je dobrovolné.
Obecní úřad Luštěnice , připojený soubor: Mikulášská.JPG, 116 kB
14.11.2018
Rozsvěcení vánočního stromu
Rozsvěcení vánočního stromu proběhne 30. listopadu 2018 od 17 hodin před ZŠ. Přineste si s sebou zabalené dárečky – vánoční skřítek Vám je pověsí na strom. S dětmi z MŠ a ZŠ, které nám navodí tu správnou vánoční atmosféru, společně v 18 hodin rozsvítíme vánoční strom. Podáván bude čaj, svařák a něco sladkého. Těšíme se na Vás.
Obecní úřad Luštěnice , připojený soubor: strom1.JPG, 136 kB
05.11.2018
Ve čtvrtek 1.11.2018 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Luštěnice. Na něm byla jednohlasně zvolena staronovou starostkou paní Mgr. Magdalena Fišerová. Oproti minulosti zastupitelstvo rozhodlo nově o volbě dvou místostarostů, kterými se stali Roman Prchlík a Jakub Jakubův. Do čela finančního výboru pak byla zvolena Dagmar Hůlková, předsedou kontrolního výboru Michal Křížek. Výše zmínění se stali rovněž členy pětičlenné rady obce. Předsedou bytového výboru se stal Martin Janů, výbor životního prostředí povede Jakub Jakubův, výboru pro sport a volný čas se ujme Tomáš Feigl. Členy všech výborů najdete v usnesení z ustavujícího zastupitelstva.
Kamil Malát
30.10.2018
Ukončení provozu autobusové linky 230360 Kolín - Liberec
Integrovaná doprava Středočeského kraje , připojený soubor: smlouva596.pdf, 1 MB
 Stránka:   ««  «  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  »  »»