Aktuality

03.10.2016
V uplynulých týdnech nebyly několikrát v lokalitě Sluneční vyvezeny popelnice z důvodu blokování komunikace zaparkovanými vozy. V 5.30 ráno bohužel není možné zjistit vlastníka automobilu, který tuto nepříjemnost způsobil. Firma AVE tak má jedinou možnost – zbylé popelnice, ke kterým se nedostane, nevyvézt. Popelnice na TKO jsou vyváženy každý pátek po 5.00 hod., popelnice na plasty každou sudou středu. Pokud se bude situace s nevhodně zaparkovanými vozy opakovat, firma AVE bohužel popelnice opět nevyveze, protože popelářský vůz nemůže projet.
OÚ Luštěnice
13.09.2016
Řepná kampaň začíná již 15.9.2016
Z komínu dobrovického cukrovaru se ve čtvrtek 15.9.2016 brzy ráno vyvalí nezaměnitelný oblak vodní páry a začne 186. cukrovarnická kampaň. Její přípravy však tým agronomů plně zaměstnávají už od poloviny srpna. V této souvislosti majitel cukrovaru v Dobrovici - společnost Tereos TTD, a.s. - informuje o některých okolnostech souvisejících s řepnou kampaní. Detaily najdete v přiloženém dopise.
OÚ Luštěnice , připojený soubor: řepná kampaň - informace.pdf, 474 kB
10.08.2016
Informace o přerušení dodávky el. energie
V pondělí 29.8.2016 v době od 7:30 do 14:30 bude v části obce Zelená přerušena dodávka elektrické energie. Detaily najdete v přiloženém dopise.
ČEZ Distribuce, a. s. , připojený soubor: Informace.pdf, 175 kB
01.08.2016
Nová železniční zastávka Luštěnice
Dne 8.8.2016 bude uvedena do provozu nová železniční zastávka LUŠTĚNICE. Výše uvedená zastávka se nachází u železničního přejezdu. Ve stávající železniční stanici budou od tohoto data vlaky zastavovat pouze z dopravních důvodů.
Česká dráhy
25.07.2016
Informace o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje, že dne 11.08.2016 od 8,00 do 11,00 hodin dojde v části ulice Boleslavská a ve Voděradech k přerušení dodávky elektřiny. Detaily v příloze.
ČEZ Distribuce, a. s. , připojený soubor: Přerušení dodávky elektřiny.pdf, 173 kB
15.07.2016
Během letošního roku budou probíhat stavby dopravní infrastruktury v našem regionu, což se dotkne obce zejména vedením objízdných tras. Postupně byly obci zaslány žádosti o vyjádření k daným trasám. Zastupitelstvo jednotlivé návrhy projednávalo a ve svých vyjádřeních uvádělo buď zamítavé stanovisko, anebo specifikovalo podmínky, za kterých je daná objízdná trasa akceptovatelná. Následná jednání přinesla mimo jiné tyto úpravy. Nákladní doprava nebude během řepné kampaně vedena přes obec Luštěnice.
OÚ Luštěnice
15.07.2016
Na začátku letošní roku byla zpracována a podána žádost o dotaci na financování přestavby posledního, původního pavilonu MŠ. Žádost byla podána v rámci programu IROP ve výši 11,5 milionu korun. Jedná se o prostřední pavilon, ve kterém je umístěna kuchyň, kanceláře školy a jedna třída, u které dojde po přestavbě k navýšení kapacity z 15 na 25 dětí. Zejména vzhledem k technologickému vybavení kuchyně a kotelny se jedná o nejdražší část budovy a bez dotace není v možnostech obce tuto rekonstrukci provést. Celková investice je téměř 13 miliónů korun.
OÚ Luštěnice
15.07.2016
Jak už jsme informovali, po několika letech velmi složitého a vleklého jednání se podařilo najít společně s ŘSD řešení trasy obchvatu silnice I/38. Výsledkem je návrh, který vypracovala projekční kancelář VALBEK. Jedná se o variantu nadzemního křížení se silnicí II. třídy. Součástí návrhu je i komunikace pro pěší a cyklisty mezi Luštěnicemi a Zelenou, která dle projektu prochází pod navrženým obchvatem. Po představení (mimo jiné i na veřejném zasedání) a odsouhlasení varianty byla projektová dokumentace předána Ministerstvu dopravy, které musí toto řešení a následné investice schválit. Návrh trasy, vizualizaci a další materiály detailně představíme na setkání 6. října 2016 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Luštěnice. Budeme zde diskutovat i o hlukové studii, technickém řešení a odstínění komunikace.
OÚ Luštěnice
12.07.2016
V roce 2015 zastupitelstvo obce rozhodlo o zrealizování dlouho odkládané výměny plynových kotlů v obecních bytech v ulici Nová. Na základě projektové dokumentace proběhlo výběrové řízení včetně technického jednání. Z předložených nabídek vzešla vítězně firma OLEnergy, která výměnu kotlů v první polovině letošního roku zrealizovala.
OÚ Luštěnice
02.07.2016
V dubnu se všichni, komu není lhostejný nepořádek v naší obci, zúčastnili akce „Ukliďme Luštěnice“. Děkujeme za účast všem dobrovolníkům, kteří posbírali skutečně velké množství odpadu. V příloze najdete společné foto všech účastníků této akce.
Kamil Malát
 Stránka:   ««  «  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  »  »»