Indiánské léto 10.9.2006
Indiánské léto 10.9.2006. Foto: Pavlína Vodhanělová