Úřední deska - archiv

Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb. – Správní řád, který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah fyzické a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které  podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na klasické (fyzické), tak na internetové úřední desce.

Na úřední desku vyvěšeno: 16.08.2021, sejmuto: 16.09.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o zahájení řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 16.08.2021, sejmuto: 16.09.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o zahájení řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 16.08.2021, sejmuto: 16.09.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o zahájení řízení a výzva k odstranění nedostatků žádosti
Na úřední desku vyvěšeno: 16.08.2021, sejmuto: 16.09.2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Přehled vlastníků
Na úřední desku vyvěšeno: 16.08.2021, sejmuto: 16.09.2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Informace pro veřejnost
Na úřední desku vyvěšeno: 16.08.2021, sejmuto: 16.09.2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Na úřední desku vyvěšeno: 23.07.2021, sejmuto: 23.08.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
ROZHODNUTÍ - dodatečné povolení stavby
Na úřední desku vyvěšeno: 20.07.2021, sejmuto: 20.08.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací -rekonstrukce železničního přejezdu ve Voděradech
Na úřední desku vyvěšeno: 15.07.2021, sejmuto: 15.08.2021
Obec Luštěnice
záměr obce Luštěnice na prodej obecního pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 09.07.2021, sejmuto: 09.08.2021
Obecní úřad Luštěnice
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Na úřední desku vyvěšeno: 28.06.2021, sejmuto: 29.07.2021
Obec Luštěnice
Záměr obce Luštěnice na prodej obecního majetku
Na úřední desku vyvěšeno: 23.06.2021, sejmuto: 24.07.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení zahájení společného řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 23.06.2021, sejmuto: 24.07.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o zahájení řízení - stavba vodního díla
Na úřední desku vyvěšeno: 23.06.2021, sejmuto: 24.07.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o zahájení řízení - stavba vodního díla
Na úřední desku vyvěšeno: 18.06.2021, sejmuto: 19.07.2021
Státní veterinární správa pro Středočeský kraj
Nařízení státní veterinární správy
Na úřední desku vyvěšeno: 16.06.2021, sejmuto: 16.07.2021
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Výzva pro vyzvednutí zásilky
Na úřední desku vyvěšeno: 14.06.2021, sejmuto: 15.07.2021
Obecní úřad luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 09.06.2021, sejmuto: 10.07.2021
Státní veterinární správa
Nařízení státní veterinární správy
Na úřední desku vyvěšeno: 09.06.2021, sejmuto: 10.07.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
Rozhodnutí o umístění stavby
Na úřední desku vyvěšeno: 04.06.2021, sejmuto: 05.07.2021
Obec Luštěnice
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Na úřední desku vyvěšeno: 04.06.2021, sejmuto: 05.07.2021
Obec Luštěnice
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 2. část
Na úřední desku vyvěšeno: 04.06.2021, sejmuto: 05.07.2021
Obec Luštěnice
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 1.část
Na úřední desku vyvěšeno: 01.06.2021, sejmuto: 02.07.2021
Region Taxis Bohemia DSO
Závěrečný účet hospodaření
Na úřední desku vyvěšeno: 01.06.2021, sejmuto: 02.07.2021
DSO RTB
Schválená účetní závěrka DSO RTB roku 2020
Na úřední desku vyvěšeno: 31.05.2021, sejmuto: 01.07.2021
Ministerstvo zemědělství
Návrh opatření obecné povahy
Na úřední desku vyvěšeno: 31.05.2021, sejmuto: 01.07.2021
Ministerstvo zemědělství
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Na úřední desku vyvěšeno: 25.05.2021, sejmuto: 25.06.2021
Obec Luštěnice
Záměr obce Luštěnice na prodej obecního majetku
Na úřední desku vyvěšeno: 24.05.2021, sejmuto: 09.06.2021
Obecní úřad Luštěnice
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Na úřední desku vyvěšeno: 19.05.2021, sejmuto: 19.06.2021
Státní veterinární správa
Sčítací list pro drobnochovy
Na úřední desku vyvěšeno: 19.05.2021, sejmuto: 19.06.2021
Státní veterinární správa
Nařízení Státní veterinární správy
Na úřední desku vyvěšeno: 17.05.2021, sejmuto: 17.06.2021
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 17.05.2021, sejmuto: 17.06.2021
Obec Luštěnice
DSO Doubravka - Návrh závěrečného účtu 2.část
Na úřední desku vyvěšeno: 17.05.2021, sejmuto: 17.06.2021
Obec Luštěnice
DSO Doubravka - Návrh závěrečného účtu 1.část
Na úřední desku vyvěšeno: 17.05.2021, sejmuto: 17.06.2021
Obec Luštěnice
DSO Doubravka - Návrh závěrečného účtu
Na úřední desku vyvěšeno: 10.05.2021, sejmuto: 10.06.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
Výběrové řízení č.8
Na úřední desku vyvěšeno: 10.05.2021, sejmuto: 10.06.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
Výběrové řízení č.7
Na úřední desku vyvěšeno: 10.05.2021, sejmuto: 10.06.2021
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021
Na úřední desku vyvěšeno: 05.05.2021, sejmuto: 05.06.2021
Obec Luštěnice
Záměr obce Luštěnice na prodej obecního majetku
Na úřední desku vyvěšeno: 05.05.2021, sejmuto: 05.06.2021
DSO RTB
Návrh účetní závěrky DSO RTB roku 2020
Na úřední desku vyvěšeno: 05.05.2021, sejmuto: 05.06.2021
DSO RTB
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Na úřední desku vyvěšeno: 05.05.2021, sejmuto: 05.06.2021
RTB DSO
Návrh závěrečného účtu DSO RTB za rok 2020
Na úřední desku vyvěšeno: 05.05.2021, sejmuto: 05.06.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o pokračování řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Na úřední desku vyvěšeno: 22.04.2021, sejmuto: 23.05.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
Zahájení územního řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 22.04.2021, sejmuto: 23.05.2021
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Vyměření daně z nemovitostí na rok 2021
Na úřední desku vyvěšeno: 19.04.2021, sejmuto: 20.05.2021
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání
Na úřední desku vyvěšeno: 12.04.2021, sejmuto: 13.05.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
Rozhodnutí - společné povolení
Na úřední desku vyvěšeno: 12.04.2021, sejmuto: 13.05.2021
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Daň z neovitých věcí na rok 2021 - hromadný předpisný seznam
Na úřední desku vyvěšeno: 07.04.2021, sejmuto: 08.05.2021
Státní veterinární správa
Nařízení Státní veterinární správy - rozhodnutí
Na úřední desku vyvěšeno: 31.03.2021, sejmuto: 01.05.2021
Region Taxis Bohemia
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Na úřední desku vyvěšeno: 29.03.2021, sejmuto: 29.04.2021
Státní veterinární správa
Nařízení Státní veterinární správy
Na úřední desku vyvěšeno: 15.03.2021, sejmuto: 15.04.2021
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 08.03.2021, sejmuto: 08.04.2021
Státní veterinární správa
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy
Na úřední desku vyvěšeno: 08.03.2021, sejmuto: 08.04.2021
Obecní úřad Luštěnice
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27.3.2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Seznam sčítacích obvodů v obci, jména a příjmení sčítacích komisařů pro jednotlivé sčítací obvody naleznete na adrese https://scitani.ceskaposta.cz
Na úřední desku vyvěšeno: 08.03.2021, sejmuto: 08.04.2021
Český statistický úřad
Informační leták ke sčítání lidu
Na úřední desku vyvěšeno: 08.03.2021, sejmuto: 08.04.2021
Český statistický úřad
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Na úřední desku vyvěšeno: 02.03.2021, sejmuto: 02.04.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o zahájení řízení a výzva k odstranění nedostatků žádosti
Na úřední desku vyvěšeno: 01.03.2021, sejmuto: 01.04.2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
3. Přehled vlastníků
Na úřední desku vyvěšeno: 01.03.2021, sejmuto: 01.04.2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
2. Informace pro veřejnost k výzvě
Na úřední desku vyvěšeno: 01.03.2021, sejmuto: 01.04.2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
1. Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě
Na úřední desku vyvěšeno: 17.02.2021, sejmuto: 09.03.2021
Obec Luštěnice
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
Na úřední desku vyvěšeno: 15.02.2021, sejmuto: 15.03.2021
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce
Na úřední desku vyvěšeno: 11.02.2021, sejmuto: 29.03.2021
Obec Luštěnice
10. Zveřejnění návrhu Územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.02.2021, sejmuto: 29.03.2021
Obec Luštěnice
9. Zveřejnění návrhu Územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.02.2021, sejmuto: 29.03.2021
Obec Luštěnice
8. Zveřejnění návrhu Územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.02.2021, sejmuto: 29.03.2021
Obec Luštěnice
7. Zveřejnění návrhu Územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.02.2021, sejmuto: 29.03.2021
Obec Luštěnice
6. Zveřejnění návrhu Územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.02.2021, sejmuto: 29.03.2021
Obec Luštěnice
5. Zveřejnění návrhu Územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.02.2021, sejmuto: 29.03.2021
Obec Luštěnice
4. Zveřejnění návrhu Územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.02.2021, sejmuto: 29.03.2021
Obec Luštěnice
3. Zveřejnění návrhu Územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.02.2021, sejmuto: 29.03.2021
Obec Luštěnice
2. Zveřejnění návrhu Územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.02.2021, sejmuto: 29.03.2021
Obec Luštěnice
1. Zveřejnění návrhu Územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.02.2021, sejmuto: 29.03.2021
Obec Luštěnice
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 01.02.2021, sejmuto: 16.02.2021
Obec Luštěnice
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
Na úřední desku vyvěšeno: 25.01.2021, sejmuto: 25.02.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
Usnesení - přerušení řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 20.01.2021, sejmuto: 20.02.2021
Region Taxis Bohemia, DSO
Schválený rozpočet výhled na rok 2022-2025
Na úřední desku vyvěšeno: 20.01.2021, sejmuto: 20.02.2021
Region Taxis Bohemia, DSO
Schválený rozpočet na rok 2021
Na úřední desku vyvěšeno: 18.01.2021, sejmuto: 04.02.2021
Obec Luštěnice
záměr obce na prodej obecního majetku
Na úřední desku vyvěšeno: 18.01.2021, sejmuto: 18.02.2021
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.01.2021, sejmuto: 11.02.2021
Magistrát města Mladá Boleslav
Rozhodnutí o umístění stavby
Na úřední desku vyvěšeno: 11.01.2021, sejmuto: 11.02.2021
Krajský úřad Středočeského kraje
Rozhodnutí - prodloužení staveb.povolení
Na úřední desku vyvěšeno: 09.12.2020, sejmuto: 18.12.2020
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 08.12.2020, sejmuto: 08.01.2021
Obec Luštěnice
Návrh rozpočtu DSO Doubravka
Na úřední desku vyvěšeno: 08.12.2020, sejmuto: 08.01.2021
Obec Luštěnice
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu DSO Doubravka
Na úřední desku vyvěšeno: 03.12.2020, sejmuto: 03.01.2021
Krajský úřad Středočeského kraje - Ředitelství silnic a dálnic ČR
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2021
Na úřední desku vyvěšeno: 02.12.2020, sejmuto: 02.01.2021
Krajský úřad Středočeského kraje - Ředitelství silnic a dálnic ČR
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení
Na úřední desku vyvěšeno: 30.11.2020, sejmuto: 31.12.2020
Obec Luštěnice
Návrh rozpočtu obce Luštěnice na rok 2021
Na úřední desku vyvěšeno: 30.11.2020, sejmuto: 31.12.2020
Obec Luštěnice
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021-2023
Na úřední desku vyvěšeno: 30.11.2020, sejmuto: 31.12.2020
Magistrát města Mladá Boleslav
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
Na úřední desku vyvěšeno: 24.11.2020, sejmuto: 11.12.2020
Obec Luštěnice
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
Na úřední desku vyvěšeno: 19.11.2020, sejmuto: 08.12.2020
Obec Luštěnice
Záměr obce na prodej obecního majetku
Na úřední desku vyvěšeno: 19.11.2020, sejmuto: 08.12.2020
Obec Luštěnice
Záměr obce Luštěnice na prodej obecního pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 19.11.2020, sejmuto: 08.12.2020
Obec Luštěnice
Záměr obce Luštěnice na prodej obecního majetku
Na úřední desku vyvěšeno: 16.11.2020, sejmuto: 17.12.2020
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 12.11.2020, sejmuto: 13.01.2021
Obec Luštěnice
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 4/2020, o místním poplatku z pobytu
Na úřední desku vyvěšeno: 12.11.2020, sejmuto: 13.01.2021
Obec Luštěnice
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Na úřední desku vyvěšeno: 12.11.2020, sejmuto: 13.01.2021
Obec Luštěnice
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 2/2020, o místním poplatku ze psů
Na úřední desku vyvěšeno: 12.11.2020, sejmuto: 13.01.2021
Obec Luštěnice
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 1/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008
Na úřední desku vyvěšeno: 11.11.2020, sejmuto: 12.12.2020
RTB, DSO
Návrh rozpočtového výhledu na rok 2022-2025, rozpočtové opatření č.1, návrh rozpočtu na rok 2021
Na úřední desku vyvěšeno: 04.11.2020, sejmuto: 05.12.2020
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání
Na úřední desku vyvěšeno: 14.10.2020, sejmuto: 14.11.2020
Magistrát města Mladá Boleslav
Usnesení zastavení řízení o odstranění stavby
Na úřední desku vyvěšeno: 12.10.2020, sejmuto: 12.11.2020
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce
Na úřední desku vyvěšeno: 12.10.2020, sejmuto: 12.11.2020
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020
Na úřední desku vyvěšeno: 25.09.2020, sejmuto: 25.10.2020
Obecní úřad Luštěnice
Pozvánka na schůzi SVJ Zelená 405-408
Na úřední desku vyvěšeno: 25.09.2020, sejmuto: 25.10.2020
Obecní úřad Luštěnice
Pozvánka na schůzi SVJ Zelená č.p. 400-404
Na úřední desku vyvěšeno: 18.09.2020, sejmuto: 19.10.2020
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení zahájení územního řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 17.09.2020, sejmuto: 18.10.2020
Obecní úřad Luštěnice
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, oznámení o době a místu konání voleb
Na úřední desku vyvěšeno: 15.09.2020, sejmuto: 16.10.2020
Magistrát města Mladá Boleslav
Usnesení - přerušení řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 14.09.2020, sejmuto: 15.10.2020
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 03.09.2020, sejmuto: 03.10.2020
Obec Luštěnice
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
Na úřední desku vyvěšeno: 27.08.2020, sejmuto: 27.09.2020
Úřad pro zastupování státu ve vecech majetkových
pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 27.08.2020, sejmuto: 27.09.2020
Úřad pro zastupování státu ve vecech majetkových
pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 27.08.2020, sejmuto: 27.09.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Na úřední desku vyvěšeno: 11.08.2020, sejmuto: 11.10.2020
Obecní úřad Luštěnice
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020. Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
Na úřední desku vyvěšeno: 10.08.2020, sejmuto: 10.09.2020
Magistrát města Mladá Boleslav
rozhodnutí - stavební záměr
Na úřední desku vyvěšeno: 30.07.2020, sejmuto: 30.08.2020
Magistrát města Mladá Boleslav
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
Na úřední desku vyvěšeno: 29.07.2020, sejmuto: 29.08.2020
Magistrát města Mladá Boleslav
Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby
Na úřední desku vyvěšeno: 27.07.2020, sejmuto: 27.08.2020
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Na úřední desku vyvěšeno: 22.06.2020, sejmuto: 23.07.2020
Magistrát města Mladá Boleslav
Veřejná vyhláška - oznámení o pokračování řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 16.06.2020, sejmuto: 17.07.2020
Magistrát města Mladá Boleslav
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 15.06.2020, sejmuto: 16.07.2020
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce
Na úřední desku vyvěšeno: 12.06.2020, sejmuto: 13.07.2020
Sdružení obcí Doubravka
Návrh závěrečného účtu DSO Doubravka 2 část
Na úřední desku vyvěšeno: 12.06.2020, sejmuto: 13.07.2020
Sdružení obcí Doubravka
Návrh závěrečného účtu DSO Doubravka - 1. část
Na úřední desku vyvěšeno: 12.06.2020, sejmuto: 13.07.2020
Sdružení obcí Doubravka
Návrh závěrečného účtu DSO Doubravka
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2020, sejmuto: 06.07.2020
Obecní úřad Luštěnice
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 obec Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2020, sejmuto: 06.07.2020
Obecní úřad Luštěnice
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 2 část
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2020, sejmuto: 06.07.2020
Obecní úřad Luštěnice
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 1 část
Na úřední desku vyvěšeno: 04.06.2020, sejmuto: 05.07.2020
Magistrát města Mladá Boleslav
Usnesení - přerušení řízení o odstranění stavby
Na úřední desku vyvěšeno: 03.06.2020, sejmuto: 03.07.2020
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 03.06.2020, sejmuto: 04.07.2020
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 03.06.2020, sejmuto: 04.07.2020
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení zahájení společného řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 20.05.2020, sejmuto: 20.06.2020
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - veřejné osvětlení v obci Voděrady
Na úřední desku vyvěšeno: 18.05.2020, sejmuto: 18.06.2020
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 13.05.2020, sejmuto: 13.06.2020
Region Taxis Bohemia
příloha č.5 k vyhlášce
Na úřední desku vyvěšeno: 13.05.2020, sejmuto: 13.06.2020
Region Taxis Bohemia
návrh protokolu
Na úřední desku vyvěšeno: 13.05.2020, sejmuto: 13.06.2020
Region Taxis Bohemia
návrh závěrečného účtu
Na úřední desku vyvěšeno: 13.05.2020, sejmuto: 13.06.2020
Region Taxis Bohemia
výkaz zisku a ztrát
Na úřední desku vyvěšeno: 13.05.2020, sejmuto: 13.06.2020
Region Taxis Bohemia
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Na úřední desku vyvěšeno: 13.05.2020, sejmuto: 13.06.2020
Region Taxis Bohemia
rozvaha
Na úřední desku vyvěšeno: 28.04.2020, sejmuto: 29.05.2020
VaK Mladá Boleslav a.s.
Vyúčtování položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
Na úřední desku vyvěšeno: 20.04.2020, sejmuto: 30.05.2020
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
Na úřední desku vyvěšeno: 07.04.2020, sejmuto: 08.05.2020
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Daň z nemovitých věcí na rok 2020
Na úřední desku vyvěšeno: 06.04.2020, sejmuto: 07.05.2020
Ministerstvo zemědělství
Opatření obecné povahy
Na úřední desku vyvěšeno: 26.03.2020, sejmuto: 26.04.2020
Magistrát města Mladá Boleslav
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích II. a III.třídy
Na úřední desku vyvěšeno: 16.03.2020, sejmuto: 16.05.2020
Obecní úřad luštěnice
Omezení úředních hodin pro veřejnost
Na úřední desku vyvěšeno: 16.03.2020, sejmuto: 16.04.2020
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje pozemku.
Na úřední desku vyvěšeno: 13.03.2020, sejmuto: 13.04.2020
Obec Luštěnice
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
Na úřední desku vyvěšeno: 09.03.2020, sejmuto: 09.04.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - Přehled vlastníků
Na úřední desku vyvěšeno: 09.03.2020, sejmuto: 09.04.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - Informace pro veřejnost
Na úřední desku vyvěšeno: 09.03.2020, sejmuto: 09.04.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - výzva
Na úřední desku vyvěšeno: 09.03.2020, sejmuto: 09.04.2020
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o zahájení řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 17.02.2020, sejmuto: 19.03.2020
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 21.01.2020, sejmuto: 21.07.2020
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje bytových jednotek včetně pozemku a okolního pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 21.01.2020, sejmuto: 21.07.2020
Obec luštěnice
Oznámení záměru prodeje bytových jednotek včetně pozemku a okolního pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 21.01.2020, sejmuto: 21.07.2020
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje bytových jednotek včetně pozemku a okolního pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 20.01.2020, sejmuto: 20.02.2020
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 08.01.2020, sejmuto: 08.02.2020
Obec Luštěnice
veřejná výzva -obsazení místa referenta na dobu určitou
Na úřední desku vyvěšeno: 06.01.2020, sejmuto: 06.02.2020
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 06.01.2020, sejmuto: 06.02.2020
Krajský úřad Středočeského kraje
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I.třídy
Na úřední desku vyvěšeno: 01.01.2020, sejmuto: 31.12.2020
Dobrovolný svazek obcí Doubravka
Rozpočtové opatření č.1
Na úřední desku vyvěšeno: 01.01.2020, sejmuto: 31.12.2020
Obec Luštěnice
Rozpočtové opatření č. 16
Na úřední desku vyvěšeno: 21.12.2019, sejmuto: 31.12.2020
Dobrovolný svazek obcí Doubravka
Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2022
Na úřední desku vyvěšeno: 21.12.2019, sejmuto: 31.12.2020
Dobrovolný svazek obcí Doubravka
rozpočet pro rok 2020
Na úřední desku vyvěšeno: 18.12.2019, sejmuto: 31.12.2020
Obec Luštěnice
Rozpočtové opatření č. 15
Na úřední desku vyvěšeno: 17.12.2019, sejmuto: 31.12.2020
Obec Luštěnice
Rozpočet obce Luštěnice na rok 2020
Na úřední desku vyvěšeno: 17.12.2019, sejmuto: 31.12.2020
Obec Luštěnice
Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020-2022
Na úřední desku vyvěšeno: 17.12.2019, sejmuto: 31.12.2019
Obecní úřad Luštěnice
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Na úřední desku vyvěšeno: 17.12.2019, sejmuto: 17.01.2020
Magistrát města Mladá Boleslav
Usnesení - Luštěnice - rybník Širočina - odbahnění a udržovací práce - společné povolení a povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání, popř. akumulaci
Na úřední desku vyvěšeno: 11.12.2019, sejmuto: 11.01.2020
Ministerstvo zemědělství
Opatření obecné povahy
Na úřední desku vyvěšeno: 09.12.2019, sejmuto: 09.01.2020
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 05.12.2019, sejmuto: 05.01.2020
DSO Doubravka
Návrh rozpočtu pro rok 2020
Na úřední desku vyvěšeno: 06.12.2019, sejmuto: 06.01.2020
Obec Luštěnice
Oznámení záměru pronájmu části pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 05.12.2019, sejmuto: 05.01.2020
DSO Doubravka
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2020-2022
Na úřední desku vyvěšeno: 29.11.2019, sejmuto: 30.12.2019
Magistrát města Mladá Boleslav - Odbor dopravy a silničního hospodářství
Prodloužení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Na úřední desku vyvěšeno: 28.11.2019, sejmuto: 29.12.2019
Obec Luštěnice
Návrh rozpočtu obce Luštěnice na rok 2020
Na úřední desku vyvěšeno: 28.11.2019, sejmuto: 29.12.2019
Obec Luštěnice
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020-2022 Obec Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 27.11.2019, sejmuto: 28.12.2019
Magistrát města Mladá Boleslav
Rozhodnutí - povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních z DOČV EKOCIS EK S4
Na úřední desku vyvěšeno: 20.11.2019, sejmuto: 31.12.2020
Obec Luštěnice
Rozpočtové opatření č. 14
Na úřední desku vyvěšeno: 18.11.2019, sejmuto: 19.12.2019
Magistrát města Mladá Boleslav
Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Na úřední desku vyvěšeno: 12.11.2019, sejmuto: 31.12.2020
Obec Luštěnice
Rozpočtové opatření č. 13
Na úřední desku vyvěšeno: 12.11.2019, sejmuto: 13.12.2019
Obec Luštěnice
záměr výprosy
Na úřední desku vyvěšeno: 11.11.2019, sejmuto: 11.12.2019
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.11.2019, sejmuto: 12.12.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 07.11.2019, sejmuto: 31.12.2020
Obec Luštěnice
Rozpočtové opatření č. 12
Na úřední desku vyvěšeno: 04.11.2019, sejmuto: 05.12.2019
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o zahájení řízení - "Odbahnění a udržovací práce na rybníku Širočina"
Na úřední desku vyvěšeno: 01.11.2019, sejmuto: 31.12.2020
Obec Luštěnice
Rozpočtové opatření č. 11
Na úřední desku vyvěšeno: 17.10.2019, sejmuto: 17.11.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 14.10.2019, sejmuto: 14.12.2019
Obecní úřad Luštěnice
Výzva k odstranění vraku
Na úřední desku vyvěšeno: 14.10.2019, sejmuto: 14.12.2019
Obecní úřad Luštěnice
Výzva k odstranění vraku
Na úřední desku vyvěšeno: 14.10.2019, sejmuto: 14.11.2019
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 14.10.2019, sejmuto: 14.12.2019
Obecní úřad Luštěnice
Výzva k odstranění vraku
Na úřední desku vyvěšeno: 14.10.2019, sejmuto: 14.12.2019
Obecní úřad Luštěnice
Výzva k odstranění vraku
Na úřední desku vyvěšeno: 14.10.2019, sejmuto: 14.11.2019
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek /na silnici III/27510 v obci Voděrady - mostek/
Na úřední desku vyvěšeno: 02.10.2019, sejmuto: 02.11.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 02.10.2019, sejmuto: 02.11.2019
Krajský úřad Středočeského kraje
Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území
Na úřední desku vyvěšeno: 25.09.2019, sejmuto: 26.10.2019
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o zahájení řízení pro stavbu vodního díla
Na úřední desku vyvěšeno: 19.09.2019, sejmuto: 20.10.2019
Městský úřad Doksy
Veřejná vyhláška, uložení písemnosti
Na úřední desku vyvěšeno: 18.09.2019, sejmuto: 31.12.2019
ČEZ Distribuce a.s.
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Na úřední desku vyvěšeno: 16.09.2019, sejmuto: 16.10.2019
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání
Na úřední desku vyvěšeno: 16.09.2019, sejmuto: 17.10.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Na úřední desku vyvěšeno: 16.09.2019, sejmuto: 17.10.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník - přehled
Na úřední desku vyvěšeno: 16.09.2019, sejmuto: 17.10.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Na úřední desku vyvěšeno: 30.08.2019, sejmuto: 30.09.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 30.08.2019, sejmuto: 30.09.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 21.08.2019, sejmuto: 21.09.2019
Krajský úřad Středočeského kraje
Veřejná vyhláška - změna záplavového území vodního toku Vlkava
Na úřední desku vyvěšeno: 14.08.2019, sejmuto: 14.09.2019
Magistrát města Mladá Boleslav
veřejná vyhláška - oznámení o pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře
Na úřední desku vyvěšeno: 31.07.2019, sejmuto: 31.08.2019
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 16.07.2019, sejmuto: 16.08.2019
Městský úřad Doksy
uložení písemnosti - Smolík Pavel
Na úřední desku vyvěšeno: 27.06.2019, sejmuto: 28.07.2019
Krajský úřad Středočeského kraje
Oznámení o podání návrhu na stanovení změny záplavového území vodního toku Vlkava v ř. km 21,568-23,349
Na úřední desku vyvěšeno: 18.06.2019, sejmuto: 19.07.2019
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Určení data úmrtí - Jiří Jonáš
Na úřední desku vyvěšeno: 17.06.2019, sejmuto: 18.07.2019
Okresní soud Mladá Boleslav
Určení data úmrtí - Anna Hegedušová
Na úřední desku vyvěšeno: 14.06.2019, sejmuto: 15.07.2019
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.06.2019, sejmuto: 11.07.2019
Sdružení obcí Doubravka
návrh závěrečného účtu za rok 2018
Na úřední desku vyvěšeno: 07.06.2019, sejmuto: 08.07.2019
Obecní úřad Luštěnice
návrh závěrečného účtu za rok 2018
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2019, sejmuto: 06.12.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje bytových jednotek včetně pozemku a okolního pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2019, sejmuto: 06.12.2019
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje bytových jednotek včetně pozemku a okolního pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 20.05.2019, sejmuto: 20.06.2019
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 09.05.2019, sejmuto: 09.06.2019
Obecní úřad Luštěnice
oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Na úřední desku vyvěšeno: 25.04.2019, sejmuto: 26.05.2019
Obecní úřad Luštěnice
svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Na úřední desku vyvěšeno: 24.04.2019, sejmuto: 25.05.2019
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Daň z nemovitých věcí na rok 2019
Na úřední desku vyvěšeno: 23.04.2019, sejmuto: 24.05.2019
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Vyhláška - určení data úmrtí
Na úřední desku vyvěšeno: 10.04.2019, sejmuto: 11.05.2019
Krajský úřad Středočeského kraje - odbor dopravy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38
Na úřední desku vyvěšeno: 10.04.2019, sejmuto: 11.05.2019
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 09.04.2019, sejmuto: 10.05.2019
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 09.04.2019, sejmuto: 10.05.2019
Region Taxis Bohemia, DOS
závěrečný účet
Na úřední desku vyvěšeno: 09.04.2019, sejmuto: 10.05.2019
Region Taxis Bohemia, DOS
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Na úřední desku vyvěšeno: 09.04.2019, sejmuto: 10.05.2019
Region Taxis Bohemia, DOS
inventarizační zpráva
Na úřední desku vyvěšeno: 09.04.2019, sejmuto: 10.05.2019
Region Taxis Bohemia, DOS
návrh protokolu o schválení účetní závěrky
Na úřední desku vyvěšeno: 08.04.2019, sejmuto: 31.05.2019
Obecní úřad Luštěnice
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Na úřední desku vyvěšeno: 29.03.2019, sejmuto: 29.04.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcěch majetkových
Přehled vlastníků
Na úřední desku vyvěšeno: 29.03.2019, sejmuto: 29.04.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výzva - neznámý vlastník
Na úřední desku vyvěšeno: 29.03.2019, sejmuto: 29.04.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Informace pro veřejnost - neznámý vlastník
Na úřední desku vyvěšeno: 29.03.2019, sejmuto: 29.04.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje bytových jednotek
Na úřední desku vyvěšeno: 29.03.2019, sejmuto: 29.04.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje sklepů
Na úřední desku vyvěšeno: 11.03.2019, sejmuto: 19.03.2019
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 21.02.2019, sejmuto: 15.03.2019
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 11.02.2019, sejmuto: 11.03.2019
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 07.02.2019, sejmuto: 23.02.2019
Obec Luštěnice
Opatření obecné povahy č. 1/2019
Na úřední desku vyvěšeno: 30.01.2019, sejmuto: 03.03.2019
Obec Luštěnice
zadání územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 30.01.2019, sejmuto: 03.03.2019
Obec Luštěnice
veřejná vyhláška- oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 21.01.2019, sejmuto: 21.02.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 21.01.2019, sejmuto: 21.02.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 21.01.2019, sejmuto: 21.02.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 21.01.2019, sejmuto: 21.02.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 14.01.2019, sejmuto: 14.02.2019
Obec Luštěnice
oznámení záměru bezúplatného převodu nemovitosti
Na úřední desku vyvěšeno: 14.01.2019, sejmuto: 14.02.2019
Obec Luštěnice
oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
Na úřední desku vyvěšeno: 14.01.2019, sejmuto: 14.02.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
Na úřední desku vyvěšeno: 14.01.2019, sejmuto: 14.02.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
Na úřední desku vyvěšeno: 14.01.2019, sejmuto: 14.02.2019
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 07.01.2019, sejmuto: 07.02.2019
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje sklepů
Na úřední desku vyvěšeno: 03.01.2019, sejmuto: 03.02.2019
Krajský úřad Středočeského kraje
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na silnicích I. třídy pro rok 2019
Na úřední desku vyvěšeno: 12.12.2018, sejmuto: 12.01.2019
Region TAXIS Bohemia, DSO , Sdružení obcí
schválený rozpočet na rok 2019
Na úřední desku vyvěšeno: 12.12.2018, sejmuto: 12.01.2019
Region TAXIS Bohemia, DSO , Sdružení obcí
schválený střednědobý výhled na období 2020-2023
Na úřední desku vyvěšeno: 10.12.2018, sejmuto: 10.01.2019
Obec Luštěnice
oznámení záměru proseje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 07.12.2018, sejmuto: 07.01.2019
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 28.11.2018, sejmuto: 29.12.2018
Dobrovolný svazek obcí Doubravka
návrh rozpočtu pro rok 2019
Na úřední desku vyvěšeno: 28.11.2018, sejmuto: 29.12.2018
Dobrovolný svazek obcí Doubravka
návrh střednědobého výhledu 2019-2021
Na úřední desku vyvěšeno: 27.11.2018, sejmuto: 28.12.2018
Krajský úřad Středočeského kraje
Rozhodnutí - veřejná vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 26.11.2018, sejmuto: 27.12.2018
Obec Luštěnice
veřejná vyhláška - přílohy
Na úřední desku vyvěšeno: 26.11.2018, sejmuto: 27.12.2018
Obec Luštěnice
veřejná vyhláška, doručení návrhu Územního opatření o stavební uzávěře Luštěnice - zahrádkářská osada Zelená
Na úřední desku vyvěšeno: 26.11.2018, sejmuto: 27.12.2018
Obec Luštěnice
návrh rozpočtu obce Luštěnice na rok 2019
Na úřední desku vyvěšeno: 26.11.2018, sejmuto: 27.12.2018
Obec Luštěnice
návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2019-2021
Na úřední desku vyvěšeno: 15.11.2018, sejmuto: 15.12.2018
Region TAXIS Bohemia, DSO , Sdružení obcí
návrh rozpočtu na rok 2019
Na úřední desku vyvěšeno: 15.11.2018, sejmuto: 15.12.2018
Region TAXIS Bohemia, DSO , Sdružení obcí
návrh střednědobého výhledu RTB období 2020-2023
Na úřední desku vyvěšeno: 08.11.2018, sejmuto: 16.11.2018
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 02.11.2018, sejmuto: 03.12.2018
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 31.10.2018, sejmuto: 01.12.2018
Zeměměřický úřad
Oznámení o výkonu topografických prací
Na úřední desku vyvěšeno: 22.10.2018, sejmuto: 22.11.2018
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 16.10.2018, sejmuto: 16.11.2018
Krajský úřad Středočeského kraje
Oznámení zahájení stavebního řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 10.10.2018, sejmuto: 10.11.2018
Magistrát města Mladá Boleslav
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Na úřední desku vyvěšeno: 02.10.2018, sejmuto: 02.11.2018
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje bytových jednotek včetně pozemku a okolního pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 20.09.2018, sejmuto: 21.10.2018
Obecní úřad Luštěnice
Oznámení o době a místě konání voleb
Na úřední desku vyvěšeno: 17.09.2018, sejmuto: 18.10.2018
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.09.2018, sejmuto: 12.10.2018
ČEZ Distribuce, a.s.
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Na úřední desku vyvěšeno: 07.09.2018, sejmuto: 08.10.2018
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva Obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 06.09.2018, sejmuto: 06.10.2018
Obecní úřad Luštěnice
volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
Na úřední desku vyvěšeno: 04.09.2018, sejmuto: 05.10.2018
Středočeský kraj
Nařízení Středočeského kraje ze dne 20.8.2018, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje
Na úřední desku vyvěšeno: 04.09.2018, sejmuto: 05.10.2018
Statutární město Mladá Boleslav
Nařízení - odvolání zákazu vstupu do lesů
Na úřední desku vyvěšeno: 03.09.2018, sejmuto: 04.10.2018
Obec Luštěnice
veřejná výzva
Na úřední desku vyvěšeno: 22.08.2018, sejmuto: 22.09.2018
Oznámení záměru prodeje pozemku
oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 21.08.2018, sejmuto: 21.09.2018
Obecní úřad Luštěnice
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Volby do Zastupitelstva obce Luštěnice a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
Na úřední desku vyvěšeno: 14.08.2018, sejmuto: 14.09.2018
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Určení data smrti - zemřelý Václav Pech
Na úřední desku vyvěšeno: 07.08.2018, sejmuto: 07.09.2018
Vojenský lesní úřad
rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesů
Na úřední desku vyvěšeno: 27.07.2018, sejmuto: 27.08.2018
Magistrát města Mladá Boleslav
Nařízení č. 1/2018 Magistrátu města Mladá Boleslav
Na úřední desku vyvěšeno: 20.07.2018, sejmuto: 20.08.2018
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 25.06.2018, sejmuto: 26.07.2018
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub
Na úřední desku vyvěšeno: 22.06.2018, sejmuto: 23.07.2018
Krajský úřad Středočeského kraje
Rozhodnutí - změna odborné osoby VaK Mladá Boleslav
Na úřední desku vyvěšeno: 20.06.2018, sejmuto: 21.07.2018
Obec Luštěnice
oznámení záměru pronájmu části pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 01.06.2018, sejmuto: 01.07.2018
Obec Luštěnice
oznámení záměru pronájmu části pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 28.05.2018, sejmuto: 28.10.2018
Obec Luštěnice
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022
Na úřední desku vyvěšeno: 28.05.2018, sejmuto: 28.07.2018
Obecní úřad Luštěnice
návrh-závěrečný účet obce za rok 2017, přezkoumání hospodaření
Na úřední desku vyvěšeno: 25.05.2018, sejmuto: 25.06.2018
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje bytových jednotek včetně pozemku a okolního pozemku příloha č.1
Na úřední desku vyvěšeno: 25.05.2018, sejmuto: 25.06.2018
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje bytových jednotek včetně pozemku a okolního pozemku příloha č.2
Na úřední desku vyvěšeno: 25.05.2018, sejmuto: 25.06.2018
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje bytových jednotek včetně pozemku a okolního pozemku.
Na úřední desku vyvěšeno: 23.05.2018, sejmuto: 23.07.2018
DSO Doubravka
přezkoumání hospodaření za rok 2017
Na úřední desku vyvěšeno: 23.05.2018, sejmuto: 23.07.2018
DSO Doubravka
závěrečný účet za rok 2017
Na úřední desku vyvěšeno: 18.05.2018, sejmuto: 18.06.2018
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.05.2018, sejmuto: 11.06.2018
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Výzva pro vyzvednutí zásilky
Na úřední desku vyvěšeno: 10.05.2018, sejmuto: 10.06.2018
Magistrát města Mladá Boleslav
Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Na úřední desku vyvěšeno: 07.05.2018, sejmuto: 23.05.2018
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje sklepů
Na úřední desku vyvěšeno: 02.05.2018, sejmuto: 25.05.2018
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 27.04.2018, sejmuto: 28.05.2018
VaK Mladá Boleslav
vyúčtování výpočtu ceny vodného a stočného za rok 2017
Na úřední desku vyvěšeno: 26.04.2018, sejmuto: 27.05.2018
Region Taxis Bohemia
Schválený závěrečný účet DSO RTB za rok 2017
Na úřední desku vyvěšeno: 26.04.2018, sejmuto: 27.05.2018
Region Taxis Bohemia
Schválená účetní závěrka DSO RTB za rok 2017
Na úřední desku vyvěšeno: 24.04.2018, sejmuto: 25.05.2018
Drážní úřad
Rozhodnutí - stavební povolení - Trať Nymburk-Mladá Boleslav
Na úřední desku vyvěšeno: 25.05.2018, sejmuto: 25.06.2018
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje bytových jednotek včetně pozemku a okolního pozemku příloha č.1
Na úřední desku vyvěšeno: 18.04.2018, sejmuto: 19.05.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 18.04.2018, sejmuto: 19.05.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
výzva-agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Na úřední desku vyvěšeno: 13.04.2018, sejmuto: 13.05.2018
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.04.2018, sejmuto: 12.05.2018
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
Na úřední desku vyvěšeno: 27.03.2018, sejmuto: 27.04.2018
MŠ Luštěnice
Zápis do MŠ v Luštěnicích
Na úřední desku vyvěšeno: 22.03.2018, sejmuto: 22.04.2018
DSO RTB Loučeň
návrh závěrečného účtu DSO RTB za rok 2017
Na úřední desku vyvěšeno: 22.03.2018, sejmuto: 22.04.2018
DSO RTB Loučeň
návrh protokolu o schválení účetní závěrky DSO RTB roku 2017
Na úřední desku vyvěšeno: 16.03.2018, sejmuto: 16.04.2018
Obec Luštěnice
oznámení záměru pronájmu části pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 16.03.2018, sejmuto: 16.04.2018
Obec Luštěnice
oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
Na úřední desku vyvěšeno: 16.03.2018, sejmuto: 16.04.2018
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 12.03.2018, sejmuto: 12.04.2018
Magistrát města Mladá Boleslav
Změna územního rozhodnutí
Na úřední desku vyvěšeno: 07.03.2018, sejmuto: 07.04.2018
Magistrát města Mladá Boleslav
Územní rozhodnutí - Obnova kabelového vedení NN v obci Voděrady
Na úřední desku vyvěšeno: 07.03.2018, sejmuto: 07.04.2018
Drážní úřad
Oznámení pokračování stavebního řízení - "Zvýšení kapacity, 2.stavba"
Na úřední desku vyvěšeno: 05.03.2018, sejmuto: 05.04.2018
Magistrát města Mladá Boleslav
Stavební povolení - ul.Školní
Na úřední desku vyvěšeno: 01.03.2018, sejmuto: 01.04.2018
Magistrát města Mladá Boleslav
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Na úřední desku vyvěšeno: 01.03.2018, sejmuto: 01.04.2018
Magistrát města Mladá Boleslav
Stavební povolení - ulice Pod Humny
Na úřední desku vyvěšeno: 12.02.2018, sejmuto: 15.03.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Na úřední desku vyvěšeno: 09.02.2018, sejmuto: 09.03.2018
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 01.02.2018, sejmuto: 04.03.2018
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o zahájení stavebního řízení - ul. Školní
Na úřední desku vyvěšeno: 01.02.2018, sejmuto: 04.03.2018
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o zahájení stavebního řízení - ul. Pod Humny
Na úřední desku vyvěšeno: 31.01.2018, sejmuto: 03.03.2018
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Informace o jakosti pitné vody za rok 2017
Na úřední desku vyvěšeno: 18.01.2018, sejmuto: 18.02.2018
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 18.01.2018, sejmuto: 18.02.2018
Magistrát města Mladá Boleslav
Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích II. a III. třídy. Přílohy k nahlédnutí na OÚ Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 15.01.2018, sejmuto: 15.02.2018
Magistrát města Mladá Boleslav
Zahájení územního řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 15.01.2018, sejmuto: 15.02.2018
Obecní úřad Luštěnice
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
Na úřední desku vyvěšeno: 11.01.2018, sejmuto: 11.02.2018
Obec Luštěnice
Oznámení o prodeji rozestavěných staveb včetně pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 10.01.2018, sejmuto: 25.01.2018
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje
Na úřední desku vyvěšeno: 04.01.2018, sejmuto: 04.02.2018
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Benátky
Na úřední desku vyvěšeno: 04.01.2018, sejmuto: 04.02.2018
Krajský úřad Středočeského kraje
Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2018
Na úřední desku vyvěšeno: 18.12.2017, sejmuto: 18.01.2018
Obecní úřad Luštěnice
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Na úřední desku vyvěšeno: 15.12.2017, sejmuto: 15.01.2018
Obecní úřad Luštěnice
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Na úřední desku vyvěšeno: 15.12.2017, sejmuto: 15.01.2018
Krajský úřad Středočeského kraje
Příloha ke Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38
Na úřední desku vyvěšeno: 15.12.2017, sejmuto: 15.01.2018
Krajský úřad Středočeského kraje
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38
Na úřední desku vyvěšeno: 08.12.2017, sejmuto: 27.12.2017
Obecní úřad Luštěnice
Opatření obecné povahy obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 07.12.2017, sejmuto: 11.01.2018
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 04.12.2017, sejmuto: 05.01.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Na úřední desku vyvěšeno: 29.11.2017, sejmuto: 30.12.2017
Obec Luštěnice
Návrh rozpočtu obce Luštěnice na rok 2018
Na úřední desku vyvěšeno: 21.11.2017, sejmuto: 23.12.2017
Region TAXIS Bohemia, DSO , Sdružení obcí
střednědobý výhled rozpočtu rok 2018-2022
Na úřední desku vyvěšeno: 21.11.2017, sejmuto: 23.12.2017
Region TAXIS Bohemia, DSO , Sdružení obcí
návrh rozpočtu na rok 2018
Na úřední desku vyvěšeno: 15.11.2017, sejmuto: 16.12.2017
Obecní úřad Luštěnice
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Na úřední desku vyvěšeno: 08.11.2017, sejmuto: 08.01.2018
Obecní úřad Luštěnice
návrh střednědobého výhledu 2018-2020
Na úřední desku vyvěšeno: 08.11.2017, sejmuto: 09.12.2017
Ministerstvo zemědělství
Opatření obecné povahy
Na úřední desku vyvěšeno: 07.11.2017, sejmuto: 08.12.2017
Obecní úřad Luštěnice
Volby prezidenta
Na úřední desku vyvěšeno: 01.11.2017, sejmuto: 02.12.2017
Státní pozemkový úřad
Nabídka pozemků k pronájmu
Na úřední desku vyvěšeno: 17.10.2017, sejmuto: 17.11.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - přehled vlastníků
Na úřední desku vyvěšeno: 17.10.2017, sejmuto: 17.11.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - Informace pro veřejnost
Na úřední desku vyvěšeno: 17.10.2017, sejmuto: 17.11.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - Výzva
Na úřední desku vyvěšeno: 16.10.2017, sejmuto: 16.11.2017
Obecní úřad Luštěnice
Rozhodnutí - Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace
Na úřední desku vyvěšeno: 13.10.2017, sejmuto: 13.11.2017
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 10.10.2017, sejmuto: 10.12.2017
Obec Luštěnice
Veřejná vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 05.10.2017, sejmuto: 05.11.2017
Obecní úřad Luštěnice
oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky
Na úřední desku vyvěšeno: 02.10.2017, sejmuto: 02.11.2017
Obec Luštěnice
oznámení záměru bezúplatného převodu nemovitosti
Na úřední desku vyvěšeno: 26.09.2017, sejmuto: 27.10.2017
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 25.09.2017, sejmuto: 26.10.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Na úřední desku vyvěšeno: 22.09.2017, sejmuto: 23.10.2017
Obec Luštěnice
svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Na úřední desku vyvěšeno: 18.09.2017, sejmuto: 19.10.2017
Exekutorský úřad Praha 8
Dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 18.09.2017, sejmuto: 19.10.2017
Magistrát města Mladá Boleslav
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Na úřední desku vyvěšeno: 18.09.2017, sejmuto: 19.10.2017
Ministerstvo zemědělství
Návrh opatření obecné povahy
Na úřední desku vyvěšeno: 15.09.2017, sejmuto: 16.10.2017
Obec Luštěnice
veřejná vyhláška oznámení o vydání vymezení zastavěného území obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 14.09.2017, sejmuto: 15.10.2017
Krajský úřad Středočeského kraje
Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - I/38
Na úřední desku vyvěšeno: 12.09.2017, sejmuto: 19.10.2017
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.09.2017, sejmuto: 12.10.2017
Obec Luštěnice
oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
Na úřední desku vyvěšeno: 04.09.2017, sejmuto: 05.10.2017
Obec Luštěnice
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Na úřední desku vyvěšeno: 30.08.2017, sejmuto: 30.09.2017
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Na úřední desku vyvěšeno: 21.08.2017, sejmuto: 21.09.2017
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 21.08.2017, sejmuto: 21.09.2017
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 02.08.2017, sejmuto: 02.09.2017
Krajský úřad Středočeského kraje
Oznámení záměru "I/38 Luštěnice - Újezd, přeložka"
Na úřední desku vyvěšeno: 02.08.2017, sejmuto: 02.09.2017
Státní pozemkový úřad
nabídka pozemků k pronájmu
Na úřední desku vyvěšeno: 26.07.2017, sejmuto: 26.08.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Na úřední desku vyvěšeno: 26.07.2017, sejmuto: 12.08.2017
Obec Luštěnice
veřejná výzva
Na úřední desku vyvěšeno: 17.07.2017, sejmuto: 17.08.2017
Exekutorský úřad Přerov
Dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 13.07.2017, sejmuto: 13.08.2017
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Veřejné výběrové řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 11.07.2017, sejmuto: 11.08.2017
Mgr. Martin Tunkl, soudní exekutor
Usnesení - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
Na úřední desku vyvěšeno: 28.06.2017, sejmuto: 29.07.2017
DSO RTB Loučeň
závěrečný účet DSO RTB za rok 2016
Na úřední desku vyvěšeno: 16.06.2017, sejmuto: 17.07.2017
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 15.06.2017, sejmuto: 16.07.2017
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Vyhláška - určení data smrti
Na úřední desku vyvěšeno: 07.06.2017, sejmuto: 07.10.2017
Obec Luštěnice
výzva k odstranění vraku
Na úřední desku vyvěšeno: 07.06.2017, sejmuto: 07.09.2017
Obecní úřad Luštěnice
výzva k odstranění vraku
Na úřední desku vyvěšeno: 07.06.2017, sejmuto: 08.07.2017
Obecní úřad Luštěnice
výzva k odstranění vraku
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2017, sejmuto: 05.07.2017
Obecní úřad Luštěnice
oznámení záměru bezúplatného převodu nemovitosti
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2017, sejmuto: 06.07.2017
Krajský úřad Středočeského kraje
Rozhodnutí - Veřejná vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2017, sejmuto: 05.07.2017
Obecní úřad Luštěnice
Návrh závěrečného účtu obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2017, sejmuto: 06.07.2017
Obecní úřad Luštěnice
Návrh závěrečného účtu Obec Luštěnice 1.část
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2017, sejmuto: 06.07.2017
Sdružení obcí Doubravka
návrh závěrečného účtu svazku
Na úřední desku vyvěšeno: 31.05.2017, sejmuto: 01.07.2017
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Na úřední desku vyvěšeno: 30.05.2017, sejmuto: 30.06.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Na úřední desku vyvěšeno: 23.05.2017, sejmuto: 23.06.2017
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 19.05.2017, sejmuto: 26.05.2017
Obec Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 17.05.2017, sejmuto: 17.06.2017
DSO RTB Loučeň
Návrh závěrečného účtu za rok 2016
Na úřední desku vyvěšeno: 17.05.2017, sejmuto: 17.06.2017
DSO RTB Loučeň
návrh protokolu o schválení účetní závěrky roku 2016
Na úřední desku vyvěšeno: 11.05.2017, sejmuto: 11.06.2017
Obecní úřad Luštěnice
Oznámení o zahájení řízení o vydání zastavěného území
Na úřední desku vyvěšeno: 02.05.2017, sejmuto: 02.06.2017
Státní pozemkový úřad
Nabídka pozemků k pronájmu
Na úřední desku vyvěšeno: 02.05.2017, sejmuto: 02.06.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Na úřední desku vyvěšeno: 02.05.2017, sejmuto: 31.12.2017
VaK Mladá Boleslav
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Na úřední desku vyvěšeno: 28.04.2017, sejmuto: 29.05.2017
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Veřejná vyhláška - hromadné předpisy
Na úřední desku vyvěšeno: 20.04.2017, sejmuto: 21.05.2017
Obec Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 07.04.2017, sejmuto: 20.05.2017
Obec Luštěnice
oznámení záměru pronájmu části pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 20.03.2017, sejmuto: 20.04.2017
Obec Luštěnice
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Na úřední desku vyvěšeno: 10.03.2017, sejmuto: 10.04.2017
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 20.02.2017, sejmuto: 23.03.2017
Magistrát města Mladá Boleslav
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
Na úřední desku vyvěšeno: 14.02.2017, sejmuto: 17.03.2017
Ministerstvo životního prostředí
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Na úřední desku vyvěšeno: 10.02.2017, sejmuto: 13.03.2017
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 23.01.2017, sejmuto: 23.02.2017
Obec Luštěnice
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 23.01.2017, sejmuto: 23.02.2017
Obec Luštěnice
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Na úřední desku vyvěšeno: 13.01.2017, sejmuto: 13.02.2017
Obec Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 02.01.2017, sejmuto: 31.12.2017
Obecní úřad Luštěnice
změna položek rozpočtu účinných od 1.1.2017
Na úřední desku vyvěšeno: 01.01.2017, sejmuto: 31.12.2017
DSO Doubravka
zveřejnění informace - rozpočtová odpovědnost
Na úřední desku vyvěšeno: 01.01.2017, sejmuto: 31.12.2017
Obec Luštěnice
informace o zveřejnění- rozpočtová odpovědnost
Na úřední desku vyvěšeno: 22.12.2016, sejmuto: 22.01.2017
Obec Luštěnice
výběrové řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 22.12.2016, sejmuto: 31.07.2017
Obec Luštěnice
oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
Na úřední desku vyvěšeno: 20.12.2016, sejmuto: 20.01.2017
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastr.pracoviště Mladá Boleslav
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Na úřední desku vyvěšeno: 12.12.2016, sejmuto: 12.01.2017
Obecní úřad Luštěnice
oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
Na úřední desku vyvěšeno: 08.12.2016, sejmuto: 08.01.2017
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání
Na úřední desku vyvěšeno: 28.11.2016, sejmuto: 29.12.2016
Sdružení obcí Doubravka
rozpočet pro rok 2017 , výhled
Na úřední desku vyvěšeno: 28.11.2016, sejmuto: 29.12.2016
Magistrát města Mladá Boleslav
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
Na úřední desku vyvěšeno: 28.11.2016, sejmuto: 29.12.2016
Obecní úřad Luštěnice
rozpočet obce Luštěnice pro rok 2017
Na úřední desku vyvěšeno: 22.11.2016, sejmuto: 22.12.2016
Region TAXIS Bohemia, DSO , Sdružení obcí
rozpočtový výhled 2017-2021
Na úřední desku vyvěšeno: 22.11.2016, sejmuto: 22.12.2016
Region TAXIS Bohemia, DSO , Sdružení obcí
rozpočtová změna č.1 roku 2016
Na úřední desku vyvěšeno: 22.11.2016, sejmuto: 22.12.2016
Region TAXIS Bohemia, DSO , Sdružení obcí
návrh rozpočtu na rok 2017
Na úřední desku vyvěšeno: 21.11.2016, sejmuto: 22.12.2016
Magistrát města Kladna
Veřejná vyhláška - místní poplatek
Na úřední desku vyvěšeno: 14.11.2016, sejmuto: 15.12.2016
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 07.11.2016, sejmuto: 07.12.2016
Obecní úřad Luštěnice
rozpočtový výhled na roky 2017-2019
Na úřední desku vyvěšeno: 18.10.2016, sejmuto: 18.11.2016
Ministerstvo životního prostředí
Návrh opatření obecné povahy
Na úřední desku vyvěšeno: 13.10.2016, sejmuto: 13.11.2016
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 06.10.2016, sejmuto: 06.11.2016
Obecní úřad Luštěnice
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Na úřední desku vyvěšeno: 03.10.2016, sejmuto: 03.11.2016
Krajský úřad Středočeského kraje
Upozornění pro voliče
Na úřední desku vyvěšeno: 22.09.2016, sejmuto: 23.10.2016
Obecní úřad Luštěnice
oznámení o době a místě konání voleb
Na úřední desku vyvěšeno: 20.09.2016, sejmuto: 21.10.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - Přehled vlastníků
Na úřední desku vyvěšeno: 20.09.2016, sejmuto: 21.10.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - Výzva
Na úřední desku vyvěšeno: 20.09.2016, sejmuto: 21.10.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - Informace pro veřejnost
Na úřední desku vyvěšeno: 19.09.2016, sejmuto: 20.10.2016
ČEZ Distribuce a.s.
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Na úřední desku vyvěšeno: 13.09.2016, sejmuto: 14.10.2016
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 13.09.2016, sejmuto: 14.10.2016
Magistrát města Mladá Boleslav
Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení
Na úřední desku vyvěšeno: 22.08.2016, sejmuto: 22.09.2016
Obecní úřad Luštěnice
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Na úřední desku vyvěšeno: 05.08.2016, sejmuto: 05.09.2016
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Výzva pro vyzvednutí zásilky - Lucie Dabrowska
Na úřední desku vyvěšeno: 11.07.2016, sejmuto: 11.08.2016
Vojenské lesy a statky ČR
Veřejné výběrové řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 11.07.2016, sejmuto: 11.08.2016
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Na úřední desku vyvěšeno: 23.06.2016, sejmuto: 23.07.2016
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 16.06.2016, sejmuto: 17.07.2016
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 09.06.2016, sejmuto: 10.07.2016
Magistrát města Mladá Boleslav
Územní rozhodnutí - VaK - skupinový vodovod, tlaková kanalizace
Na úřední desku vyvěšeno: 07.06.2016, sejmuto: 08.07.2016
Ministerstvo životního prostředí
oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy -CZ02
Na úřední desku vyvěšeno: 31.05.2016, sejmuto: 01.07.2016
Obec Luštěnice
II.část-zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Na úřední desku vyvěšeno: 31.05.2016, sejmuto: 01.07.2016
Obec Luštěnice
závěrečný účet za rok 2015 Obec Luštěnice - I.část
Na úřední desku vyvěšeno: 31.05.2016, sejmuto: 01.07.2016
Dobrovolný svazek obcí Doubravka
závěrečný účet za rok 2015
Na úřední desku vyvěšeno: 23.05.2016, sejmuto: 23.06.2016
Obecní úřad Luštěnice
oznámení záměru pronájmu části pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 11.05.2016, sejmuto: 11.06.2016
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 28.04.2016, sejmuto: 29.05.2016
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2016
Na úřední desku vyvěšeno: 21.04.2016, sejmuto: 22.05.2016
Magistrát města Mladá Boleslav
Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby
Na úřední desku vyvěšeno: 18.04.2016, sejmuto: 18.05.2016
Obec Luštěnice
Oznámení záměru pronájmu části pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 18.04.2016, sejmuto: 18.05.2016
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 15.04.2016, sejmuto: 16.05.2016
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 14.04.2016, sejmuto: 15.05.2016
Obecní úřad Luštěnice
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Na úřední desku vyvěšeno: 22.03.2016, sejmuto: 22.04.2016
Magistrát města Mladá Boleslav
Územní rozhodnutí - 5010/85
Na úřední desku vyvěšeno: 14.03.2016, sejmuto: 14.04.2016
Obecní úřad Luštěnice
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Na úřední desku vyvěšeno: 14.03.2016, sejmuto: 14.04.2016
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Na úřední desku vyvěšeno: 11.03.2016, sejmuto: 11.04.2016
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 10.03.2016, sejmuto: 10.04.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Přehled vlastníků
Na úřední desku vyvěšeno: 10.03.2016, sejmuto: 10.04.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Informace pro veřejnost
Na úřední desku vyvěšeno: 10.03.2016, sejmuto: 10.04.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výzva
Na úřední desku vyvěšeno: 02.03.2016, sejmuto: 02.04.2016
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení zahájení řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Na úřední desku vyvěšeno: 01.03.2016, sejmuto: 01.04.2016
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Na úřední desku vyvěšeno: 18.02.2016, sejmuto: 18.03.2016
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.02.2016, sejmuto: 13.04.2016
Mateřská škola Luštěnice,příspěvková organizace
zápis do mateřské školy
Na úřední desku vyvěšeno: 02.02.2016, sejmuto: 04.03.2016
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému jednání
Na úřední desku vyvěšeno: 29.01.2016, sejmuto: 29.02.2016
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Na úřední desku vyvěšeno: 29.01.2016, sejmuto: 29.02.2016
Obec Luštěnice
oznámení o záměru prodeje pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 28.01.2016, sejmuto: 28.02.2016
Krajský úřad Středočeského kraje
Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012-leden 2016)
Na úřední desku vyvěšeno: 15.01.2016, sejmuto: 15.02.2016
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 13.01.2016, sejmuto: 13.02.2016
Ministerstvo zemědělství
Vydání opatření obecné povahy
Na úřední desku vyvěšeno: 30.12.2015, sejmuto: 29.02.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 30.12.2015, sejmuto: 29.02.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 30.12.2015, sejmuto: 29.02.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
výzva vlastníkům nemovitostí a dalších oprávněných , kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Na úřední desku vyvěšeno: 21.12.2015, sejmuto: 21.02.2016
Základní škola Luštěnice , okres Mladá Boleslav
zápis do prvního ročníku Základní školy v Luštěnicích
Na úřední desku vyvěšeno: 14.12.2015, sejmuto: 14.01.2016
Obec Luštěnice
oznámení o zahájení zadávacího řízení - výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku malého rozsahu
Na úřední desku vyvěšeno: 07.12.2015, sejmuto: 07.01.2016
Městský úřad Dobrovice
Územní plán Dobrovice
Na úřední desku vyvěšeno: 02.12.2015, sejmuto: 02.01.2016
Obec Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání
Na úřední desku vyvěšeno: 20.11.2015, sejmuto: 20.12.2015
Obec Luštěnice
rozpočtový výhled na roky 2016 - 2018
Na úřední desku vyvěšeno: 20.11.2015, sejmuto: 21.12.2015
Obec Luštěnice
Rozpočet obce Luštěnice na rok 2016
Na úřední desku vyvěšeno: 20.11.2015, sejmuto: 21.12.2015
Dobrovolný svazek obcí Doubravka
Rozpočtový výhled na roky 2016 až 2018 Rozpočet pro rok 2016
Na úřední desku vyvěšeno: 16.11.2015, sejmuto: 31.01.2015
Obec Luštěnice
oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
Na úřední desku vyvěšeno: 06.11.2015, sejmuto: 07.12.2015
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 05.11.2015, sejmuto: 06.12.2015
Obecní úřad Luštěnice
veřejná vyhláška - Možnost převzetí písemnosti
Na úřední desku vyvěšeno: 05.11.2015, sejmuto: 06.12.2015
Obecní úřad Luštěnice
Veřejná vyhláška - Možnost převzetí zásilky
Na úřední desku vyvěšeno: 14.10.2015, sejmuto: 14.11.2015
Obec Luštěnice
oznámení záměru pronájmu pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 14.10.2015, sejmuto: 14.11.2015
Obecní úřad Luštěnice
oznámení záměru pronájmu pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 12.10.2015, sejmuto: 12.11.2015
Magistrát města Mladá Boleslav
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2.stavba
Na úřední desku vyvěšeno: 08.10.2015, sejmuto: 08.11.2015
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 06.10.2015, sejmuto: 06.12.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
3.část
Na úřední desku vyvěšeno: 06.10.2015, sejmuto: 06.12.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
2 část
Na úřední desku vyvěšeno: 06.10.2015, sejmuto: 06.12.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník-1 část
Na úřední desku vyvěšeno: 01.10.2015, sejmuto: 01.12.2015
Obecní úřad Luštěnice
oznámení záměru pronájmu obecního rybníka
Na úřední desku vyvěšeno: 29.09.2015, sejmuto: 29.10.2015
Obecní úřad Luštěnice
příloha k oznámení záměru pronájmu pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 29.09.2015, sejmuto: 29.10.2015
Obecní úřad Luštěnice
oznámení záměru pronájmu pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 23.09.2015, sejmuto: 24.10.2015
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 22.09.2015, sejmuto: 23.10.2015
Obecní úřad Luštěnice
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Na úřední desku vyvěšeno: 21.09.2015, sejmuto: 22.12.2015
ČEZ Distribuce a.s.
upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Na úřední desku vyvěšeno: 10.09.2015, sejmuto: 10.10.2015
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání
Na úřední desku vyvěšeno: 02.09.2015, sejmuto: 03.10.2015
Magistrát města Mladá Boleslav
Územní rozhodnutí - 2.část
Na úřední desku vyvěšeno: 02.09.2015, sejmuto: 03.10.2015
Magistrát města Mladá Boleslav
Územní rozhodnutí - 1.část
Na úřední desku vyvěšeno: 25.08.2015, sejmuto: 25.09.2015
Exekutorský úřad Praha
Dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 21.08.2015, sejmuto: 21.09.2015
Drážní úřad , Praha 2
pokračování - ROZHODNUTÍ
Na úřední desku vyvěšeno: 21.08.2015, sejmuto: 21.09.2015
Drážní úřad , Praha 2
Zvýšení kapacity trati Nymburk-Mladá Boleslav , 1.stavba
Na úřední desku vyvěšeno: 06.08.2015, sejmuto: 06.09.2015
Magistrát města Mladá Boleslav
výstraha ČHMÚ vydaná ve čtvrtek 6.8.2015 10:30 do odvolání
Na úřední desku vyvěšeno: 29.07.2015, sejmuto: 10.08.2015
Obec Luštěnice
nabídka zaměstnání
Na úřední desku vyvěšeno: 28.07.2015, sejmuto: 28.08.2015
Obec Luštěnice
Převzetí písemnosti
Na úřední desku vyvěšeno: 27.07.2015, sejmuto: 27.08.2015
Ministerstvo životního prostředí
pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 27.07.2015, sejmuto: 27.08.2015
Ministerstvo životního prostředí
pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 27.07.2015, sejmuto: 27.08.2015
Ministerstvo životního prostředí
pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 27.07.2015, sejmuto: 27.08.2015
Ministerstvo životního prostředí
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vysání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy
Na úřední desku vyvěšeno: 22.07.2015, sejmuto: 22.08.2015
Drážní úřad , Praha 2
Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou
Na úřední desku vyvěšeno: 22.07.2015, sejmuto: 22.08.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
4.část
Na úřední desku vyvěšeno: 22.07.2015, sejmuto: 22.08.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
3.část
Na úřední desku vyvěšeno: 22.07.2015, sejmuto: 22.08.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
2.část
Na úřední desku vyvěšeno: 22.07.2015, sejmuto: 22.08.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
Na úřední desku vyvěšeno: 22.07.2015, sejmuto: 22.08.2015
Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Mladá Bolesalav
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Na úřední desku vyvěšeno: 22.07.2015, sejmuto: 22.08.2015
MAS Svatojiřský les.z.s.
výběrové řízení na pozici
Na úřední desku vyvěšeno: 08.07.2015, sejmuto: 08.08.2015
Okresní soud v Mladé Boleslavi
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 01.07.2015, sejmuto: 01.08.2015
Obecní úřad Luštěnice
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Na úřední desku vyvěšeno: 11.06.2015, sejmuto: 12.07.2015
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 02.06.2015, sejmuto: 02.07.2015
Region taxis Bohemia
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obci Region Taxis Bohemia
Na úřední desku vyvěšeno: 02.06.2015, sejmuto: 02.07.2015
Region taxis Bohemia
závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Region Taxis Bohemia
Na úřední desku vyvěšeno: 02.06.2015, sejmuto: 02.07.2015
DSO Doubravka
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Doubravka
Na úřední desku vyvěšeno: 02.06.2015, sejmuto: 02.07.2015
Obecní úřad Luštěnice
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luštěnice za rok 2014
Na úřední desku vyvěšeno: 02.06.2015, sejmuto: 02.07.2015
Obecní úřad Luštěnice
závěrečný účet obce za rok 2014 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Na úřední desku vyvěšeno: 26.05.2015, sejmuto: 26.06.2015
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - zvýšení kapacity trati Nymburk-Mladá Boleslav 2.stavba
Na úřední desku vyvěšeno: 18.05.2015, sejmuto: 18.06.2015
Krajský úřad Středočeského kraje
rozhodnutí-Přeložka silnice I.třídy U/38-
Na úřední desku vyvěšeno: 14.05.2015, sejmuto: 14.06.2015
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 30.04.2015, sejmuto: 31.05.2015
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 29.04.2015, sejmuto: 30.05.2015
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 29.04.2015, sejmuto: 30.05.2015
Finanční úřad pro Středočeský kraj
pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 29.04.2015, sejmuto: 30.06.2015
Finanční úřad pro Středočeský kraj
vyměření daně z nemovitostí na rok 2015
Na úřední desku vyvěšeno: 22.04.2015, sejmuto: 23.05.2015
Mateřská škola Luštěnice , okres Mladá Boleslav
zápis do MŠ Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 22.04.2015, sejmuto: 23.05.2015
Obecní úřad Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 17.04.2015, sejmuto: 01.05.2015
Obec Luštěnice
INFORMACE o konání veř.zasedání zastupitelstva
Na úřední desku vyvěšeno: 03.04.2015, sejmuto: 04.05.2015
Obec Luštěnice
veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Na úřední desku vyvěšeno: 02.04.2015, sejmuto: 03.05.2015
Krajský úřad Středočeského kraje
seznámení s podklady rozhodnutí-Přeložka silnice I.třídy I/38 Luštěnice-Újezd
Na úřední desku vyvěšeno: 01.04.2015, sejmuto: 02.05.2015
Ministerstvo zemědělství
2 část
Na úřední desku vyvěšeno: 01.04.2015, sejmuto: 02.05.2015
Ministerstvo zemědělství
oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek-povodí Labe
Na úřední desku vyvěšeno: 26.03.2015, sejmuto: 26.04.2015
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-přípojka NN v Luštěnicích
Na úřední desku vyvěšeno: 20.03.2015, sejmuto: 20.04.2015
Obecní úřad Luštěnice
veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost-Zuzana Bittnerová
Na úřední desku vyvěšeno: 19.03.2015, sejmuto: 19.04.2015
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 05.03.2015, sejmuto: 05.04.2015
Magistrát města Mladá Boleslav
Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Na úřední desku vyvěšeno: 27.02.2015, sejmuto: 30.03.2015
Mgr. Marcel Kubis , soudní exekutor
dražební vyhláška o provedení dražby věci movitých
Na úřední desku vyvěšeno: 26.02.2015, sejmuto: 29.03.2015
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-upomínka k uhrazení nákladů řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 26.02.2015, sejmuto: 29.03.2015
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení uložení písemnosti-upomínka k uhrazení nákladů řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 19.02.2015, sejmuto: 23.03.2015
Obec Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 12.02.2015, sejmuto: 15.04.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 12.02.2015, sejmuto: 15.04.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí-neznámý vlastník
Na úřední desku vyvěšeno: 10.02.2015, sejmuto: 13.03.2015
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Na úřední desku vyvěšeno: 03.02.2015, sejmuto: 06.03.2015
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemků-garáže na Zelené
Na úřední desku vyvěšeno: 23.01.2015, sejmuto: 23.02.2015
Obec Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 12.01.2015, sejmuto: 12.02.2015
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 08.01.2015, sejmuto: 08.02.2015
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 08.01.2015, sejmuto: 08.03.2015
Základní škola Luštěnice , okres Mladá Boleslav
zápis do prvního ročníku Základní školy Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 07.01.2015, sejmuto: 07.02.2015
Mateřská škola Luštěnice , okres Mladá Boleslav
zápis do mateřské školy
Na úřední desku vyvěšeno: 05.01.2015, sejmuto: 05.02.2015
Obecní úřad Luštěnice
veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost-Luděk Klička
Na úřední desku vyvěšeno: 05.01.2015, sejmuto: 05.02.2015
Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Mladá Bolesalav
oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
Na úřední desku vyvěšeno: 05.01.2015, sejmuto: 05.02.2015
Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Mladá Bolesalav
oznámení o obnově operátu přepracováním geodetických informací do digitální podoby
Na úřední desku vyvěšeno: 16.12.2014, sejmuto: 16.01.2015
Okresní soud v Mladé Boleslavi
výzva pro vyzvednutí zásilky
Na úřední desku vyvěšeno: 19.12.2014, sejmuto: 19.01.2015
Magistrát města Mladá Boleslav
rozhodnutí-rekonstrukce a dostavba hřbitova Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 08.12.2014, sejmuto: 08.01.2015
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 01.12.2014, sejmuto: 01.01.2015
Obecní úřad Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 01.12.2014, sejmuto: 01.01.2015
Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Mladá Bolesalav
vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Na úřední desku vyvěšeno: 28.11.2014, sejmuto: 22.12.2014
Obec Luštěnice
Rozpočtový výhled na roky 2015-2017
Na úřední desku vyvěšeno: 28.11.2014, sejmuto: 22.12.2014
Obecní úřad Luštěnice
Rozpočet obce Luštěnice na rok 2015
Na úřední desku vyvěšeno: 21.11.2014, sejmuto: 22.12.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 21.11.2014, sejmuto: 22.12.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 21.11.2014, sejmuto: 22.12.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 21.11.2014, sejmuto: 22.12.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí-neznámý vlastník
Na úřední desku vyvěšeno: 19.11.2014, sejmuto: 20.12.2014
Exekutorský úřad Přerov
dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Na úřední desku vyvěšeno: 05.11.2014, sejmuto: 06.12.2014
Obec Luštěnice
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 25.10.2014, sejmuto: 25.11.2014
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 21.10.2014, sejmuto: 21.11.2014
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti-veřejné pohřebiště
Na úřední desku vyvěšeno: 16.10.2014, sejmuto: 16.11.2014
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení o pokračování vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou "Mladá Boleslav-Vodovod-Jižní skupina"
Na úřední desku vyvěšeno: 13.10.2014, sejmuto: 13.11.2014
Obecní úřad Luštěnice
zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Na úřední desku vyvěšeno: 09.10.2014, sejmuto: 09.11.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
pokračování
Na úřední desku vyvěšeno: 09.10.2014, sejmuto: 09.11.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
poračování
Na úřední desku vyvěšeno: 09.10.2014, sejmuto: 09.11.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Na úřední desku vyvěšeno: 08.10.2014, sejmuto: 08.11.2014
Městský úřad Dobrovice
veřejné projednání návrhu Územního plánu Dobrovice
Na úřední desku vyvěšeno: 06.10.2014, sejmuto: 06.12.2014
Obec Luštěnice
Oznámení záměru pronájmu pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 01.10.2014, sejmuto: 01.11.2014
ČEZ Distribuce a.s.
oznámení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny
Na úřední desku vyvěšeno: 22.09.2014, sejmuto: 22.10.2014
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání ZO obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 22.09.2014, sejmuto: 23.10.2014
Obecní úřad Luštěnice
oznámení o době a místě konání voleb
Na úřední desku vyvěšeno: 19.09.2014, sejmuto: 20.12.2014
Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Mladá Bolesalav
oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Voděrady u Luštěnic
Na úřední desku vyvěšeno: 17.09.2014, sejmuto: 18.10.2014
Exekutorský úřad Přerov
dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Na úřední desku vyvěšeno: 12.09.2014, sejmuto: 30.10.2014
Obec Luštěnice
oznámení záměru o bezúplatném převodu pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 12.09.2014, sejmuto: 18.10.2014
Obecní úřad Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 11.09.2014, sejmuto: 12.10.2014
ČEZ Distribuce a.s.
upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Na úřední desku vyvěšeno: 09.09.2014, sejmuto: 09.10.2014
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání ZO obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 03.09.2014, sejmuto: 04.10.2014
Státní pozemkový úřad
oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú.Voděrady u Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 27.08.2014, sejmuto: 27.09.2014
Krajský úřad Středočeského kraje
závěr zjišťovacího řízení- záměr : "zařízení ke sběru a zpracování autovraků-Luštěnice"
Na úřední desku vyvěšeno: 26.08.2014, sejmuto: 26.10.2014
Obecní úřad Luštěnice
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Na úřední desku vyvěšeno: 26.08.2014, sejmuto: 26.09.2014
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 25.08.2014, sejmuto: 25.08.2014
Obecní úřad Luštěnice
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Na úřední desku vyvěšeno: 19.08.2014, sejmuto: 19.09.2014
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 18.08.2014, sejmuto: 18.09.2014
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-žadatel f. Rollyx s.r.o.
Na úřední desku vyvěšeno: 01.08.2014, sejmuto: 01.11.2014
Obecní úřad Luštěnice
Volby do zastupitelstva obce Luštěnice-stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Na úřední desku vyvěšeno: 29.07.2014, sejmuto: 29.08.2014
Exekutorský úřad Praha 6
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 29.07.2014, sejmuto: 29.09.2014
Obec Luštěnice
Oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 21.07.2014, sejmuto: 21.08.2014
Krajský úřad Středočeského kraje
posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,-zahájení zjišťovacího řízení záměru "Zařízení ke sběru a zpracování autovraků- Luštěnice"
Na úřední desku vyvěšeno: 10.07.2014, sejmuto: 10.09.2014
Obecní úřad Luštěnice
oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
Na úřední desku vyvěšeno: 09.07.2014, sejmuto: 09.11.2014
Magistrát města Mladá Boleslav
počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů
Na úřední desku vyvěšeno: 08.07.2014, sejmuto: 08.08.2014
Exekutorský úřad Přerov
usnesení o opakované dražbě
Na úřední desku vyvěšeno: 27.06.2014, sejmuto: 28.07.2014
Exekutorský úřad Šumperk
dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých
Na úřední desku vyvěšeno: 25.06.2014, sejmuto: 26.10.2014
Obec Luštěnice
oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2014-2018
Na úřední desku vyvěšeno: 17.06.2014, sejmuto: 17.07.2014
Obec Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 30.05.2014, sejmuto: 30.06.2014
Obec Luštěnice
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 23.05.2014, sejmuto: 30.06.2014
Obec Luštěnice
závěrečný účet obce za rok 2013 1 část
Na úřední desku vyvěšeno: 23.05.2014, sejmuto: 30.06.2014
Dobrovolný svazek obcí Doubravka
závěrečný účet obce 2 část
Na úřední desku vyvěšeno: 23.05.2014, sejmuto: 30.06.2014
Dobrovolný svazek obcí Doubravka
závěrečný účet - rok 2013
Na úřední desku vyvěšeno: 23.05.2014, sejmuto: 23.06.2014
Základní škola Luštěnice , okres Mladá Boleslav
oznámení o výběrovém řízení na pozici uklizečka
Na úřední desku vyvěšeno: 16.05.2014, sejmuto: 20.07.2014
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 15.05.2014, sejmuto: 15.06.2014
Exekutorský úřad Sokolov
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 12.05.2014, sejmuto: 12.06.2014
Okresní soud v Mladé Boleslavi
výzva pro vyzvednutí zásilky Simon Pres
Na úřední desku vyvěšeno: 07.05.2014, sejmuto: 07.06.2014
Obecní úřad Luštěnice
volby do Evropského parlamentu-oznámení
Na úřední desku vyvěšeno: 07.05.2014, sejmuto: 07.07.2014
Obecní úřad Luštěnice
oznámení záměru prodeje nákladního vozu
Na úřední desku vyvěšeno: 07.05.2014, sejmuto: 07.07.2014
Obecní úřad Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 29.04.2014, sejmuto: 30.05.2014
Finanční úřad Mladá Boleslav
veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2014
Na úřední desku vyvěšeno: 29.04.2014, sejmuto: 30.05.2014
Magistrát města Mladá Boleslav
územní rozhodnutí o umístění stavby
Na úřední desku vyvěšeno: 29.04.2014, sejmuto: 30.05.2014
Obecní úřad Luštěnice
Nabídka zaměstnání
Na úřední desku vyvěšeno: 17.04.2014, sejmuto: 18.05.2014
Exekutorský úřad Praha 6
exekuční příkaz -Galambošová Ludmila , Galamboš Ondrej
Na úřední desku vyvěšeno: 08.04.2014, sejmuto: 25.05.2014
Obecní úřad Luštěnice
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Na úřední desku vyvěšeno: 01.04.2014, sejmuto: 02.05.2014
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 24.03.2014, sejmuto: 24.12.2014
Státní veterinární správa
nařízení Státní veterinární správy
Na úřední desku vyvěšeno: 21.03.2014, sejmuto: 21.09.2014
Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Mladá Bolesalav
oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby-k.ú. Voděrady u Luštěnic
Na úřední desku vyvěšeno: 21.03.2014, sejmuto: 21.04.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
3 část tabulka
Na úřední desku vyvěšeno: 21.03.2014, sejmuto: 21.04.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
2 část informace pro veřejnost
Na úřední desku vyvěšeno: 21.03.2014, sejmuto: 21.04.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
výzva k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí část 1
Na úřední desku vyvěšeno: 18.03.2014, sejmuto: 18.04.2014
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Na úřední desku vyvěšeno: 14.03.2014, sejmuto: 14.04.2014
Okresní soud v Mladé Boleslavi
výzva pro vyzvednutí zásilky Viktor Štujber
Na úřední desku vyvěšeno: 11.03.2014, sejmuto: 11.04.2014
Mateřská škola Luštěnice , okres Mladá Boleslav
zápis do mateřské školy
Na úřední desku vyvěšeno: 05.03.2014, sejmuto: 05.04.2014
Státní veterinární správa
nařízení Státní veterinární správy
Na úřední desku vyvěšeno: 18.02.2014, sejmuto: 21.03.2014
Mgr.Marcel Kubis, soudní exekutor
dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých
Na úřední desku vyvěšeno: 11.02.2014, sejmuto: 11.03.2014
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání
Na úřední desku vyvěšeno: 09.02.2014, sejmuto: 09.03.2014
Obecní úřad Luštěnice
oznámení o uložení písemnosti
Na úřední desku vyvěšeno: 24.01.2014, sejmuto: 24.05.2014
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 20.01.2014, sejmuto: 21.02.2014
Okresní soud v Mladé Boleslavi
výzva pro vyzvednutí zásilky-Nikola Bednářová
Na úřední desku vyvěšeno: 20.01.2014, sejmuto: 21.02.2014
Obec Čachovice
výběrové řízení na funkci administrativního pracovníka/ce
Na úřední desku vyvěšeno: 14.01.2014, sejmuto: 14.02.2014
ČEZ Distribuce a.s.
oznámení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny dne 30.1.2014
Na úřední desku vyvěšeno: 09.01.2014, sejmuto: 09.02.2014
Státní pozemkový úřad
oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú.Voděrady u Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 02.01.2014, sejmuto: 02.02.2014
Základní škola Luštěnice , okres Mladá Boleslav
zápis do prvního ročníku ZŠ v Luštěnicích
Na úřední desku vyvěšeno: 03.12.2013, sejmuto: 03.01.2014
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání
Na úřední desku vyvěšeno: 02.12.2013, sejmuto: 02.01.2014
Obecní úřad Luštěnice a Základní škola Luštěnice
pozvánka na slavnostní otevření přístavby Základní školy Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 02.12.2013, sejmuto: 02.01.2014
Okresní soud v Mladé Boleslavi
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 02.12.2013, sejmuto: 02.01.2014
Okresní soud v Mladé Boleslavi
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 26.11.2013, sejmuto: 27.12.2013
Obecní úřad Luštěnice
rozpočtový výhled na roky 2014-2016
Na úřední desku vyvěšeno: 25.11.2013, sejmuto: 26.12.2013
Region Taxis Bohemia
rozpočtové opatření
Na úřední desku vyvěšeno: 25.11.2013, sejmuto: 26.12.2013
Obecní úřad Luštěnice
rozpočet obce na rok 2014
Na úřední desku vyvěšeno: 25.11.2013, sejmuto: 26.12.2013
Region Taxis Bohemia
rozpočet pro rok 2014
Na úřední desku vyvěšeno: 15.11.2013, sejmuto: 16.12.2013
ČEZ Distribuce a.s.
oznámení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny Obec Luštěnice a Voděrady
Na úřední desku vyvěšeno: 15.11.2013, sejmuto: 16.12.2013
Magistrát města Mladá Boleslav
rozhodnutí - prodloužení stavebního povolení na stavbu kiosková trafostanice - k.ú.Voděrady
Na úřední desku vyvěšeno: 12.11.2013, sejmuto: 12.03.2014
Sdružení obcí Doubravka
rozpočet pro rok 2014
Na úřední desku vyvěšeno: 12.11.2013, sejmuto: 12.03.2014
Sdružení obcí Doubravka
rozpočtový výhled na roky 2014
Na úřední desku vyvěšeno: 06.11.2013, sejmuto: 07.12.2013
Exekutorský úřad Šumperk
dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých
Na úřední desku vyvěšeno: 29.10.2013, sejmuto: 30.11.2013
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 08.10.2013, sejmuto: 08.11.2013
Obecní úřad Luštěnice
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Na úřední desku vyvěšeno: 01.10.2013, sejmuto: 01.11.2013
Krajský úřad Středočeského kraje
seznam zaregistrovaných listin a adres zmocněnců
Na úřední desku vyvěšeno: 25.09.2013, sejmuto: 27.10.2013
ČEZ Distribuce a.s.
oznámení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny
Na úřední desku vyvěšeno: 25.09.2013, sejmuto: 27.10.2013
Obecní úřad Luštěnice
informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Na úřední desku vyvěšeno: 30.08.2013, sejmuto: 30.09.2014
Obecní úřad Luštěnice
obecně závazná vyhláška č.11/2013
Na úřední desku vyvěšeno: 30.08.2013, sejmuto: 30.09.2014
Obecní úřad Luštěnice
řád ohlašovny požáru
Na úřední desku vyvěšeno: 22.08.2013, sejmuto: 26.09.2013
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 14.08.2013, sejmuto: 14.09.2013
Obec Luštěnice
oznámení o prodeji pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 29.07.2013, sejmuto: 29.08.2013
JUDr. Zdeněk Zítka soudní exekutor
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 19.06.2013, sejmuto: 20.07.2013
Obec Luštěnice
oznámení o uložení písemnosti-Nikola Bednářová
Na úřední desku vyvěšeno: 18.06.2013, sejmuto: 19.07.2013
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 14.06.2013, sejmuto: 30.08.2013
Státní pozemkový úřad
oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Voděrady
Na úřední desku vyvěšeno: 14.06.2013, sejmuto: 30.08.2013
Státní pozemkový úřad
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v k.ú. Voděrady
Na úřední desku vyvěšeno: 12.06.2013, sejmuto: 13.07.2013
Obecní úřad Luštěnice
pozvánka
Na úřední desku vyvěšeno: 10.06.2013, sejmuto: 18.07.2013
Obecní úřad Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 10.06.2013, sejmuto: 11.07.2013
Okresní soud v Mladé Boleslavi
výzva pro vyzvednutí zásilky-František Knespl
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2013, sejmuto: 06.07.2013
Státní veterinární správa
mimořádná veterinární opatření
Na úřední desku vyvěšeno: 23.05.2013, sejmuto: 23.06.2013
Obecní úřad Čachovice
veřejné projednání návrhu Změny č.2 územního plánu obce Čachovice
Na úřední desku vyvěšeno: 07.05.2013, sejmuto: 06.06.2013
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 02.05.2013, sejmuto: 02.06.2013
Městský úřad Zákupy
hromadný předpisný seznam
Na úřední desku vyvěšeno: 29.04.2013, sejmuto: 30.05.2013
Finanční úřad Mladá Boleslav
daň z nemovitosti na rok 2013
Na úřední desku vyvěšeno: 16.04.2013, sejmuto: 17.05.2013
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení- Štefan Čepe
Na úřední desku vyvěšeno: 16.04.2013, sejmuto: 17.05.2013
Sdružení obcí Doubravka
závěrečný účet - rok 2012 zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Doubravka Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Na úřední desku vyvěšeno: 15.04.2013, sejmuto: 16.05.2013
Česká republika Krajský soud v Praze
vyrozumění , výzva a poučení osob zúčastněných na řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 11.04.2013, sejmuto: 16.05.2013
Obec Luštěnice
zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Luštěnice za rok 2012
Na úřední desku vyvěšeno: 11.04.2013, sejmuto: 16.05.2013
Obec Luštěnice
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luštěnice za rok 2012
Na úřední desku vyvěšeno: 11.04.2013, sejmuto: 16.05.2013
Obec Luštěnice
závěrečný účet obce za rok 2012
Na úřední desku vyvěšeno: 10.04.2013, sejmuto: 11.05.2013
exekutorský úřad Praha 3
usnesení týkající se dražby
Na úřední desku vyvěšeno: 27.03.2013, sejmuto: 27.04.2013
exekutorský úřad Praha 3
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 26.03.2013, sejmuto: 26.04.2013
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 25.03.2013, sejmuto: 25.04.2013
Mateřská škola Luštěnice , okres Mladá Boleslav
zápis do mateřské školy
Na úřední desku vyvěšeno: 21.03.2013, sejmuto: 21.04.2013
exekutorský úřad Hodonín
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 19.03.2013, sejmuto: 19.04.2013
Mgr. Martin Slavata , soudní exekutor
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 18.03.2013, sejmuto: 18.04.2013
Obec Luštěnice
oznámení o záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 13.03.2013, sejmuto: 15.04.2013
Obecní úřad Luštěnice
oznámení o uložení písemnosti-Zdeněk Šálek
Na úřední desku vyvěšeno: 27.02.2013, sejmuto: 30.12.2013
VaK Mladá Boleslav
informace o jakosti pitné vody za rok 2012
Na úřední desku vyvěšeno: 13.02.2013, sejmuto: 16.03.2013
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání
Na úřední desku vyvěšeno: 12.02.2013, sejmuto: 15.03.2013
Vojenské lesy a statky ČR s.p.
oznámení o uzavírání dohod
Na úřední desku vyvěšeno: 11.02.2013, sejmuto: 14.04.2013
exekutorský úřad Znojmo
usnesení o nařízení dražebního jednání
Na úřední desku vyvěšeno: 11.02.2013, sejmuto: 14.04.2013
ČEZ Distribuce a.s.
oznámení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny
Na úřední desku vyvěšeno: 11.02.2013, sejmuto: 14.04.2013
ČEZ Distribuce a.s.
oznámení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny
Na úřední desku vyvěšeno: 05.02.2013, sejmuto: 08.03.2013
Exekutorský úřad Přerov
dražební vyhláška-David Hejduk
Na úřední desku vyvěšeno: 30.01.2013, sejmuto: 16.03.2013
Obec Luštěnice
oznámení o záměru prodeje pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 17.01.2013, sejmuto: 21.02.2013
Obecní úřad Luštěnice
oznámení o době a místě konání II.kola volby prezidenta
Na úřední desku vyvěšeno: 27.12.2012, sejmuto: 27.01.2013
Obecní úřad Luštěnice
oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Na úřední desku vyvěšeno: 17.12.2012, sejmuto: 17.01.2013
Městský úřad Dobrovice
rozhodnutí č. 275/2012 o umístění stavby: Mladá Boleslav-vodovod jižní skupina
Na úřední desku vyvěšeno: 14.12.2012, sejmuto: 14.01.2013
Krajský úřad Středočeského kraje
rozhodnutí
Na úřední desku vyvěšeno: 12.12.2012, sejmuto: 12.02.2013
Základní škola Luštěnice , okres Mladá Boleslav
zápis do prvního ročníku základní školy v Luštěnicích
Na úřední desku vyvěšeno: 05.12.2012, sejmuto: 05.01.2013
Finanční úřad Mladá Boleslav
informační leták pro poplatníky daně z nemovitosti
Na úřední desku vyvěšeno: 05.12.2012, sejmuto: 05.01.2013
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 03.12.2012, sejmuto: 03.04.2013
Obec Luštěnice
smlouva o dílo č. 1/11/2012 rekonstrukce , přístavba a dostavba budov ZŠ
Na úřední desku vyvěšeno: 20.11.2012, sejmuto: 02.12.2013
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání
Na úřední desku vyvěšeno: 03.12.2012, sejmuto: 03.01.2013
Obecní úřad Luštěnice
Dodatečné informace č.1 k podání nabídek v užším řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu „Poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na dofinancování akce STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY V LUŠTĚNICÍCH
Na úřední desku vyvěšeno: 27.11.2012, sejmuto: 04.01.2013
Obecní úřad Luštěnice
Informace o počtu a sídlech volebních okrků
Na úřední desku vyvěšeno: 23.11.2012, sejmuto: 03.01.2013
Obecní úřad Luštěnice
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
Na úřední desku vyvěšeno: 23.11.2012, sejmuto: 03.01.2013
Obecní úřad Luštěnice
zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu
Na úřední desku vyvěšeno: 23.11.2012, sejmuto: 27.12.2012
Obecní úřad Luštěnice
rozpočet na rok 2013
Na úřední desku vyvěšeno: 12.11.2012, sejmuto: 12.02.2013
DSO Doubravka
rozpočet pro rok 2013
Na úřední desku vyvěšeno: 12.11.2012, sejmuto: 13.12.2012
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení , žadatel ČEZ Distribuce a.s.
Na úřední desku vyvěšeno: 05.11.2012, sejmuto: 06.12.2012
Městský úřad Dobrovice
zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-vodovod-jižní skupina
Na úřední desku vyvěšeno: 02.11.2012, sejmuto: 03.12.2012
Exekutorský úřad Přerov
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 30.10.2012, sejmuto: 30.11.2012
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 24.10.2012, sejmuto: 24.11.2012
Magistrát města Mladá Boleslav
Výzva vyjádření k podanému odvolání
Na úřední desku vyvěšeno: 23.10.2012, sejmuto: 24.11.2012
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 02.10.2012, sejmuto: 02.11.2012
Magistrát města Karviné
oznámení o možnosti převzít písemnost Hegedušová
Na úřední desku vyvěšeno: 26.09.2012, sejmuto: 02.11.2012
Obecní úřad Luštěnice
oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje do Senátu Parlamentu České republiky
Na úřední desku vyvěšeno: 24.09.2012, sejmuto: 25.10.2012
ČEZ Distribuce a.s.
upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Na úřední desku vyvěšeno: 23.09.2012, sejmuto: 25.10.2012
Obec Luštěnice
oznámení o uložení písemnosti-Josef Michal
Na úřední desku vyvěšeno: 19.09.2012, sejmuto: 20.10.2012
Magistrát města Mladá Boleslav
rozhodnutí
Na úřední desku vyvěšeno: 19.09.2012, sejmuto: 20.12.2012
Obec Luštěnice
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č.10/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
Na úřední desku vyvěšeno: 12.09.2012, sejmuto: 13.10.2012
Magistrát města Mladá Boleslav
rozhodnutí-o umístění stavby-hřbitov
Na úřední desku vyvěšeno: 11.09.2012, sejmuto: 12.10.2012
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 05.09.2012, sejmuto: 06.10.2012
Exekutorský úřad Plzeň
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 05.09.2012, sejmuto: 06.10.2012
Obec Luštěnice
konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Luštěnice , okres Mladá Boleslav
Na úřední desku vyvěšeno: 21.08.2012, sejmuto: 23.09.2012
Obec Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 17.08.2012, sejmuto: 17.09.2012
Obec Luštěnice
oznámení o uložení písemnosti
Na úřední desku vyvěšeno: 13.08.2012, sejmuto: 13.09.2012
Magistrát města Mladá Boleslav
rozhodnutí o umístění stavby
Na úřední desku vyvěšeno: 01.08.2012, sejmuto: 01.09.2012
Obec Luštěnice
oznámení záměru prodeje pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 31.07.2012, sejmuto: 31.08.2012
Obec Luštěnice
oznámení záměru o prodeji nemovitosti-pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 31.07.2012, sejmuto: 31.08.2012
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání -rekonstrukce a dostavba hřbitova
Na úřední desku vyvěšeno: 20.07.2012, sejmuto: 09.08.2012
Obec Luštěnice
oznámení záměru pronajmutí pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 11.07.2012, sejmuto: 25.08.2012
Okresní soud ČR v Mladé Boleslavi
Dražební vyhláška č.j.50E80/2012-23
Na úřední desku vyvěšeno: 10.07.2012, sejmuto: 08.08.2012
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - veřejné osvětlení ul.Štěpánská a Krátká
Na úřední desku vyvěšeno: 03.07.2012, sejmuto: 03.08.2013
Obecní úřad Luštěnice
veřejné zasedání Obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 28.06.2012, sejmuto: 29.07.2012
Obecní úřad Čachovice
vyhlášení konkurzu
Na úřední desku vyvěšeno: 27.06.2012, sejmuto: 28.07.2012
Magistrát města Mladá Boleslav
usnesení zastavení řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 22.06.2012, sejmuto: 23.07.2012
Magistrát města Mladá Boleslav
územní rozhodnutí o umístění stavby - DUHOVÁ
Na úřední desku vyvěšeno: 19.06.2012, sejmuto: 20.07.2012
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.06.2012, sejmuto: 12.07.2012
Sdružení obcí Doubravka
hospodaření DSO Doubravka
Na úřední desku vyvěšeno: 11.06.2012, sejmuto: 12.07.2012
Sdružení obcí Doubravka
závěrečný účet -rok 2011 , zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Doubravka
Na úřední desku vyvěšeno: 08.06.2012, sejmuto: 13.07.2012
Obec Luštěnice
zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Luštěnice za rok 2011
Na úřední desku vyvěšeno: 08.06.2012, sejmuto: 27.07.2012
Obec Luštěnice
zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Luštěnice za rok 2011 1.část
Na úřední desku vyvěšeno: 08.06.2012, sejmuto: 13.07.2012
Obec Luštěnice
závěrečný účet obce za rok 2011
Na úřední desku vyvěšeno: 08.06.2012, sejmuto: 13.07.2012
Obec Luštěnice
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luštěnice za rok 2011
Na úřední desku vyvěšeno: 08.06.2012, sejmuto: 09.07.2012
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2012, sejmuto: 06.07.2012
Obecní úřad Luštěnice
uložení písemnosti-Martin Olša
Na úřední desku vyvěšeno: 31.05.2012, sejmuto: 01.07.2012
Exekutorský úřad Znojmo
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 31.05.2012, sejmuto: 01.07.2012
Městský úřad Nymburk
uložení daňové písemnosti Dědeček Petr
Na úřední desku vyvěšeno: 07.05.2012, sejmuto: 07.06.2012
soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko
dražba movitých věcí poviného
Na úřední desku vyvěšeno: 20.04.2012, sejmuto: 03.05.2012
Obecní úřad Luštěnice
Revitalizace VVP Zelená, Luštěnice, odstranění devastovaných objektů - výzva k podání nabídky Luštěnice VVP Zelená
Na úřední desku vyvěšeno: 03.03.2012, sejmuto: 26.04.2012
Obecní úřad Luštěnice
Revitalizace VVP Zelená, Luštěnice, odstranění devastovaných objektů - výzva k podání nabídky Luštěnice VVP Zelená
Na úřední desku vyvěšeno: 03.03.2012, sejmuto: 11.05.2012
Obecní úřad Luštěnice
Stavební úpravy budovy mateřské školy v Luštěnicích - výzva k podání nabídky Luštěnice MŠ
Na úřední desku vyvěšeno: 02.05.2012, sejmuto: 02.06.2012
Obecní úřad Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 17.04.2012, sejmuto: 18.05.2012
Obec Luštěnice
oznámení o uložení písemnosti-Martin Olša
Na úřední desku vyvěšeno: 16.04.2012, sejmuto: 16.05.2012
Obec Luštěnice
oznámení veřejného projednání konceptu územního plánu obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 03.04.2012, sejmuto: 04.05.2012
Finanční úřad Mladá Boleslav
veřejná vyhláška-daň z nemovitosti na rok 2012
Na úřední desku vyvěšeno: 15.03.2012, sejmuto: 15.04.2012
Okresní soud v Mladé Boleslavi
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 13.03.2012, sejmuto: 13.04.2012
Magistrát města Mladá Boleslav
veřejná vyhláška o doručení písemnosti-Markéta Ebertová
Na úřední desku vyvěšeno: 13.03.2012, sejmuto: 13.04.2012
Magistrát města Mladá Boleslav
veřejná vyhláška-uložení písemnosti pani Eva Ďuračová
Na úřední desku vyvěšeno: 12.03.2012, sejmuto: 23.03.2012
Obecní úřad Luštěnice
dodatečné informace ve veřejné zakázce"Rekonstrukce , přístavba a dostavba ZŠ"
Na úřední desku vyvěšeno: 12.03.2012, sejmuto: 12.04.2012
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 06.03.2012, sejmuto: 23.03.2012
Obecní úřad Luštěnice
dodatečné informace ve veřejné zakázce "rekonstrukce ,přístavba a dostavba budov ZŠ"
Na úřední desku vyvěšeno: 06.03.2012, sejmuto: 23.03.2012
Obecní úřad Luštěnice
Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (Rekonstrukce, přístavba a dostavba budov ZŠ)
Na úřední desku vyvěšeno: 27.02.2012, sejmuto: 29.03.2012
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení o zrušení živnostenského podnikání-Viktor Hlinka
Na úřední desku vyvěšeno: 20.02.2012, sejmuto: 22.03.2012
Obec Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 16.02.2012, sejmuto: 18.03.2012
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
Na úřední desku vyvěšeno: 13.02.2012, sejmuto: 15.03.2012
Krajský úřad Středočeského kraje
3 část
Na úřední desku vyvěšeno: 13.02.2012, sejmuto: 15.03.2012
Krajský úřad Středočeského kraje
4 část
Na úřední desku vyvěšeno: 13.02.2012, sejmuto: 15.03.2012
Krajský úřad Středočeského kraje
2 část
Na úřední desku vyvěšeno: 13.02.2012, sejmuto: 15.03.2012
Krajský úřad Středočeského kraje
oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření
Na úřední desku vyvěšeno: 08.02.2012, sejmuto: 10.03.2012
Krajský úřad Středočeského kraje
2 část oznámení o vydání zásad územního rozvoje
Na úřední desku vyvěšeno: 08.02.2012, sejmuto: 10.03.2012
Krajský úřad Středočeského kraje
oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Na úřední desku vyvěšeno: 07.02.2012, sejmuto: 10.03.2012
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 03.02.2012, sejmuto: 05.03.2012
Obec Luštěnice
veřejná vyhláška -oznámení o záměru prodeje pozemků -ulice Sluneční
Na úřední desku vyvěšeno: 30.01.2012, sejmuto: 16.03.2012
Obec Luštěnice
oznámení o prodeji pozemků-zahrádkářská kolonie Zelená
Na úřední desku vyvěšeno: 27.01.2012, sejmuto: 27.02.2012
Obec Luštěnice
oznámení o uložení písemnosti
Na úřední desku vyvěšeno: 17.01.2012, sejmuto: 17.02.2012
VaK Mladá Boleslav
informace o kvalitě vody , oznámení o změně ceny vodného a stočného
Na úřední desku vyvěšeno: 11.01.2012, sejmuto: 11.02.2012
Exekutorský úřad Přerov
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 06.01.2012, sejmuto: 06.02.2012
Základní škola Luštěnice
zápis do prvního ročníku základní školy v Luštěnicích
Na úřední desku vyvěšeno: 28.12.2011, sejmuto: 28.01.2012
Obec Luštěnice
oznámení o uložení písemnosti-Cihlová Ilona
Na úřední desku vyvěšeno: 12.12.2011, sejmuto: 12.01.2012
Úřad městského obvodu Pardubice II
veřejná vyhláška o uložení písemnosti-pan Martin Vinař
Na úřední desku vyvěšeno: 14.12.2011, sejmuto: 14.01.2012
Obec Luštěnice
Obecně závazná vyhláška obce Luštěnice č. 9/2011
Na úřední desku vyvěšeno: 09.12.2011, sejmuto: 16.02.2012
Obecní úřad Luštěnice
rozpočet pro rok 2012-DSO Doubravka
Na úřední desku vyvěšeno: 06.12.2011, sejmuto: 07.01.2012
Obec Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 29.11.2011, sejmuto: 01.01.2012
Obec Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 19.11.2011, sejmuto: 23.12.2011
Obecní úřad Luštěnice
Rozpočtové příjmy a výdaje na rok 2012
Na úřední desku vyvěšeno: 15.11.2011, sejmuto: 16.12.2011
Magistrát města Děčín
veřejná vyhláška -hromadný předpisový seznam o vyměření místního poplatku
Na úřední desku vyvěšeno: 25.10.2011, sejmuto: 26.11.2011
Obec Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 14.10.2011, sejmuto: 14.11.2011
Obec Luštěnice
veřejná vyhláška o prodeji pozemku parc.č. 289/57 a,b v k.ú.Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.10.2011, sejmuto: 11.11.2011
Krajský úřad Středočeského kraje
vyhlášení výběrového řízení pro zajištění zdravotné péče-Gynekologie a porodnoctví na území Luštěnice a okolí
Na úřední desku vyvěšeno: 06.10.2011, sejmuto: 06.11.2011
Obec Luštěnice
oznámení o uložení písemnosti-Aleš Kratochvíl
Na úřední desku vyvěšeno: 06.10.2011, sejmuto: 06.11.2011
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Na úřední desku vyvěšeno: 05.10.2011, sejmuto: 05.11.2011
Magistrát města Mladá Boleslav
uložení písemnosti- František Kopal
Na úřední desku vyvěšeno: 29.09.2011, sejmuto: 30.10.2011
Okresní soud Mladá Boleslav
dražební vyhláška - na adrese Lesní 575 , Luštěnice proti povinnému - Zdeněk Kulík
Na úřední desku vyvěšeno: 19.09.2011, sejmuto: 20.10.2011
Krajský úřad Středočeského kraje
veřejné projednání-skladová zóna Brodce
Na úřední desku vyvěšeno: 06.09.2011, sejmuto: 08.10.2011
Obec Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 22.08.2011, sejmuto: 22.09.2011
Obec Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 18.08.2011, sejmuto: 18.09.2011
Okresní soud Mladá Boleslav
dražební vyhláška -místo konání Zelená 406
Na úřední desku vyvěšeno: 11.07.2011, sejmuto: 11.08.2011
Obec Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 30.06.2011, sejmuto: 31.07.2011
Okresní soud Mladá Boleslav
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 23.06.2011, sejmuto: 24.07.2011
VaK Mladá Boleslav
celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné stočné
Na úřední desku vyvěšeno: 14.06.2011, sejmuto: 14.07.2011
Obec Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 13.06.2011, sejmuto: 13.07.2011
Pozemkový fond ČR
nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím-katastr Voděrady u Luštěnic
Na úřední desku vyvěšeno: 09.06.2011, sejmuto: 10.07.2011
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-kontejnerová MŠ Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 06.06.2011, sejmuto: 07.07.2011
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
oznámení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2011, sejmuto: 14.07.2011
Obec Luštěnice
oznámení o prodeji pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 02.06.2011, sejmuto: 03.07.2011
Finanční úřad Mladá Boleslav
uložení písemnosti-pan Jozef Gora
Na úřední desku vyvěšeno: 17.05.2011, sejmuto: 18.06.2011
Krajský úřad Středočeského kraje
Posuzování vlivů na životní prostředí-skladová zóna Brodce
Na úřední desku vyvěšeno: 06.05.2011, sejmuto: 06.06.2011
Obec Straky
konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Straky,okres Nymburk
Na úřední desku vyvěšeno: 02.05.2011, sejmuto: 02.06.2011
Obec Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 26.04.2011, sejmuto: 27.05.2011
Magistrát města Mladá Boleslav
rozhodnutí o umístění stavby-kontejnerová MŚ v Luštěnicích
Na úřední desku vyvěšeno: 18.04.2011, sejmuto: 19.05.2011
Obec Luštěnice
Závěrečný účet obce za rok 2010
Na úřední desku vyvěšeno: 11.04.2011, sejmuto: 12.05.2011
Finanční úřad Mladá Boleslav
Informace Daň z nemovitosti
Na úřední desku vyvěšeno: 11.04.2011, sejmuto: 12.05.2011
Finanční úřad Mladá Boleslav
Informace - daň z nemovitosti
Na úřední desku vyvěšeno: 11.04.2011, sejmuto: 12.05.2011
Finanční úřad Mladá Boleslav
Informace-daň z nemovitosti
Na úřední desku vyvěšeno: 06.04.2011, sejmuto: 07.05.2011
Městský úřad Česká Lípa
veřejná vyhláška o doručení-František Knespl
Na úřední desku vyvěšeno: 04.04.2011, sejmuto: 05.05.2011
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Kateřina Hegedušová
Na úřední desku vyvěšeno: 28.03.2011, sejmuto: 26.04.2011
DSO Doubravka
závěrečný účet - rok 2010
Na úřední desku vyvěšeno: 25.03.2011, sejmuto: 25.04.2011
Exekutorský úřad Šumperk
usnesení o oznámení dražebního roku
Na úřední desku vyvěšeno: 25.03.2011, sejmuto: 25.04.2011
Okresní soud Mladá Boleslav
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 23.03.2011, sejmuto: 23.04.2011
Magistrát města Mladá Boleslav
2 strana
Na úřední desku vyvěšeno: 23.03.2011, sejmuto: 23.04.2011
Magistrát města Mladá Boleslav
sdělení k zaplacení správního poplatku 1 strana
Na úřední desku vyvěšeno: 23.03.2011, sejmuto: 23.04.2011
Magistrát města Mladá Boleslav
4 strana
Na úřední desku vyvěšeno: 23.03.2011, sejmuto: 23.04.2011
Magistrát města Mladá Boleslav
3 strana
Na úřední desku vyvěšeno: 23.03.2011, sejmuto: 23.04.2011
Magistrát města Mladá Boleslav
2 strana
Na úřední desku vyvěšeno: 23.03.2011, sejmuto: 23.04.2011
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-kontejnerová MŚ Luštěnice 1 strana
Na úřední desku vyvěšeno: 23.03.2011, sejmuto: 23.04.2011
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení o podání žádosti k územnímu rozhodnutí-novostavba MŠ
Na úřední desku vyvěšeno: 21.03.2011, sejmuto: 21.04.2011
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-kontejnerová mateřská škola v Luštěnicích
Na úřední desku vyvěšeno: 21.03.2011, sejmuto: 21.04.2011
Obec Čachovice
KONKURZ na obsazení funkce ředitele/ředitelky ZŠ Čachovice a Mateřské školy Struhy okres Mladá Boleslav
Na úřední desku vyvěšeno: 14.03.2011, sejmuto: 14.04.2011
Krajský úřad Středočeského kraje
veřejná vyhláška,kterou se oznamuje zahájení řízení o návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Na úřední desku vyvěšeno: 14.03.2011, sejmuto: 14.04.2011
Magistrát města Mladá Boleslav
veřejná vyhláška -Vladimír Zajíc
Na úřední desku vyvěšeno: 07.03.2011, sejmuto: 09.04.2011
Obec Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 01.03.2011, sejmuto: 01.04.2011
VaK Mladá Boleslav
Informace o kvalitě vody za rok 2010
Na úřední desku vyvěšeno: 25.02.2011, sejmuto: 01.04.2011
Obec Luštěnice
oznámení o prodeji pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 24.02.2011, sejmuto: 30.03.2011
DSO Doubravka
rozpočet na rok 2011
Na úřední desku vyvěšeno: 21.02.2011, sejmuto: 24.03.2011
Městský úřad Bělá pod Bezdězem
veřejná vyhláška o doručení-Pavel Nohýnek
Na úřední desku vyvěšeno: 17.02.2011, sejmuto: 20.03.2011
Exekutorský úřad Přerov
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 15.02.2011, sejmuto: 19.03.2011
Obec Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 07.02.2011, sejmuto: 10.03.2011
Magistrát města České Budějovice
veřejná vyhláška-oznámení o uložení písemnosti-pan Libor Bartoška
Na úřední desku vyvěšeno: 31.01.2011, sejmuto: 03.03.2011
Obec Luštěnice
informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 17.01.2011, sejmuto: 17.02.2011
Pozemkový fond České republiky
nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím
Na úřední desku vyvěšeno: 10.01.2011, sejmuto: 10.02.2011
Základní škola Luštěnice
zápis do prvního ročníku základní školy v Luštěnicích
Na úřední desku vyvěšeno: 04.01.2011, sejmuto: 06.02.2011
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 20.12.2010, sejmuto: 20.01.2011
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení zahájení stavebního řízení
Na úřední desku vyvěšeno: 13.12.2010, sejmuto: 13.01.2011
Magistrát města České Budějovice
veřejná vyhláška-Libor Bartoška
Na úřední desku vyvěšeno: 10.12.2010, sejmuto: 10.01.2011
Exekutorský úřad Přerov
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 16.11.2010, sejmuto: 19.12.2010
Obec Luštěnice
rozpočtové příjmy-strana první
Na úřední desku vyvěšeno: 07.12.2010, sejmuto: 07.01.2011
Obec Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 19.11.2010, sejmuto: 20.12.2010
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-David Hejduk
Na úřední desku vyvěšeno: 19.11.2010, sejmuto: 20.12.2010
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Petr Dědeček
Na úřední desku vyvěšeno: 19.11.2010, sejmuto: 20.12.2010
Celní úřad Benešov
oznámení o uložení písemnosti-Jiří Zbudil
Na úřední desku vyvěšeno: 19.11.2010, sejmuto: 20.12.2010
Obec Luštěnice
rozpočet obce na rok 2011 rozpočtové výdaje
Na úřední desku vyvěšeno: 19.11.2010, sejmuto: 20.12.2010
Obec Luštěnice
Rozpočet na rok 2011-rozpočtové příjmy
Na úřední desku vyvěšeno: 16.11.2010, sejmuto: 19.12.2010
Obecní úřad Luštěnice
Informace o konání veřejného zasedání ZO obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 10.11.2010, sejmuto: 11.12.2010
Okresní soud Mladá Boleslav
Dražební vyhláška-René Hadari
Na úřední desku vyvěšeno: 09.11.2010, sejmuto: 10.12.2010
Finanční úřad v Mladé Boleslavi
oznámení o uložení písemnosti-Břetislav Slíž
Na úřední desku vyvěšeno: 08.11.2010, sejmuto: 09.12.2010
Finanční úřad v Mladé Boleslavi
veřejná vyhláška-Jiří Zbudil
Na úřední desku vyvěšeno: 01.11.2010, sejmuto: 02.12.2010
Obec Luštěnice
Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 21.10.2010, sejmuto: 21.11.2010
Celní úřad Jihlava
oznámení o uložení písemnosti-Daniel Oberleitner
Na úřední desku vyvěšeno: 20.10.2010, sejmuto: 20.11.2010
Okresní soud Mladá Boleslav
dražební vyhláška - Roman Prchlík
Na úřední desku vyvěšeno: 20.10.2010, sejmuto: 20.11.2010
Okresní soud Mladá Boleslav
dražební vyhláška -Marie Beranová
Na úřední desku vyvěšeno: 14.10.2010, sejmuto: 14.11.2010
Okresní soud v Mladé Boleslavi
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 11.10.2010, sejmuto: 11.11.2010
ČEZ Distribuce a.s.
okleštění dřevin -od 1.10 do 15.11.2010
Na úřední desku vyvěšeno: 11.10.2010, sejmuto: 11.11.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
rozhodnutí o umístění stavby-veřejné osvětlení Voděrady
Na úřední desku vyvěšeno: 29.09.2010, sejmuto: 30.10.2010
Obecní úřad Luštěnice
oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 21.09.2010, sejmuto: 22.10.2010
Magistrát města České Budějovice
oznámení o uložení písemnosti-Libot Bartoška
Na úřední desku vyvěšeno: 14.09.2010, sejmuto: 16.10.2010
Obec Luštěnice
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 01.09.2010, sejmuto: 02.10.2010
Obec Luštěnice
oznámení o prodeji pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 01.09.2010, sejmuto: 02.10.2010
Obecní úřad Luštěnice
oznámení o prodeji pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 01.09.2010, sejmuto: 02.10.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání -veřejné osvětlení ve Voděradech
Na úřední desku vyvěšeno: 30.08.2010, sejmuto: 14.10.2010
Obec Luštěnice
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Na úřední desku vyvěšeno: 30.08.2010, sejmuto: 30.09.2010
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-David Hejduk
Na úřední desku vyvěšeno: 25.08.2010, sejmuto: 25.09.2010
Finanční úřad v Mladé Boleslavi
oznámení o uložení písemnosti-Tam Dang Van
Na úřední desku vyvěšeno: 23.08.2010, sejmuto: 23.09.2010
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Marcela Humpolová
Na úřední desku vyvěšeno: 23.08.2010, sejmuto: 23.09.2010
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 13.08.2010, sejmuto: 13.09.2010
Pozemkový fond České republiky
nabídka pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 13.08.2010, sejmuto: 13.09.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
územní rozhodnutí-kanalizace III.etapa
Na úřední desku vyvěšeno: 09.08.2010, sejmuto: 09.09.2010
ČEZ Distribuce a.s.
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny-24.8.2010
Na úřední desku vyvěšeno: 05.08.2010, sejmuto: 05.09.2010
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Marcela Humpolová
Na úřední desku vyvěšeno: 05.08.2010, sejmuto: 05.09.2010
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-David Hejduk
Na úřední desku vyvěšeno: 04.08.2010, sejmuto: 04.09.2010
Městský úřad Benátky nad Jizerou
veřejná vyhláška-veřejné projednání návrhu Změny č.3 územního plánu obce Benátky nad Jizerou
Na úřední desku vyvěšeno: 30.07.2010, sejmuto: 03.09.2010
Obec Luštěnice
oznámení o prodeji pozemků v k.ú. Voděrady u Luštěnic
Na úřední desku vyvěšeno: 12.07.2010, sejmuto: 12.08.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Na úřední desku vyvěšeno: 01.07.2010, sejmuto: 01.08.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení-uveřejnění počtu podpisů potřebných na peticích pro kandidátní listiny nezávislých kandidátů a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva obcí konaných dne 15. a 16.října 2010
Na úřední desku vyvěšeno: 30.06.2010, sejmuto: 31.07.2010
VaK Mladá Boleslav
Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Na úřední desku vyvěšeno: 29.06.2010, sejmuto: 30.07.2010
Celní úřad Liberec
oznámení o uložení písemnosti-David Prchlík
Na úřední desku vyvěšeno: 18.06.2010, sejmuto: 19.07.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
nařízení č.4/2010 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Na úřední desku vyvěšeno: 16.06.2010, sejmuto: 17.07.2010
Obecní úřad Luštěnice
Výběrové řízení na pozici : hospodářska Obecního úřadu v Luštěnicích
Na úřední desku vyvěšeno: 15.06.2010, sejmuto: 16.07.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
veřejná vyhláška-oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 15.06.2010, sejmuto: 16.07.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
výkres záměrů-územní plán Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 15.06.2010, sejmuto: 16.07.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
Luštěnice-návrh zadání územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 15.06.2010, sejmuto: 16.07.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
rozdělovník k projednávání územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 15.06.2010, sejmuto: 16.07.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 09.06.2010, sejmuto: 10.07.2010
Finanční úřad v Mladé Boleslavi
oznámení o uložení písemnosti-Jozef Gora
Na úřední desku vyvěšeno: 09.06.2010, sejmuto: 10.07.2010
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 07.06.2010, sejmuto: 10.07.2010
Obecní úřad Luštěnice
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 26.05.2010, sejmuto: 04.07.2010
Obec Luštěnice
prodej pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 26.05.2010, sejmuto: 04.07.2010
Obec Luštěnice
prodej pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 24.05.2010, sejmuto: 24.06.2010
Okresní soud v Mladé Boleslavi
dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 24.05.2010, sejmuto: 24.06.2010
Finanční úřad v Ústí nad Labem
Na úřední desku vyvěšeno: 20.05.2010, sejmuto: 20.06.2010
Okresní soud Mladá Boleslav
Dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 20.05.2010, sejmuto: 20.06.2010
Obec Luštěnice
závěrečný účet obce za rok 2009
Na úřední desku vyvěšeno: 18.05.2010, sejmuto: 18.06.2010
Finanční úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Tam Dang Van
Na úřední desku vyvěšeno: 07.05.2010, sejmuto: 07.06.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Martin Novotný
Na úřední desku vyvěšeno: 05.05.2010, sejmuto: 05.06.2010
Obecní úřad Luštěnice
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Na úřední desku vyvěšeno: 04.05.2010, sejmuto: 04.06.2010
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Hejduk
Na úřední desku vyvěšeno: 04.05.2010, sejmuto: 04.06.2010
Magistrát města České Budějovice
veřejná vyhláška-oznámení o uložení písemnosti-Libor Bartoška
Na úřední desku vyvěšeno: 19.04.2010, sejmuto: 20.05.2010
Celní úřad Cheb
oznámení o uložení písemnosti-Pres
Na úřední desku vyvěšeno: 14.04.2010, sejmuto: 15.05.2010
Okresní soud v Mladé Boleslavi
dražební vyhláška-Robert Flekna
Na úřední desku vyvěšeno: 14.04.2010, sejmuto: 15.05.2010
Okresní soud v Mladé Boleslavi
dražební vyhláška-Jozef Gora
Na úřední desku vyvěšeno: 14.04.2010, sejmuto: 15.05.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
rozhodnutí-umístění stavby
Na úřední desku vyvěšeno: 12.04.2010, sejmuto: 13.05.2010
Obec luštěnice
pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 07.04.2010, sejmuto: 08.05.2010
Obec Luštěnice
oznámení o prodeji pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 26.03.2010, sejmuto: 26.04.2010
VaK Mladá Boleslav
informace o jakosti pitné vody za rok 2009
Na úřední desku vyvěšeno: 26.03.2010, sejmuto: 26.04.2010
Finanční úřad v Mladé Boleslavi
vyhláška-vyměření daně z nemovitosti na rok 2010
Na úřední desku vyvěšeno: 25.03.2010, sejmuto: 25.04.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Humpolová
Na úřední desku vyvěšeno: 25.03.2010, sejmuto: 25.04.2010
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Demetrová
Na úřední desku vyvěšeno: 22.03.2010, sejmuto: 22.04.2010
Okresní soud v Mladé Boleslavi
dražební vyhláška-Jiří Kofránek
Na úřední desku vyvěšeno: 22.03.2010, sejmuto: 22.04.2010
Městys Brodce
změna č.2A územního plánu Brodce
Na úřední desku vyvěšeno: 15.03.2010, sejmuto: 15.04.2010
Městský úřad Dobrovice
návrh změny č.4 ÚPM Dobrovice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.03.2010, sejmuto: 11.04.2010
Okresní soud Mladá Boleslav
dražební vyhláška-Jozef Gora
Na úřední desku vyvěšeno: 11.03.2010, sejmuto: 11.04.2010
Státní veterinární správa České republiky
nařízení Státní veterinární správy č.j.2010/875/SVS
Na úřední desku vyvěšeno: 01.03.2010, sejmuto: 01.04.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
informace o volném pobíhání psů
Na úřední desku vyvěšeno: 26.02.2010, sejmuto: 29.03.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-44 přípojek elektro ve Voděradech
Na úřední desku vyvěšeno: 26.02.2010, sejmuto: 26.05.2010
Pozemkový fond České republiky
oznámení o zamýšleném převodu
Na úřední desku vyvěšeno: 18.02.2010, sejmuto: 01.04.2010
Obec Luštěnice
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 16.02.2010, sejmuto: 19.03.2010
Okresní soud Mladá Boleslav
dražební vyhláška-Veselý
Na úřední desku vyvěšeno: 16.02.2010, sejmuto: 19.03.2010
Městský úřad Benátky nad Jizerou
oznámení o návrhu zadání Změny č.3 územního plánu obce Benátky nad Jizerou
Na úřední desku vyvěšeno: 10.02.2010, sejmuto: 13.03.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
rozhodnutí o umístění stavby
Na úřední desku vyvěšeno: 08.02.2010, sejmuto: 11.03.2010
Obecní úřad Luštěnice
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 08.02.2010, sejmuto: 11.03.2010
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Jan Flekna
Na úřední desku vyvěšeno: 05.02.2010, sejmuto: 08.03.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
veřejná vyhláška-Jan Flekna
Na úřední desku vyvěšeno: 03.02.2010, sejmuto: 06.03.2010
Mateřská škola v Luštěnicách
zápis dětí
Na úřední desku vyvěšeno: 01.02.2010, sejmuto: 04.03.2010
Okresní soud Mladá Boleslav
Dražební vyhláška-Mirotrans
Na úřední desku vyvěšeno: 29.01.2010, sejmuto: 01.03.2010
Finanční úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-František Kopal
Na úřední desku vyvěšeno: 29.01.2010, sejmuto: 01.03.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
veřejná vyhláška-Miroslav Křížek
Na úřední desku vyvěšeno: 25.01.2010, sejmuto: 25.02.2010
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Marcela Humpolová
Na úřední desku vyvěšeno: 07.01.2010, sejmuto: 07.02.2010
Základní škola Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 06.01.2010, sejmuto: 06.02.2010
Finanční úřad v Mladé Boleslavi
veřejná vyhláška -oznámení o uložení písemnosti
Na úřední desku vyvěšeno: 05.01.2010, sejmuto: 05.02.2010
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 30.12.2009, sejmuto: 30.01.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
rozhodnutí o umístění stavby
Na úřední desku vyvěšeno: 29.12.2009, sejmuto: 29.01.2010
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 22.12.2009, sejmuto: 22.01.2010
Městský úřad Dobrovice
oznámení konání společného jednání o návrhu změny č.4 ÚPM Dobrovice
Na úřední desku vyvěšeno: 21.12.2009, sejmuto: 21.01.2010
Úřad městyse Brodce
veřejné projednání návrhu Změny č 2 a č.3 územního plánu obce Brodce
Na úřední desku vyvěšeno: 10.12.2009, sejmuto: 10.01.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Roman Štafl
Na úřední desku vyvěšeno: 08.12.2009, sejmuto: 08.01.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby
Na úřední desku vyvěšeno: 08.12.2009, sejmuto: 08.01.2010
Magistrát města Mladá Boleslav
výzva k vyjádření k podanému odvolání
Na úřední desku vyvěšeno: 07.12.2009, sejmuto: 07.01.2010
Obecní úřad Luštěnice
pozvánka na veřejné zasedání
Na úřední desku vyvěšeno: 04.12.2009, sejmuto: 04.01.2010
Celní úřad Praha D8
žádost o uložení písemnosti-Marcela Humpolová
Na úřední desku vyvěšeno: 26.11.2009, sejmuto: 27.12.2009
Obecní úřad Luštěnice
Rozpočet obce Luštěnice na rok 2010
Na úřední desku vyvěšeno: 25.11.2009, sejmuto: 26.12.2009
Magistrát města Mladá Boleslav
územní rozhodnutí-Telefonika O2
Na úřední desku vyvěšeno: 20.11.2009, sejmuto: 21.12.2009
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Na úřední desku vyvěšeno: 20.11.2009, sejmuto: 21.12.2009
Finanční úřad Mladá Boleslav
oznámení-přemístění pracoviště
Na úřední desku vyvěšeno: 19.11.2009, sejmuto: 20.12.2009
Magistrát města Mladá Boleslav
Rozhodnutí-územní rozhodnutí o umístění stavby-přeložka silnice I.třídy I/38 Luštěnice-Újezd
Na úřední desku vyvěšeno: 19.11.2009, sejmuto: 20.12.2009
Obecní úřad Luštěnice
Pozvánka na veřejné zasedání Zasupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 27.10.2009, sejmuto: 27.11.2009
Městský úřad Benešov
veřejná vyhláška o doručení-Ilona Cihlová
Na úřední desku vyvěšeno: 27.10.2009, sejmuto: 27.11.2009
Obec Luštěnice
oznámení o uložení písemnosti
Na úřední desku vyvěšeno: 22.10.2009, sejmuto: 22.11.2009
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Jozef Gora
Na úřední desku vyvěšeno: 19.10.2009, sejmuto: 19.11.2009
Magistrát města Mladá Boleslav
Územní rozhodnutí o umístění stavby
Na úřední desku vyvěšeno: 19.10.2009, sejmuto: 19.11.2009
Okresní soud v Mladé Boleslavi
Dražební vyhláška - Truong Phan
Na úřední desku vyvěšeno: 13.10.2009, sejmuto: 13.11.2009
Celní úřad Cheb
oznámení o uložení písemnosti
Na úřední desku vyvěšeno: 13.10.2009, sejmuto: 13.11.2009
Okresní soud Mladá Boleslav
Dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 02.10.2009, sejmuto: 08.11.2009
Obec Luštěnice
oznámení o prodeji pozemků v k.ú.Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 02.10.2009, sejmuto: 08.11.2009
Obec Luštěnice
oznámení o prodeji pozemku v k.ú.Voděrady u Luštěnic
Na úřední desku vyvěšeno: 23.09.2009, sejmuto: 24.10.2009
ČEZ Distribuce a.s.
výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
Na úřední desku vyvěšeno: 21.09.2009, sejmuto: 22.10.2009
Magistrát města Mladá Boleslav
územní rozhodnutí o umístění stavby veřejné komunikační sítě v Luštěnicích-Zelená
Na úřední desku vyvěšeno: 17.09.2009, sejmuto: 18.10.2009
Celní úřad Ústí nad Labem
oznámení o uložení písemnosti-Pavel Dočekal
Na úřední desku vyvěšeno: 15.09.2009, sejmuto: 23.09.2009
Obecní úřad Luštěnice
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 15.09.2009, sejmuto: 16.10.2009
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Jan Kocián
Na úřední desku vyvěšeno: 15.09.2009, sejmuto: 16.10.2009
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Jan Kocián
Na úřední desku vyvěšeno: 14.09.2009, sejmuto: 15.10.2009
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení veřejnou vyhláškou-zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Na úřední desku vyvěšeno: 10.09.2009, sejmuto: 11.10.2009
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení o zrušení živnostenského oprávnění zahraniční fyzické osobě-Tinh Dang Van
Na úřední desku vyvěšeno: 03.09.2009, sejmuto: 04.10.2009
Obecní úřad Luštěnice
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 03.09.2009, sejmuto: 04.10.2009
Celní úřad Praha D1
oznámení o uložení písemnosti-Tam Dang Van
Na úřední desku vyvěšeno: 28.08.2009, sejmuto: 28.09.2009
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Štefan Čepe
Na úřední desku vyvěšeno: 27.08.2009, sejmuto: 27.09.2009
Magistrát města Mladá Boleslav
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání -Přeložka silnice I.třídy I/38 Luštěnice - Újezd
Na úřední desku vyvěšeno: 26.08.2009, sejmuto: 26.09.2009
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Miroslav Křížek
Na úřední desku vyvěšeno: 25.08.2009, sejmuto: 25.09.2009
Krajský úřad Středočeského kraje
výběrové řízení na uzavření smliuvy o poskytování a úhradě zdravotní péče
Na úřední desku vyvěšeno: 13.08.2009, sejmuto: 13.09.2009
Magistrát města Mladá Boleslav
územní rozhodnutí o umístění stavby - veřejné komunikační datové sítě v Luštěnicích-Zelené
Na úřední desku vyvěšeno: 11.08.2009, sejmuto: 11.09.2009
Krajský úřad Středočeského kraje
stanovení záplavového území vodního toku Vlkava v úseku ústí - Kosořice
Na úřední desku vyvěšeno: 10.08.2009, sejmuto: 10.09.2009
Krajský úřad Středočeského kraje
posuzování vlivů na ŽP podle zákona 100/2001Sb.-předání závěru zjišťovacího řízení - "Sportovní areál Smilovice"
Na úřední desku vyvěšeno: 06.08.2009, sejmuto: 06.09.2009
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Miroslav Křížek
Na úřední desku vyvěšeno: 05.08.2009, sejmuto: 05.09.2009
ČEZ Distribuce a.s.
oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Na úřední desku vyvěšeno: 04.08.2009, sejmuto: 04.09.2009
Celní úřad Mělník
oznámení o uložení písemnosti-Marcela Humpolová
Na úřední desku vyvěšeno: 30.07.2009, sejmuto: 30.08.2009
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-pan Štefan Čepe
Na úřední desku vyvěšeno: 30.07.2009, sejmuto: 30.08.2009
Finanční úřad v Mladé Boleslavi
oznámení o uložení písemnosti - APZ o.s. Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 09.07.2009, sejmuto: 09.08.2009
Magistrát města Mladá Boleslav
oznámení veřejnou vyhláškou-zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání-stavebník-FIBERNET a.s.
Na úřední desku vyvěšeno: 01.07.2009, sejmuto: 01.08.2009
Celní úřad Kolín
oznámení o uložení písemnosti-Jan Kocián
Na úřední desku vyvěšeno: 29.06.2009, sejmuto: 30.07.2009
Krajský úřad Středočeského kraje
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů-zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Sportovní areál Smilovice" , zařazeného do kategorie II
Na úřední desku vyvěšeno: 26.06.2009, sejmuto: 30.06.2010
Obecní úřad Luštěnice
čestné prohlášení
Na úřední desku vyvěšeno: 15.06.2009, sejmuto: 16.07.2009
Celní úřad Kolín
oznámení o uložení písemnosti-rené Klauz
Na úřední desku vyvěšeno: 12.06.2009, sejmuto: 13.07.2009
Celní úřad Kolín
oznámení o uložení písemnosti-René Klauz
Na úřední desku vyvěšeno: 09.06.2009, sejmuto: 10.07.2009
Finanční úřad v Olomouci
oznámení o uložení písemnosti-Daniel Oberleitner
Na úřední desku vyvěšeno: 09.06.2009, sejmuto: 10.07.2009
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Štefan Čepe
Na úřední desku vyvěšeno: 05.06.2009, sejmuto: 06.07.2009
Celní úřad Praha
oznámení o uložení písemnosti
Na úřední desku vyvěšeno: 04.06.2009, sejmuto: 05.07.2009
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Pavla Demetrová
Na úřední desku vyvěšeno: 02.06.2009, sejmuto: 03.07.2009
Celní úřad Českí Lípa
veřejná vyhláška o doručení-Petr Humpola
Na úřední desku vyvěšeno: 02.06.2009, sejmuto: 03.07.2009
Ministerstvo životního prostředí
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.
Na úřední desku vyvěšeno: 01.06.2009, sejmuto: 02.07.2009
Obecní úřad Luštěnice
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 28.05.2009, sejmuto: 28.06.2009
Pozemkový fond České republiky
nabídka pozemků
Na úřední desku vyvěšeno: 28.05.2009, sejmuto: 28.06.2009
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Marcela Humpolová
Na úřední desku vyvěšeno: 28.05.2009, sejmuto: 28.06.2009
Krajský úřad Středočeského kraje
Rozhodnutí podle §65 zákona č.128/2000 Sb,kterým bylo určeno , že státní správu na úseku projednávání přestupků bude s účinností od 1.6.2009 vykonávat Magistrát města Mladá Boleslav.
Na úřední desku vyvěšeno: 22.05.2009, sejmuto: 15.06.2009
Obecní úřad Luštěnice
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Na úřední desku vyvěšeno: 15.05.2009, sejmuto: 15.06.2009
Celní úřad Jihlava
oznámení o uložení zásilky-pan Daniel Oberleitner
Na úřední desku vyvěšeno: 15.05.2009, sejmuto: 15.06.2009
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-pani Marcela Humpolová
Na úřední desku vyvěšeno: 11.05.2009, sejmuto: 11.06.2009
Obecní úřad Luštěnice
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 07.05.2009, sejmuto: 07.06.2009
Finanční úřad v Mladé Boleslavi
uložení písemnosti-pan Aleš Kratochvíl
Na úřední desku vyvěšeno: 07.05.2009, sejmuto: 07.06.2009
Finanční úřad Kralupy nad Vltavou
uložení písemnosti-pan Radoslav Yuliev Raev
Na úřední desku vyvěšeno: 06.05.2009, sejmuto: 06.06.2009
Celní úřad Ústí nad Labem
oznámení o uložení písemnosti-pan Tam Dang Van
Na úřední desku vyvěšeno: 04.05.2009, sejmuto: 04.06.2009
Celní úřad Cheb
oznámení o uložení písemnosti-pan Simon Pres
Na úřední desku vyvěšeno: 30.04.2009, sejmuto: 31.05.2009
Finanční úřad v Mladé Boleslavi
veřejná vyhláška-uložení písemnosti pro pana Aleše Kratochvíla
Na úřední desku vyvěšeno: 21.04.2009, sejmuto: 29.05.2009
Obec Luštěnice
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Na úřední desku vyvěšeno: 21.04.2009, sejmuto: 22.05.2009
Městský úřad Hranice-finanční odbor
veřejná vyhláška-uložení písemnosti pro pani Ilonu Krupičkovou
Na úřední desku vyvěšeno: 21.04.2009, sejmuto: 22.05.2009
Městský úřad Domažlice
veřejná vyhláška -uložení písemnosti pro pana Františka Jančoviče
Na úřední desku vyvěšeno: 06.04.2009, sejmuto: 25.05.2009
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
Informace-očkování lišek proti vzteklině pomocí letecky kladených návnad , které obsahují očkovací látku.
Na úřední desku vyvěšeno: 30.03.2009, sejmuto: 30.04.2009
Finanční úřad v Olomouci
veřejná vyhláška-uložení písemnosti-Daniel Oberleitner
Na úřední desku vyvěšeno: 24.03.2009, sejmuto: 24.04.2009
Finanční úřad v Mladé Boleslavi
vyhláška-vyměření daně z nemovitostí na rok 2009
Na úřední desku vyvěšeno: 20.03.2009, sejmuto: 20.04.2009
Ministerstvo životního prostředí
posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.101/2001Sb. ve znění pozdějších novel - zveřejnění informace o posudku -"Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice-Zelená"
Na úřední desku vyvěšeno: 19.03.2009, sejmuto: 19.04.2009
Celní úřad Cheb
veřejná vyhláška-uložení písemnosti-pan Tomáš Adamec
Na úřední desku vyvěšeno: 18.03.2009, sejmuto: 18.04.2009
Magistrát města Mladá Boleslav
nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních
Na úřední desku vyvěšeno: 13.03.2009, sejmuto: 13.04.2009
Obec Luštěnice
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.03.2009, sejmuto: 11.04.2009
Obec Luštěnice
výběrové řízení na pracovní pozici správce koupaliště a hřiště Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 11.03.2009, sejmuto: 11.04.2009
Finanční úřad v České Lípě
veřejná vyhláška o doručení- Milan Krajňák
Na úřední desku vyvěšeno: 09.03.2009, sejmuto: 09.04.2009
ČEZ Distribuce a.s.
oznámení o přerušení dodávky elektřiny -26.3.2009
Na úřední desku vyvěšeno: 04.03.2009, sejmuto: 04.04.2009
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Jan Flekna
Na úřední desku vyvěšeno: 18.02.2009, sejmuto: 21.03.2009
Obecní úřad Luštěnice
Pozvánka na veřejné zasedání ZO Luštěnice
Na úřední desku vyvěšeno: 10.02.2009, sejmuto: 13.03.2009
Finanční úřad v Ústí nad Labem
dožádání-doručení veřejnou vyhláškou pan Tam Dang Van
Na úřední desku vyvěšeno: 29.01.2009, sejmuto: 01.03.2009
Celní úřad Praha D8
oznámení o uložení písemnosti-Miroslav Cihla
Na úřední desku vyvěšeno: 26.01.2009, sejmuto: 26.02.2009
Magistrát města Mladá Boleslav, ekonomický odbor
oznámení uložení písemnosti-pan David Prchlík
Na úřední desku vyvěšeno: 07.01.2009, sejmuto: 07.02.2009
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti- Jan Flekna
Na úřední desku vyvěšeno: 18.12.2008, sejmuto: 18.02.2009
Základní škola Luštěnice,okres Mladá Boleslav
zápis dětí do 1.ročníku ZŠ
Na úřední desku vyvěšeno: 15.12.2008, sejmuto: 15.01.2009
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve Voděradech dne 7.1.2009
Na úřední desku vyvěšeno: 11.12.2008, sejmuto: 11.01.2009
Okresní soud Mladá Boleslav
usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí
Na úřední desku vyvěšeno: 10.12.2008, sejmuto: 10.01.2009
Finanční úřad pro Prahu 5
uložení písemnosti-pan Jozef Gora
Na úřední desku vyvěšeno: 09.12.2008, sejmuto: 09.01.2009
Ministerstvo životního prostředí
posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001Sb.,ve znění pozdějších předpisů-závěr zjišťovacího řízení. Výstavba strojírenského závodu na výrobu ohřívačů vody Luštěnice-Zelená
Na úřední desku vyvěšeno: 08.12.2008, sejmuto: 08.01.2009
Celní úřad Mladá Boleslav
oznámení o uložení písemnosti-Petr Ungerman
Na úřední desku vyvěšeno: 08.12.2008, sejmuto: 08.01.2009
Finanční úřad pro Prahu 8
veřejná vyhláška -oznámení o uložení písemnosti-Petr Ungerman
Na úřední desku vyvěšeno: 28.11.2008, sejmuto: 29.05.2009
Obecní úřad Luštěnice
Rozpočet obce Luštěnice na rok 2009
Na úřední desku vyvěšeno: 24.11.2008, sejmuto: 16.12.2009
Obec Luštěnice
oznámení o prodeji pozemku v k.ú. Voděrady u Luštěnic
Na úřední desku vyvěšeno: 20.11.2008, sejmuto: 21.12.2008
Celní úřad Praha D1
oznámení o uložení písemnosti-pan Tam Dang Van
Na úřední desku vyvěšeno: 11.11.2008, sejmuto: 20.11.2008
Obecní úřad Luštěnice
Pozvánka na veřejné zasedání ZO, včetně programu
Na úřední desku vyvěšeno: 07.11.2008, sejmuto: 08.12.2008
Pozemkový fond České republiky
nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
Na úřední desku vyvěšeno: 07.11.2008, sejmuto: 08.12.2008
Obecní úřad Luštěnice
oznámení o prodeji pozemku parc.č.162/16
Na úřední desku vyvěšeno: 04.11.2008, sejmuto: 05.12.2008
Okresní soud Mladá Boleslav
Usnesení - dražební vyhláška
Na úřední desku vyvěšeno: 29.10.2008, sejmuto: 29.11.2008
Obec Luštěnice
Oznámení o prodeji pozemku
Na úřední desku vyvěšeno: 21.10.2008, sejmuto: 21.11.2008
Magistrát města Mladá Boleslav
Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu Luštěnice-ulice Boleslavská a u ČD